Kommission: Flyt skat fra indkomst til boliger og jord

Velfærd

31/03/2014 11:22

Freja Eriksen

Produktivitetskommissionen anbefaler at hæve skatter på ejendom, mens skatter på indkomst skal sænkes.

Hvis produktiviteten skal hæves i det danske samfund, så velstand og velfærd sikres i det lange løb, er det en god idé at lade boligejerne betale mere i skat, mens skatten lettes på indkomster for borgere og virksomheder.

Sådan lyder anbefalingen i den afsluttende rapport fra Produktivitetskommissionen.

- Forskning viser, at selskabsskatten og den personlige indkomstskat er mere hæmmende for produktiviteten end skatter på forbrug og ejendom.

- Produktivitetskommissionen anbefaler derfor, at skatterne gradvist bliver omlagt, så der lægges mere vægt på skatter på jord og fast ejendom og mindre vægt på beskatning af virksomheders og personers indkomst, lyder anbefalingen i slutrapporten.

Læs også: Kommission: Sådan skaffer Danmark 60 milliarder

Det kan blandt andet ske ved at ophæve fastfrysningen af ejendomsværdiskatten, som gradvist bør hæves til et niveau, der neutraliserer skattefordelen ved rentefradraget.

Grundskylden skal bevares og gerne tillægges større vægt i den samlede beskatning, lyder det.

Til gengæld skal ejendoms- og grundvurderingerne være mere præcise og løbende tilpasses de aktuelle markedspriser.

Kommissionen anbefaler, at man fortsætter de senere års bestræbelser på at sænke marginalskatterne og antallet af danskere, der betaler topskat. Men kun hvis der er råd - eller "finanspolitisk råderum".

Og sænkning af selskabsskatter bør komme i første række, mener kommissionen.

- Behovet for personskattelettelser må dog løbende afvejes overfor det behov for lettelser i selskabsbeskatningen, som den internationale skattekonkurrence måtte medføre.

Kommissionen slår fast, at selskabsskatten i Danmark er på niveau med vores nabolande.

- Hvis produktiviteten skal være i top, er det vigtigt, at det forbliver sådan, skriver kommissionen i sin syvende og afsluttende rapport.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce