Kommuner får penge til at sætte skatten ned

Politik

01/6/17 10:41

Nick Allentoft

Regeringen og KL er enige om at sætte skatten i kommunerne ned som del af økonomiaftalen for 2018.

Danskerne skal betale lidt mindre i kommuneskat.

Det er et af resultaterne af aftalen om kommunernes økonomi for 2018 mellem regeringen og KL.

Økonomiaftalerne

Læs flere artikler vedrørende budgetforhandlingerne mellem KL, Regionerne og Regeringen her.

 

Ifølge økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) vil regeringen støtte skattenedsættelser for op til 450 millioner kroner med en pulje til de kommuner, der sætter skatten ned for 2018.

- Med en markant pulje på 450 millioner kroner kan en lang række kommuner få dækket op til 75 procent af de tabte skattekroner i 2018, siger Simon Emil Ammitzbøll. 

Han fremhæver samtidig, at aftalen også betyder en række forenkling af regler på særligt beskæftigelsesområdet og socialområdet. 

Det skal give kommunerne øget frihed til at prioritere tid og ressourcer på de opgaver, som skaber værdi for borgerne, siger Simon Emil Ammitzbøll. 

Samtidig forenkles en lang række regler for det almene byggeri, så kommunerne fremover kan opføre billigere boliger til gavn for borgerne, fastslår økonomi- og indenrigsministeren:

- Med aftalen tager vi alvorligt fat på at fjerne firkantede regler, og vi giver kommunerne og offentligt ansatte i kommunerne en væsentlig større frihed til at udføre deres arbejde bedst muligt. 

- Jeg er overbevist om, at kommunerne med denne her aftale bliver bedre i stand til at udføre deres opgaver og få en større jobtilfredshed gennem mindre unødigt papirarbejde, siger Simon Emil Ammitzbøll.

  FAKTA: Kommuner kan sænke skatten med 250 millioner kroner Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har torsdag indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2018. Få et overblik over aftalens hovedelementer her:   * Det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram frigør en milliard kroner i 2018. Pengene målrettes blandt andet ældreområdet.   * De kommunale serviceudgifter løftes derudover med 0,3 milliarder kroner til borgernær velfærd. De kommunale serviceudgifter udgør i alt 246 milliarder kroner i 2018.   * Kommunerne kan samlet set sænke skatten med 250 millioner kroner i 2018. Med en pulje på 450 millioner kroner kan kommunerne få dækket op til 75 procent af de tabte skattekroner i 2018.   * Kommunernes anlægsniveau udgør 17 milliarder kroner i 2018.   * Et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 milliarder kroner, hvoraf 2,0 milliarder kroner fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.   * Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 350 millioner kroner. Derudover er der afsat en lånepulje på 500 millioner kroner til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.   * Loven om aktiv beskæftigelse er forenklet for at give mere frihed til lokale og effektive løsninger.   * Forenklinger og forbedringer af kommunernes og grundejernes muligheder for at sikre kystbeskyttelse og klimatilpasning.   * Der indføres en udfordringsret, hvor kommunale medarbejdere og private leverandører kan udfordre de statslige og lokale regler.   * Kulegravning af dokumentation og styring på ældre- og dagtilbudsområdet, så der sikres mere tid med borgerne.    Kilder: Finansministeriet.   /ritzau/

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce