Kommuner sender fattige videre til sociale organisationer

Velfærd

14/12/2013 11:51

Nick Allentoft

Når de svageste danskere søger akut hjælp hos det offentlige, sker det stadig oftere, at socialrådgiverne sender dem direkte videre til frivillige organisationer som Mødrehjælpen, Frelsens Hær og Kirkens Korshær.

Det sker året rundt, men særligt i december, hvor nogle familier kæmper for at give deres børn en nogenlunde jul. Og det er en af hovedårsagerne til, at de velgørende organisationer igen i år oplever markant fremgang i antallet, der søger om julehjælp, forklarer informationschef i Frelsens Hær, Lars Lydholm. 

"Mange steder rundt om i landet ringer socialforvaltningen direkte til os for at få hjælp til at samle de svageste familier op. De fleste sociale satser er nogenlunde dér, hvor de skal være, men problemet er, at manglende overblik og dårlig koordinering gør, at mange ikke får det, de er berettiget til. Der er eksempelvis fire til seks ugers ventetid på akuthjælp, og så ringer socialrådgiverne og tigger os om penge. I min verden er det ensbetydende med, at velfærdssystemet er i opløsning."

Mads Roke Clausen, der er direktør i Mødrehjælpen, og lokalleder Dorte Olsen fra Kirkens Korshær oplever også, at stadig flere ansøgere om hjælp kommer direkte henvist fra det offentlige.

"Folk bliver sendt af sted med den besked, at de ikke kan få hjælp hos kommunen før om nogle uger, men Kirkens Korshær har nogle gavekort liggende. Og det er virkelig en stramning af format og udtryk for en falliterklæring, at man ikke længere er i stand til at hjælpe folk i en akut situation. Fra den enkelte socialrådgivers side er det jo et sympatisk træk, at de sender folk videre, men som system betragtet er det et kollaps," siger Dorte Olsen.

Læs mere på k.dk

Mest Læste

Annonce