Kommunerne kom godt ud af 2014. Rigtig godt

Velfærd

31/03/2015 10:30

Suleman Haider

Cirka en fjerdedel af kommunerne har deres 2014-regnskab klar til revision, og tendensen er klar: Bogstaveligt talt alle i dknyts foreløbige opgørelse er landet på et overskud, og for alle på nær én er overskuddet større end budgetteret

Kommunerne har klaret sig godt økonomisk gennem 2014, skal man tro en foreløbig opgørelse, som dknyt har foretaget af kommunernes årsregnskaber. Indtil nu har cirka hver fjerde kommune opgjort sit 2014-regnskab i en grad, så det er klar til at sende til revision, viser dknyts gennemgang.

Bogstavelig talt alle kommuner, der ifølge dnyts foreløbige opgørelse har afsluttet deres 2014-regnskab, er endt ud med et overskud. Størst i Gladsaxe med 450 mio. kr. og mindst i Halsnæs med 12 mio. kr.

Og for alle på nær én kommune blev overskuddet større end budgetteret. Undtagelsen er Horsens, der landede på 20 mio. kr. under budget.

Alligevel blev overskuddet i Horsens på 208 mio. kr., så det kan ikke for alvor kaldes dårligt. Dårligt er det heller ikke for de andre kommuner, hvis regnskaber er videresendt eller er klar til at blive videresendt. I gennemsnit er de landet på et overskud på 147 mio. kr. og i gennemsnit 51 mio. kr. bedre end budget.

Kommentarerene til kommunernes regnskaber lyser da også op med tilfredse kommentarer, med Aabenraa som den klart mest positive: 'det bedste regnskabsresultat i kommunens historie'.

Top-5 for overskud i mio. kr. udgøres af Gladsaxe (450), Viborg (361), Frederiksberg 277), Aabenraa (250) og Horsens (208), og for forbedring i forhold til budget er det Skanderborg (150), Viborg (127), Frederiksberg (110), Gladsaxe (97) og Aabenraa (71) . Bund-5 for overskud er Lemvig (64), Langeland (38), Hjørring (32), Haderslev (29) og Halsnæs (12).

Bund-5 for forbedring i forhold til budget består af Fredensborg (21), Halsnæs (18), Egedal (12), Jammerbugt (11) og Horsens (-20). Det er værd at bemærke, at disse kommuner samtidig udgør Top-5 i disciplinen at ramme rigtigt.

Ifølge de frister, der er gældende fra og med 2014-regnskabet, skal kommunerne posteringsmæssigt afslutte deres årsregnskab senest 1. marts, og de skal senest 1. maj træffe politisk beslutning om at videresende det til revisionen.

dknyts opgørelse er foretaget ud fra en gennemgang af referater og dagsordener for møder i kommunalbestyrelser og økonomiudvalg, sådan som de fremgår af kommunernes hjemmesider. Nogle kommuner lægger i deres bemærkninger til årsregnskabet vægt på afvigelser ud fra oprindeligt budget, andre ud fra korrigeret budget. I opgørelsen har dknyt fulgt hver kommunes eget valg.

 

 

 

Mest Læste

Annonce