Kontanthjælpsloft slår hårdere end ventet: Ministre afviser problemer

Velfærd

15/03/2016 14:00

Nick Allentoft

Kontanthjælpsloftet skal ifølge regeringen presse flere i arbejde. Men ifølge ny beregninger rammer loftet svage grupper økonomisk hårdere end hidtil oplyst.

De hårdest ramte familier risikerer med regeringens kontanthjælpsloft at miste flere tusinde kroner mere om måneden, end det hidtil har været fremme. Det skriver Ugebrevet A4 på baggrund af tal fra Danmarks Almene Boliger, BL, og Danmarks Statistik.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) har flere gange i debatten om de nye regler kaldt det et rimeligt niveau, når et par på kontanthjælp med tre børn med det nye kontanthjælpsloft vil have cirka 15.000 kroner til rådighed om måneden, når huslejen er betalt.

Men ifølge de nye tal skal de dårligst stillede familier kun budgettere med 12.609 kroner om måneden i rådighedsbeløb, når regeringens nye kontanthjælpslov vedtages på torsdag. 

Læs flere artikler om kontanthjælpsloftet

- Det er utrygt, at politikerne skal tage stilling til kontanthjælpsreformen på baggrund af nogle udregninger af rådighedsbeløb, som virker relativt usikre, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, til Ugebrevet A4.

Et rådighedsbeløb på 12.609 kroner om måneden for et par med tre børn er under det minimumsbudget, som tidligere er fastsat af et ekspertudvalg i forbindelse med fattigdomsgrænsen. Ifølge udvalget behøver en familie 13.122 kroner om måneden for at "opretholde et acceptabelt leveniveau".

- Kommer du under minimumsbudgettet får du problemer med at have råd til tøj, mad og medicin, siger Lars Andersen, direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og medlem af ekspertudvalget, til Ugebrevet A4.

Også blandt kommunernes socialchefer er der bekymring for kontanthjælpsloftet. Hver tredje frygter i en rundspørge fra Avisen.dk, at det vil betyde flere støttetiltag over for børn af kontanthjælpsmodtagere. Ifølge Danmarks Almene Boliger vil 14.000 familier få svært ved at betale huslejen og risikerer at ryge ud af deres bolig.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) skriver i en e-mail til Ugebrevet A4:

- Det har været afgørende for regeringen, at kontanthjælpsloftet har den rette balance mellem et rimeligt forsørgelsesniveau på den ene side og et reelt incitament til at arbejde på den anden. Den balance ligger i regeringens kontanthjælpsloft.

Netop incitamentet til at søge arbejde frem for offentlig forsørgelse er regeringens afgørende argument for at indføre loftet, der ventes vedtaget torsdag med støtte fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative.

Det slog beskæftigelsesministeren også fast på et samråd mandag. Her henviste han til, at hver fjerde kontanthjælpsmodtager ikke står til rådighed på arbejdsmarkedet og efterlyste "en mere sund forskel" mellem arbejdsindkomst og overførselsindkomst.

Men de sociale konsekvenser ikke mindst for enlige forsørgere og handicappede har mødt kras kritik fra både opposition og en række organisationer.

Socialdemokraterne mener, at staten i det mindste bør betale flytteudgifterne for de kontanthjælpsmodtagere, der kan blive tvunget til at flytte fra deres nuværende bolig. I et ændringsforslag til kontanthjælpsloftet forslår S en pulje, som de i forvejen hårdt pressede kommuner kan søge til refusion af øgede kommunale udgifter til flyttehjælp. 

/ritzau/

Mest Læste

Annonce