LA-minister: Send dine børn i skole eller vi tager børnepengene

Uddannelse

14/10/2018 15:29

Nick Allentoft

Der lyder advarsler fra flere kanter om lovforslag, der vil sanktionere forældre økonomisk for børns fravær i skolen.

For at ramme parallelsamfund vil velfærdsstaten nu indføre sanktioner mod forældre med højt fravær i skolen. Det vil ifølge Undervisningsministeriet anslået ramme 4100 forældre, der vil blive skåret i børnecheck som følge af, at deres børn har for meget ulovligt fravær.

Det fremgår af bemærkningerne til et nyt lovforslag, der skal gennemføre et element af den politiske aftale om parallelsamfund, der blev indgået i foråret. Undervisningsministeren fra Liberal Alliance taler for en kontant stat.

- Det vigtigt at tage fat i forældrene, også rimelig kontant, og sige, at det er altså jeres ansvar at sørge for at jeres barn kommer i skole, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Nyhedsbrev 2

100.000 mennesker læser med hver måned. Skal du være den næste? 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

Det er gratis 

Forslaget forpligter skolelederne til at underrette kommunalbestyrelsen, hvis en elev har mere end 15 procents ulovligt fravær. Kommunalbestyrelsen skal så træffe beslutning om at standse børnechecken. Det bliver altså lokalpolitikerne, der får det endelige ansvar. 

 

Skarp kritik

Men forslaget får kritik fra både skoleledere og Børnerådet, der er et statsligt råd med den opgave at rådgive regeringen og sikre børn og unges rettigheder.

- Sanktioner over for forældre i de hårdest belastede familier kan føre til forværring af familieforholdene, for eksempel ved at forældrene støder deres børn fra sig, skriver Børnerådet i sit høringsssvar.

Skolelederforeningen ønsker ikke beføjelser til at "straffe" forældrene, skriver foreningen i sit høringssvar.

- Hele tænkningen i folkeskoleloven lægger op til et ligeværdigt samarbejde og ikke til, at den ene part skal kunne idømme den anden part en økonomisk straf, lyder det.

 

Minister fastholder

Merete Riisager siger, at hun lytter til de input, der kommer. Men hun mener alligevel, at en økonomisk straf kan hjælpe.

- Man bliver mere opmærksom på, at man skal sende sine børn i skole og at man har det ansvar, siger ministeren.

Vær med i Skoleavisen

Er du aktør på skoleområdet - privat, fri, efter eller folkeskole - så kan du bidrage til Skoleavisen på to måder. Send indlæg direkte til redaktionen@denoffentlige.dk eller blive redaktør for dit eget indhold som udgiver på DenOffentlige. 

Læs Skoleavisen her.

Det er særligt i de udsatte boligområder, at der er problemer med, at eleverne har højt fravær, fortæller ministeren. Men lovændringen kommer til at gælde for hele landet. Ikke kun i ghettoer eller andre udsatte områder.

Riisager forventer, at folk med tiden vil ændre adfærd, så det kun er i begyndelsen, at 4100 vil få standset børnechecken.

- Det her handler jo ikke om, at vi enormt gerne vil trække folk i deres ydelser. Det handler om at vi vil sørge for at børnene kommer i skole, siger hun.

 

Bred opbakning

Lovforslaget har på forhånd opbakning fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Blandt modstanderne er SF, hvis gruppeformand, Jacob Mark, frygter, det især vil være familier, der i forvejen er udsatte, der bliver ramt.

- Det vil stille nogle forældre i en meget vanskelig situation, siger Jacob Mark.

- Det vil gøre nogle forældre, der allerede er udsatte og har meget få midler, fattigere.

Da Beskæftigelsesministeriet i sin tid ville forkorte dagpengeperioden anslog embedsværket, at det ville ramme 2100 dagpengemodtagere. Tallet blev ti gange højere, da reformen trådte i kraft.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce