LO og arbejdsgivere går sammen om fælles flygtningeudspil: S begejstret og FOA siger nej

Politik

10/03/2016

Nick Allentoft

LO og DA foreslår en integrationsgrunduddannelse på to år. Socialdemokratiet opfordrer regeringen til at tage imod ideen, mens FOA mener, at indslusningsordningen vil give kommuner mulighed for at ansætte flygtninge til alt for lav løn.
Et umage par har fundet sammen i trepartsforhandlingerne.   Dansk Arbejdsgiverforening og LO er gået sammen om et forslag, der skal forbedre integrationen.    De to organisationer lægger i en pressemeddelelse op til en ny integrationsgrunduddannelse for flygtninge og familiesammenførte, som ikke allerede er kvalificerede til at finde et almindeligt job i Danmark.

Integration - det væsentlige

Vi samler alle væsentlige historier om integration på denne tema-side

Integrationsgrunduddannelsen skal i alt vare to år og veksle mellem uddannelse og virksomhedspraktik. I de to år skal flygtninge være på skolebænken i alt 20 uger. 

- Med dette indspil åbner vi op for, at flygtninge og familiesammenførte uden mange kvalifikationer kan få adgang til arbejde og uddannelse. Og samtidig har vi endegyldigt aflivet forestillingerne om en konkurrenceforvridende og perspektivløs indslusningsløn, lyder det for LO's formand, Lizette Risgaard.   – Vi er jo ikke i mål med integrationsdrøftelserne, men vi ser frem til det fortsatte forløb. Når vi har afsluttet dette tema, fortsætter trepartsforhandlingerne, tilføjer hun i pressemeddelelsen.   Også Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør, Jacob Holbraad, er glad for, at man har fundet fælles fodslag med LO.   - Indspillet er et væsentligt bidrag til at løse integrationsudfordringen og vil være af stor betydning for både samfundet og den enkelte flygtning, lyder det.    Der vil være tale om en treårig forsøgsordning.   Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) ser fornuftige perspektiver i forslaget fra LO og DA, fortæller han i en skriftlig kommentar.   - Det er et vigtigt skridt mod at sikre en bedre integration på arbejdsmarkedet i Danmark. Nu vil vi se nærmere på aftalen, og den vil indgå i de videre trepartsdrøftelser. Regeringen såvel som de øvrige deltagere i trepartsdrøftelserne skal naturligvis have mulighed for at se nærmere på aftalen, men det ligner et meget vigtigt bidrag, siger Jørn Neergaard Larsen.    Også hos Socialdemokraterne bliver forslaget mødt med roser.

Socialdemokratiet er begejstret for indslusningsforslag

 

- Det er rigtigt godt, at arbejdsmarkedets parter er blevet enige om noget konkret, og vi opfordrer regeringen til at tage imod den udstrakte hånd, siger Mattias Tesfaye.

LO og DA kalder indslusningsordningen for en integrationsgrunduddannelse (IGU). Den skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte, som ikke allerede er kvalificerede til at finde et almindeligt job i Danmark.   IGU skal i alt vare op til to år og veksle mellem uddannelse og virksomhedspraktik. I de to år skal flygtninge være på skolebænken i alt 20 uger.   - Det afgørende for os er, at flygtninge, som skal ud på arbejdsmarkedet, ikke bliver brugt til at undergrave den danske arbejdsmarkedsmodel, som Cepos, LA og de andre borgerlige har forslået, siger Mattias Tesfaye.    - Derfor er vi godt tilfredse med, at LO og DA har tegnet skitsen til en måde, hvor de kan integreres i den danske arbejdsmarkedsmodel, fortsætter han.   Når flygtningene ikke er på skolebænken, skal de under virksomhedspraktikken modtage en elevløn.   Spørgsmål: Hvorfor forholder Socialdemokratiet siger anderledes til forslaget om elevløn i forhold til DA og LO's forslag?   - Vi har vendt os mod, at der etableres permanente lave løntrin på arbejdsmarkedet. Vi har jo ikke noget i mod lærlingelønninger, som har eksisteret i Danmark i flere hundrede år. Det har været afgørende for os, at det er en del af et uddannelsesforløb, og at det bliver indpasset i den danske overenskomst, siger Mattias Tesfaye.   FOA-formand Dennis Kristensen er til gengæld kritisk over for forslaget.    FOA siger nej til DA og LO's indslusningsordning Der er store og alvorlige huller i forslaget om en indslusningsordning, som arbejdsgiverne og fagforeningerne er gået sammen om.    Sådan lyder det fra FOA-formand Dennis Kristensen.   Formålet med ordningen er at forbedre flygtninges mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet, og selv om flertallet i LO's daglige ledelse støtter forslaget, har FOA stillet sig på bagbenene.    - Forslaget giver kommunerne mulighed for at ansætte flygtninge til en timeløn på 49 kroner. Det er ren indslusningsløn, siger formand for FOA, Dennis Kristensen.   LO og DA kalder indslusningsordningen for en integrationsgrunduddannelse (IGU), og den skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte, som ikke allerede er kvalificerede til at finde et almindeligt job i Danmark.   Integrationsgrunduddannelsen skal i alt vare op til to år og veksle mellem uddannelse og virksomhedspraktik. I de to år skal flygtninge være på skolebænken i alt 20 uger.   Dennis Kristensen frygter, at aftalen kan fortrænge andre ansatte.   - Der er risiko for, at der går flygtninge ind af den ene dør og andre ansatte ud af den anden med et opsigelsesbrev i hånden, siger han.   Dennis Kristensen er kritisk over for, at integrationsgrunduddannelsen skal finansieres inden for kommunernes almindelige budgetter.   - I og med at flygtninge ikke holdes uden om budgetrammerne, er der en risiko for, at der ikke er plads i budgetterne til aflønne de ordinere ansatte man allerede har, siger han.   Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) ser fornuftige perspektiver i forslaget fra LO og DA, fortæller han i en skriftlig kommentar.   - Det er et vigtigt skridt mod at sikre en bedre integration på arbejdsmarkedet i Danmark. Nu vil vi se nærmere på aftalen, og den vil indgå i de videre trepartsdrøftelser.   - Regeringen såvel som de øvrige deltagere i trepartsdrøftelserne skal naturligvis have mulighed for at se nærmere på aftalen, men det ligner et meget vigtigt bidrag, siger Jørn Neergaard Larsen.     FAKTA: Sådan vil LO og DA få flygtninge i arbejde For at gøre flygtninges vej ind på arbejdsmarkedet lettere er arbejdsgiverne og fagforeningerne gået sammen om et fælles udspil til en indslusningsordning.   Forslaget bliver fremlagt ved de videre drøftelser i trepartsforhandlingerne.   * Indslusningsordningen skal være en integrationsgrunduddannelse (IGU). Den skal sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte, som endnu ikke har kvalifikationer, som lever op til kravene på det danske arbejdsmarked.   * IGU skal vare op til 24 måneder og veksle mellem uddannelse og virksomhedspraktik. Uddannelsesforløbet skal vare 20 uger.   * Flygtningene modtager elevløn, når de arbejder i en virksomhed.   * Målet er, at flygtninge bliver løftet til at kunne varetage et job på almindelige danske arbejdsmarkedsvilkår eller fortsætte på eksempelvis en erhvervsuddannelse.   *Gennemførelsen af et IGU-forløb giver ret til optagelse i a-kasse på dimittendvilkår.   Kilder: LO   /ritzau/  

Mest Læste

Annonce