Mens politikere taler velfærdsturisme: Østarbejdere er en god forretning for Danmark

Velfærd

08/12/2016 09:08

Nick Allentoft

Østarbejdere, der kommer til Danmark fra andre EU-lande, har siden 2006 leveret et nettobidrag til staten.

De såkaldte vandrende arbejdstagere, som kommer til Danmark fra andre EU-lande på grund af den frie bevægelighed, koster ikke på den danske bundlinje.

Tværtimod leverer de et direkte nettobidrag til de offentlige kasser, skriver Politiken på baggrund af en analyse, der baserer sig på faktiske registerdata over de udenlandske statsborgere og ikke bare stikprøver. Det er den første af sin slags herhjemme og konklusionen er, at en herboende EU-borger i gennemsnit leverede 21.205 kroner i nettobidrag til den danske velfærdsstat i 2013, der er det sidste år med tilgængelige data.

Netto betyder, at de to forskere bag, professor Dorte Sindbjerg Martinsen fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet og Gabriel Pons Rotger fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, har forsøgt at regne det hele med.

Det er altså ikke bare skattebetalinger og velfærdsydelser men også brug af uddannelser og lægebesøg, andelen i forsvaret og politistyrken plus alt det andet, som skattekroner går til.

EU-borgerne har samlet leveret et positivt bidrag i alle årene fra 2002, hvor analysen begynder.

I de seneste år, hvor debatten om velfærdsturisme har raset, er bidraget vokset, skriver Politiken.

Også de såkaldte østarbejdere bidrager positivt fra 2006 og frem.

- Den politiske debat har meget været fokuseret på, om EU-borgerne ligger velfærdsstaten til last.

- I den forbindelse er det vigtigt at få udtømmende dokumentation for at kunne sige noget om, hvordan det faktisk hænger sammen, siger Dorte Sindbjerg Martinsen til Politiken.

En af dem, der har hævdet, at østarbejdere er i gang med at underminere velfærdsstaten, er Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Han peger på, at en opgørelse fra Finansministeriet i 2014 konkluderede, at herboende østeuropæere i 2011 gav et minus på 0,6 milliarder kroner. 

Resultatet var dog ifølge Finansministeriet "omtrent neutralt", når man medregnede usikkerheden i beregningen. Den var baseret på stikprøver og ikke komplette registre.

Thulesen Dahl kalder det "glædeligt, hvis en seriøs gennemgang viser, at der er et bedre bidrag fra de her primært østeuropæere i Danmark, end vi hidtil har regnet med". 

Han fastholder dog over for Politiken, at østeuropæerne kan undergrave samfundet ved at fortrænge ufaglærte danskere fra arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har "ikke grund til at anfægte de tal, som ligger her," men han fastholder regeringens ambition om at indsnævre udlændinges ret til visse velfærdsydelser.

- Politisk mener jeg ikke, at vi skal udhule den danske velfærdsmodel i forhold til, at danske velfærdsydelser bare skal tilfalde dem, der kommer hertil og arbejder på et meget lempeligt grundlag.

- Der skal være forskel, siger Troels Lund Poulsen til Politiken.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce