Foto: Danmarks Naturfredningsforening
Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Miljøfolk glæder sig over EU-slag mod landbrugspakken

Bæredygtighed

10/5/16 7:53

Nick Allentoft

Den danske landbrugspakke kan blive dyr for alle, når den er i strid med reglerne, siger DN mens der ingen bekymringer er hos Landbrug & Fødevarer.

Regeringen skulle have ventet med at indføre en landbrugspakke, indtil man var sikker på, at det kunne lade sig gøre også i forhold til EU-reglerne. 

I stedet har Folketinget vedtaget en lov, som kan blive rigtigt dyr for både naturen, landmændene og skatteborgerne. 

Læs meget mere om den omstridte landbrugspakke her

Det siger Ella Maria Bisschop-Larsen , præsident for Danmarks Naturfredningsforening, efter at EU-Kommissionen i et brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) nu svinger med det gule kort over regeringens stærkt omstridte landbrugspakke. 

- Reaktionen fra EU-Kommissionen er bemærkelsesværdig klar, og den understøtter fuldstændig vores bekymring over, at landbrugspakken er i strid med flere direktiver, siger Ella Maria Bisschop-Larsen 

Kommissionen skriver ifølge Information i et brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), at pakken ser ud til at være i strid med tre direktiver: Vandrammedirektivet, nitratdirektivet og habitatdirektivet.

- De slår dermed ned på alle de punkter, vi pegede på, da vi i februar sendte en officiel klage til EU-Kommissionen af frygt for, at landbrugspakken vil sætte 30 års indsats for et rent vandmiljø over styr, siger hun.

- Den hurtige reaktion fra EU vidner om, at de tager sagen alvorligt. Danmark står på en række områder med et forklaringsproblem, og vi er meget spændte på regeringens svar til EU-Kommissionen, som de nu skal komme med inden 10 uger. 

- Den store udfordring er, hvordan regeringen vil forklare sig ud af, at man vil træde på speederen i forhold til øget brug af gødning, samtidig med at man slet ikke har de tiltag på plads, som skal begrænse skaderne på miljøet, siger Ella Maria Bisschop-Larsn.

Landbruget: EU-brev om landbrugspakke ændrer intet

EU-Kommissionens henvendelse til regeringen kommer ikke til at ændre i landbrugspakken. Det vurderer direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen. Han nedtoner samtidig alvoren af EU-Kommissionens henvendelse til regeringen om landbrugspakken.   - Jeg vil mene, det er helt usandsynligt, at man bliver nødt til at lave om i landbrugspakken. Kommissionen stiller jo bare nogle spørgsmål, og dem er jeg sikker på, de får nogle gode svar på. De problemer, som EU-Kommissionen adresserer, de findes enten ikke, eller også er det i en meget lille dimension.   Flemming Nør-Pedersen mener, at regeringen vil have lommerne fulde af gode argumenter, når der skal svares på henvendelsen fra kommissionen, fordi der er flere forhold, der ikke er taget højde for i beregningerne bag landbrugspakken.   - Regeringen har lavet grundige vurderinger af landbrugspakkens miljøfaglige og juridiske profil. Det er efter vores opfattelse meget forsigtige vurderinger, siger han.   Det er især tre faktorer, som ifølge Flemming Nør-Pedersen er årsagen til, at regeringen vil kunne besvare henvendelsen fra kommissionen og lægge sagen i graven.   - Der er ikke taget højde for, at den nye gødskningslov har givet landmændene en øget gødskningsret, men ikke en øget gødskningspligt.   - Der er heller ikke taget højde for den forsinkelseseffekt, der vil være, fra man bringer lidt mere kvælstof ud på markerne, til der kommer en respons i vandmiljøet. Og så overvurderer man formentlig også udvaskningseffekten fra brug af kvælstofgødning, siger han.   I sin klage til EU-Kommissionen i februar pegede Danmarks Naturfredningsforening netop på, at landbrugspakken tilsidesætter nitratdirektivet, vandrammedirektivet og habitatsdirektivet. 

Nitratdirektivet stiller krav om, at beskytte grundvandet og det øvrige vandmiljø mod nitratforurening fra landbruget. 

Vandrammedirektivet stiller krav om at opnå god økologisk tilstand i vandmiljøet allersenest i 2027. Habitatdirektivet kræver en gunstig bevaringsstatus af de internationale naturområder.

 

/ritzau/

Annonce