Mindre bureaukrati får ældre læger til at udsætte pensionen

Sundhed

12/11/18 5:47

Nick Allentoft

En ny aftale om kvalitetstjek af læger har fået 32 læger til at ombestemme sig.

Tusindvis af patienter kommer til at stå uden praktiserende læge.

Sådan lød det for et halvt år siden, da det så ud til, at 92 praktiserende læger i Region Hovedstaden ville gå på pension før tid, fordi de som noget nyt skulle dokumentere kvaliteten af deres arbejde.

De skulle med andre ord gennemgå den såkaldte akkreditering af deres praksis.

Men nu har 32 læger i regionen meddelt, at de alligevel gerne vil fortsætte deres praksis, og det glæder man sig over i PLO (Praktiserende Lægers Organisation), lyder det fra Karin Zimmer, der er formand for PLO i Region Hovedstaden.

- Det er vi faktisk rigtig tilfredse med, for det betyder jo, at der er noget lægekapacitet derude, som vi kan udnytte lidt længere, siger Karin Zimmer til DR P4 København.

Regionerne har deres egen sektion

Regionerne spiller en central rolle for hele sundhedsområdet. Derfor samler vi alle historier om og fra regionerne og sundhedsområdet på en selvstændig sektion lige her.

Meldingen kommer efter, at man i en ny aftale mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn blandt andet fritager læger på 65 år og ældre fra kvalitetssikringen - mod at de til gengæld får besøg af en kvalitetskonsulent.

Og det er ifølge Karin Zimmer er god løsning.

- Der er jo god erfaring hos de ældre praktiserende læger, og det er rigtig ærgerligt, hvis de skulle holde op blot på grund af et krav om akkreditering, siger Karin Zimmer til DR P4 København.

I overenskomsten fra 2014 for læger der har en almen praksis fremgik det, at alle praktiserende læger skulle gennemgå en kvalitetssikring af deres praksis – den såkaldte akkreditering. Men de kunne fritages fra kravet, hvis de på grund af alder eller sygdom varslede opsigelse senest med udgangen af august 2019.

Den mulighed var der mange, der valgte; 200 læger på landsplan og 92 alene i Region Hovedstaden.

På landsplan er der 52 praktiserende læger der efter den nye aftale har annulleret deres opsigelse.

 

Patientsikkerheden

- Som patient skal man kunne være sikker på, at uanset om man er tilknyttet en ældre eller en yngre læge, så er kvaliteten i orden, siger Morten Freil til DR P4 København og fortsætter.

- Ved at fritage nogen fra akkreditering så slækker man altså også på kvalitetskravene, og det er bekymrende.

Det var som følge af udsigten til kolossal mangel på lægemangel, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn i september indgik aftalen med PLO.

Aftalen går i korte træk ud på, at læger på 65 år eller ældre helt fritages fra kvalitetssikringen – de får i stedet besøg af en kvalitetskonsulent samt skal indgå i samarbejde med andre praksisser.

Praktiserende læger under 65 år skal ifølge den nye aftale stadig gennem kvalitetssikring af deres praksis – men nu med den hjælp til det, som de har brug for.

Morten Freil er glad for at man tager hånd om problemet med lægemangel - men det skal være på den rigtige måde.

- Vi er glade for, at man kigger på, hvad man kan gøre for at holde de ældre læger på arbejdsmarkedet, for vi har brug for alle kræfter, siger Morten Freil til DR P4 København og fortsætter.

- Men vi har ikke brug for en falsk tryghed over for patienterne. Så derfor kan man sige, at vi havde foretrukket andre løsninger i forhold til at sikre lægedækningen.

Mere hos DR