Minisygehuse er på vej til svage ældre

Velfærd

12/04/2016 10:58

Nick Allentoft

Folketinget vil skærpe indsatsen på akutområdet for ældre medicinske patienter på landets plejehjem. (Hent anbefalingerne her)
Den udskældte sundhedshjælp skal forbedres med en etablering af nye såkaldte "minisygehuse". Hjælpen skal komme de borgere, som har brug for omfattende støtte og pleje for at klare tilværelsen med ofte flere alvorlige sygdomme, til gode.

Der skal være højtspecialiserede akuthold, som kan hjælpe syge ældre i deres eget hjem. Akutpladser, også kaldet minisygehuse, kan få tilknytning til plejehjem, hvor ældre kan placeres, hvis de ikke har behov for en egentlig indlæggelse. Det skriver Berlingske.

Det er et af de centrale initiativer i en ny handlingsplan, hvor der blandt andet tilføres 800 millioner kroner fra 2016-2019. Pengene tages fra finansloven.   Desuden lægges der op til at styrke akutfunktioner i kommunerne, så de ældre medicinske patienter i højere grad kan få den hjælp og behandling, som de har behov for.   Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) kalder dele af den nuværende pleje for uværdig.   - Indsatsen over for de ældre halter, og det er uacceptabelt, at flere af vores ældre medborgere bliver så syge, at de skal indlægges på et sygehus, fordi de ikke får den nødvendige pleje og behandling i dagligdagen.    - Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Det er uværdigt, og derfor skal vi også have styrket indsatserne i sundhedsvæsnet og skabt bedre sammenhæng, siger ministeren til Berlingske.   Sundhedsstyrelsen er kommet med sine anbefalinger, og her foreslår man, at kompetencerne hos medarbejderne i den kommunale hjemmesygepleje skal styrkes. De anbefalinger er ifølge Berlingske kommet med i handlingsplanen.   Og det glæder Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen.

- Vi er glade for, at de peger på, at der er brug for, at man får oprustet på kompetencerne for dem, der arbejder ude i den primære sundhedstjeneste. Det er fuldstændig rigtigt set, og det er vi godt tilfredse med, siger hun til Ritzau.

  FAKTA: Sådan plejes de svageste ældre bedre Sundhedsstyrelsen har anbefalet, hvordan sundhedsvæsnet kan blive bedre til at pleje og behandle ældre.   Sundhedsstyrelsen har sammen med Danske Patienter, fagforbundet FOA, Ældre Sagen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, KL, udarbejdet forslag til, hvordan indsatserne over for ældre medicinske patienter kan forbedres.   Sundhedsstyrelsen anbefaler eksempelvis:   * At de kommunale akutfunktioner videreudvikles for at sikre, at funktionerne lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tilrettelæggelse, uddannelse og kompetencer. * At kompetencerne i den kommunale hjemmesygepleje styrkes. Der kan være behov for, at sygeplejersker får undervisning i særlige kompetencer. * At der bliver udviklet modeller for opfølgende hjemmebesøg. * At der udarbejdes anbefalinger for visse typer af udgående funktioner, som kan udbredes til alle regioner. Det kan blandt andet være opfølgning på ernæringsindsatser. * At der kommer et styrket fokus på de ældres medicin.   * At der med udgangspunkt i kommunernes erfaringer med tidlige undersøgelser af sygdomstegn, underernæring og faldende funktionsevne bliver udarbejdet anbefalinger for indsatser for tidlig opsporing.   Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet   /ritzau/

Mest Læste

Annonce