Nye krav fra Aalborg Kommune skal sikre mere solide leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Ledelse

05/12/2016 17:26

Nick Allentoft

Det skal være mere trygt for ældre i Aalborg Kommune at vælge en privat leverandør af personlig pleje eller praktisk hjælp. Derfor ændrer Ældre- og Handicapudvalget nu kravene til leverandørerne.

Gennem de senere år har Aalborg Kommune oplevet flere konkurser blandt private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, som er godkendt under frit valg ordningen. Senest gik to leverandører konkurs med kun en uges mellemrum i oktober.

Ældre- og Handicapudvalget ønsker at øge leverancesikkerheden for de ældre, som vælger en privat leverandør. Derfor har udvalget besluttet at indføre garantistillelse og udbud for private leverandører inden for hjemmeplejen.

- Vi oplever desværre flere ældre borgere, som er blevet utrygge ved at vælge en privat leverandør på grund af konkurserne, forklarer rådmand Thomas Krarup og fortsætter: - Vores ældre borgere skal naturligvis kunne være trygge, uanset hvilken leverandør de vælger, og derfor har vi besluttet at indføre sikkerhedsstillelse og udbud. Det er de krav, som bedst kan sikre, at leverandørerne har en solid økonomi og dermed har mindre sandsynlighed for at gå konkurs.

Garanti fra private leverandører
Med virkning fra den 1. marts 2017 skal alle nuværende og kommende private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp stille sikkerhed i form af en bankgaranti.

Garantiens størrelse vil afhænge af, hvor mange borgere leverandøren leverer hjælp til. Formålet er dels at sikre, at leverandørerne har en tilstrækkelig robust økonomi, dels at Ældre- og Handicapforvaltningen via garantien kan få dækket sine udgifter, hvis en af de private leverandører går konkurs, og kommunen med meget kort varsel skal overtage leverancerne af hjælp til de ældre.

Udbud af den private del af praktisk bistand og personlig pleje
I første halvår 2017 skal den private del af personlig pleje og praktisk hjælp sendes i udbud. Et udbud giver blandt andet Ældre- og Handicapforvaltningen bedre muligheder for at stille krav til leverandørernes økonomiske soliditet og sikrer dermed borgerne den størst mulige sikkerhed for ikke at blive berørt af en konkurs.

Ældre- og Handicapudvalget forventer, at modellen for et udbud kan besluttes tidligt i det nye år, så kontrakterne med de vindende leverandører kan træde i kraft med virkning fra 1. januar 2018.

Mest Læste

Annonce