Opgør med Finansministeriets regnemetoder: Alternativet er klar med ny regnemodel for Danmark

Politik

13/08/2017 17:03

Nick Allentoft

Finansministeriet kigger alt for entydigt på vækst i bnp, mener Uffe Elbæk, der vil gøre op med økonomisk vækst som det "dominerende mål". I stedet vil partiet måle på tre bundlinjer.
Har du et meningsfyldt arbejde? Er du tilfreds med dit liv? Og kommer der flere eller færre dyrearter og planter i Danmark?   Det er nogle af de ting, som Alternativet nu er gået i gang med at måle på.    Nu har partiet præsenteret et 70 sider langt udspil til en ny regnemodel for samfundsudviklingen i Danmark.

Selv om modellen fortsat skal finpudses - gerne med hjælp fra borgere og fagfolk - så er Uffe Elbæk utvetydig, når det kommer til endemålet: Modellen skal indføres i Finansministeriet.

- Ja, det er helt klart vores ambition. Og hvis danskerne ønsker en anden regering efter næste valg, så er det da klart, at vi vil diskutere det med den nye regering, siger Elbæk.   Alternativet er kritisk over for Finansministeriets nuværende regnemodeller, som partiet mener fokuserer for entydigt på den økonomiske vækst.   Dermed tager embedsmændene ikke højde for samfundsudviklingen, når det gælder "ren luft, giftfrit drikkevand, natur, glæde, fællesskabsfølelse og mod på fremtiden", hedder det i udspillet.   - Når vi kritiserer Finansministeriets regnemodeller, så er det fordi, der er noget, de ikke tager med. Selvfølgelig kan de bruges, og de måler relevante ting, men der er ting, de ikke måler, siger Elbæk.   Alternativet har fra partiets begyndelse lagt vægt på, at Danmarks udvikling skal måles på tre bundlinjer: Den grønne, den sociale og den økonomiske.    Efter et års arbejde er partiet nu klar til at præsentere, hvordan det konkret skal ske.   For hver bundlinje har Alternativet fundet to hovedindikatorer og fire underindikatorer, som tilsammen skal give et billede af samfundsudviklingen.   På den grønne bundlinje er hovedindikatorerne udviklingen i "drivhusgasser" og udviklingen i "biodiversitet".    På den sociale bundlinje er det "livstilfredshed" og adgangen til "fællesskaber".    På den økonomiske bundlinje er det ikke vækst i bruttonationalproduktet, men "meningsfuld beskæftigelse" og "lighed".   - Bag det ligger et menneskesyn, der siger, at økonomi aldrig må blive et mål i sig selv. Det er et middel til, at borgerne lever gode liv, og vi har en rask og mangfoldig planet, siger Uffe Elbæk.   Alternativet har med andre ord helt skrevet væksten i bnp ud af indikatorerne. Uffe Elbæk afviser dog, at hans model dermed inviterer til røde tal og færre penge i fælleskassen.   - Vi har haft tre årtier drevet af neoliberal økonomi, hvor man har fokuseret på sorte tal på den økonomiske bundlinje. Det ønsker vi et opgør med. Der skal være sorte tal på alle tre bundlinjer, siger han.   Lige nu går det den forkerte vej på flere områder både i forhold til klima og den sociale bundlinje. Uffe Elbæk ser dog tegn på opbakning til en ny måde at måle - og dermed ændre samfundsudviklingen på.   Han henviser til, at et flertal bestående af partierne i rød blok samt Dansk Folkeparti før sommerferien stemte for, at regeringen skal ændre Finansministeriets regnemaskine.   Fremover skal Finansministeriet tage højde for gevinster ved offentligt forbrug og velfærd, mener flertallet.   OVERBLIK: Sådan vil Alternativet måle samfundsudvikling Efter et års arbejde fremsætter Alternativet fredag et forslag til en ny model for, hvordan man kan måle samfundsudviklingen.  Modellen er inspireret af blandt andet Novo Nordisk, der ifølge Alternativets udspil indførte de tre bundlinjer for 20 år siden.   Sådan vil Alternativet måle på de tre bundlinjer - den grønne, den sociale og den økonomiske:   1) Den grønne bundlinje:   * Hovedindikator: Drivhusgasser - bliver danskernes klimabelastning i form af udledninger større eller mindre?   * Hovedindikator: Biodiversitet - får Danmark flere eller færre plante- og dyrearter?   * Indikator: Økologisk fodaftryk - måler hvor stort et areal, der skal til per indbygger, for at naturen kan forny de brugte ressourcer.   * Indikator: Affald som ressource - hvor stor en del af danskernes affald genanvendes?   * Indikator: Færre fossile subsidier - giver Danmark mindre støtte til klimabelastende fossile brændsler?   * Indikator: Kemikaliebelastningen - hvor mange tungmetaller og pesticider og hormonforstyrrende plast udleder danskerne?   2) Den sociale bundlinje:   * Hovedindikator: Livstilfredshed - bliver danskerne mere tilfredse med deres liv?   * Hovedindikator: Fællesskaber - er danskerne tilfredse med deres sociale relationer, og øges tilliden til andre mennesker?   * Indikator: Helbred - føler danskerne sig begrænsede i deres hverdag på grund af langvarig sygdom, handicap eller psykiske problemer?   * Indikator: Fattigdom - Alternativet vil bruge den tidligere regerings fattigdomsgrænse til at måle med.   * Indikator: Ligeværd og mangfoldighed - får vi mere ligeværd og inklusion? Det skal blandt andet måles ved, hvor mange der føler sig som del af en diskrimineret gruppe.   * Indikator: Demokrati og borgerrettigheder - har danskerne stigende tillid til demokratiet, borgerrettigheder og retssikkerhed?   3) Den økonomiske bundlinje:   * Hovedindikator: Meningsfuld beskæftigelse - Alternativet vil måle på, om den enkelte er tilfreds med sit arbejde.   * Hovedindikator: Lighed - stiger ligheden i Danmark, målt ud fra hvor mange gange større indkomsten er for den rigeste femtedel af befolkningen i forhold til den fattigste femtedel?   * Indikator: Forskning og udvikling - investerer Danmark mere eller mindre i forskning og udvikling?   * Indikator: Erhvervskompetencer - målt på andelen af 24-65-årige, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller job på tilsvarende niveau.   * Indikator: Finansiel stabilitet - udviklingen i bankers og realkreditinstitutters udlån til virksomheder og husholdninger.   * Indikator: Offentlige budgetter i langsigtet balance - ud over økonomi vil Alternativet måle på de "dynamiske effekter af investeringer i mennesker og miljø".   Kilde: Alternativets udspil "De tre bundlinjer". /ritzau/  

Mest Læste

Annonce