OVERBLIK: S støtter næsten alle DF's udlændingestramninger

Politik

28/8/18 7:40

Nick Allentoft

DF tager en række udlændingestramninger med til finanslovsforhandlingerne, og Socialdemokratiet vil gerne med.

Politiken har fået adgang til regeringsnotatet "Hjemrejseprogram - flygtninge med midlertidig beskyttelse - Udkast". 

Det er regeringen og Dansk Folkepartis udkast til et såkaldt paradigmeskift i udlændingepolitikken, der er en del af de kommende finanslovsforhandlinger.

Her er de ni forslag til udlændingestramninger. De fleste af dem er Socialdemokratiet med på.

* Socialdemokratiet ser positivt på ...

... at der laves et nyt hjemrejseprogram, som skal erstatte det nuværende integrationsprogram for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus. 

... det skal præciseres, at danskkundskaber ikke i sig selv skal gøre det nemmere at bevare opholdstilladelsen.

... der indføres en erklæring, hvor den enkelte udlænding blandt andet erklærer sig indforstået med, at beskyttelsen i Danmark er midlertidig, og at vedkommende har pligt til at rejse hjem, når forholdene i hjemlandet er til det.

... den nuværende pligt for kommunen til at finde en permanent bolig, når det er muligt, udgår, når det handler om flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus. 

... der indføres mulighed for såkaldt repatrieringsstøtte til såkaldt §7, stk. 3-lande (primært Syrien), og at beløbet forhøjes med 20.000 kroner til 156.543 kroner for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus, hvis man repatrierer inden tre års ophold og dermed inden, man kan søge om familiesammenføring.

* Socialdemokratiet er åbne over for ...

... at flygtningebørns opnåede tilknytning til Danmark - uanset barnets alder - ikke skal tillægges vægt inden for de første fem år af barnets ophold i Danmark, når man skal vurdere, om de kan få inddraget opholdstilladelsen. Medmindre at det åbenbart vil stride mod barnets tarv eller imod Danmarks internationale forpligtelser.

* Socialdemokratiet er ikke afvisende over for ...

... at hvis en flygtning med midlertidig beskyttelsesstatus giver afkald på sin ret til familiesammenføring, så skal der kunne udbetales 1000 kroner om måneden til op til to familiemedlemmer i hjemlandet. Men familiemedlemmerne skal samtidig give samtykke til at give afkald på retten til familiesammenføring.

* Socialdemokratiet er skeptisk over for ...

... at den særlige kontante bonus på 6000 kroner for at bestå prøven i dansk 2 bortfalder for flygtninge på den midlertidige opholdstilladelse.

... at den nuværende integrationsgrunduddannelse (IGU) skal ophøre for flygtning med midlertidig opholdstilladelse.

Kilde: Politiken.

/ritzau/