OVERBLIK: Sådan fordeles sociale midler fra satspuljen

Social

01/11/18 2:57

Nick Allentoft

Voldsofre, ofre for stalking og unge i krise er blandt dem, der får hjælp fra svindelramt pulje næste år.
Satspuljen har i den seneste tid især været i søgelyset i en sag om svindel for mindst 111 millioner kroner.

Men svindlen ændrer ikke på, at der også næste år er en række sociale formål, der får støtte fra puljen.

LÆS OGSÅ: Mere kontrol med satsmidler

Her er et overblik over, hvad satspuljepartierne har valgt at støtte på børne- og socialområdet.

Læs mere om de mia-store satspuljer

Med satspuljerne kan politikere og ministre hvert år fordele millioner og atter millioner til konkrete projektet.

Læs mere om satspuljer her

 

Børn, unge og familier samt senfølger

Her er der blandt andet penge til styrket skolegang for anbragte børn.

Det er også aftalt, at børn og unge under 18 år fremover ikke skal kunne pålægges selv at bidrage til betalingen for deres egen anbringelse.

Der er sat penge af til at reducere ventelisterne på de tre centre for seksuelt misbrugte, hvor personer med senfølger kan få hjælp.

Og der er også et driftstilskud til Landsforeningen for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

To lovændringer skal øge forældres retssikkerhed i sager om anbringelse uden samtykke.

 

Indsatser mod vold og for mennesker i krise

Der er afsat 65 millioner kroner i perioden 2019-2022 til en ny handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold.

Dansk Stalking Center, der hjælper ofre for stalking, får et driftstilskud på 28 millioner kroner i perioden 2019-2022 og otte millioner kroner årligt herefter.

21 millioner kroner i perioden 2019-2022 skal gå til at etablere og drive ungekrisecentre.

Der er afsat otte millioner kroner til organisationer, som har særskilte tilbud til mænd i krise.

 

Støtte til organisationer og indsatser

De frivillige organisationer Ventilen, Fonden for Socialt Ansvar, Reden Aalborg, Sind Ungdom, Projekt UNIK, Børn, Unge og Sorg, Landsforeningen Spædbarnsdød, Landsforeningen af Væresteder, Ombold og Idræt for Sindet får alle økonomiske tilskud.

Inklusionsindsatsen for nytilkomne grønlændere i Danmark får fortsat støtte. Det samme gør Børnerådets Børneportal og Hanne Mariehjemmet.

 

Initiativer mod udsathed og mistrivsel

LGBT Danmark får et tilskud på 6,9 millioner kroner i 2019-2022 og herefter 1,5 millioner kroner årligt permanent.

Der afsættes 11,5 millioner kroner til midlertidige boliger til unge hjemløse.

 

Retningslinjer for frivillige foreninger og bekæmpelse af snyd

Der bliver oprettet en whistleblowerordning, hvor ansatte, frivillige, borgere og medlemmer kan formidle mistanker og viden om ulovlig adfærd.

Derudover er der en række initiativer til at styrke borgernes retssikkerhed på det sociale område.

 

Tilgængelighed for mennesker med handicap

Her er blandt andet sat penge af til at gøre det lettere for handicappede at stemme uden hjælp fra andre. Der er også penge til Ordbog over Dansk Tegnsprog.

 

Øvrige initiativer

Her er støtte til julehjælp, sommerferiehjælp, midlertidig nødovernatning og international adoptionsformidling.

/ritzau/