"Det (undersøgelsen red.) viser, at vi skal blive meget bedre til at lytte til borgerne og sætte dem i centrum for behandlingen. Det skal stå soleklart for alle i sundhedsvæsnet, at patientens ønsker også er vores ønske," siger Ulla Astman (S), formand for Danske Regioners sundhedsudvalg. Foto: Wikipedia

Patienter føler sig uden for behandling

Velfærd

21/04/2015 12:50

Mikkel Sarka

Sygehusene skal blive langt bedre til at inddrage patienter og pårørende i behandlingen. Det er et klart signal i ny tilfredshedsundersøgelse blandt patienter.

Patienterne på sygehusene og deres pårørende inddrages ikke nok i beslutninger om behandling og pleje. Sådan lyder dommen fra patienterne selv i Danske Regioners årlige patienttilfredshedsundersøgelse blandt over 146.000 patienter. 

Kun hver tiende ambulante patient følger sig i høj eller meget høj grad inddraget i beslutninger om behandling og pleje. For de akut indlagte gælder det fire ud af ti. Hos patienter, der indlægges til planlagt behandling, mener seks ud af ti, at de har stor indflydelse på behandlingen. 

Undersøgelsen hos de somatiske patienter modsvares af tilsvarende tal fra psykiatrien, hvor både patienter og pårørende føler sig langt mere inddraget.

- Det viser, at vi skal blive meget bedre til at lytte til borgerne og sætte dem i centrum for behandlingen. Det skal stå soleklart for alle i sundhedsvæsnet, at patientens ønsker også er vores ønske, siger Ulla Astman (S), formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

Hun mener, at der rigeligt længe mest har været fokus på den rigtige behandling ifølge bøgerne og på, at alle for enhver pris skulle behandles ens. 

- Så har man rettet bevidstløst ind efter retningslinjerne i stedet for at lytte til, hvad netop denne patient gerne vil have, siger hun.

Hun peger på, at mange patienter i dag selv søger oplysninger om sygdom og behandling. 

- De optræder mere som forbrugere i sundhedsvæsnet end som nogen, der autoritetstro lytter til personalet i de hvide kitler, siger hun.

Ifølge Astman har det ellers ikke skortet på forsøg de senere år med at inddrage borgerne mere.

- Men vi trænger nu til at gøre det mere ensartet. Det er ikke nok bare at lade 1000 blomster blomstre i alle retninger. For mange af forsøgene lukker ned efter en vis tid. Nu er det på tide at anvende erfaringerne. 

Sammen med blandt andet KL og Danske Patienter har Danske Regioner lavet en vision for Borgernes Sundhedsvæsen, hvor patienterne spiller en langt mere central rolle. 

En handlingsplan for projektet præsenteres i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling i Aarhus 23. april.

Fakta om undersøgelsen:

* Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse fra de fem regioner blandt mange tusinde indlagte og ambulante patienter.

* Godt 146.600 patienter har deltaget i 2014-undersøgelsen.

* Personalets venlighed og imødekommenhed er det mest gennemgående positive resultat blandt alle patientgrupper. 

* Til gengæld oplever patienterne ikke, at personalet giver dem eller deres pårørende mulighed for i tilstrækkelig grad at deltage i beslutninger om deres egen behandling og pleje.

* Danske Regioner, KL, Sundhedsstyrelsen og Danske Patienter har lavet en fælles vision, Borgernes Sundhedsvæsen, for inddragelse af patienter og pårørende. 

* Den indebærer, at borgerne skal spille en meget mere fremtrædende rolle i sundhedsvæsenet end tidligere.

Kilde: Danske Regioner. 

 

Mest Læste

Annonce