Patienter og ansatte: Hvorfor finansiere ny institutionsform med midlertidige penge

Velfærd

23/08/2016 12:42

Nick Allentoft

S vil finde permanente penge i stedet for satspuljemidler til ny institutionsform. FOA Formand enig, mens Sind og patientforening frygter at andre problemer nu bliver parkeret.
Det er altafgørende, at det ikke er penge fra en pulje, men derimod permanente midler, der bliver afsat til et løft i psykiatrien. Sådan lyder det fra den socialdemokratiske socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.    Regeringen er klar med et trecifret millionbeløb over fire år til oprettelsen af en ny type institution for psykisk syge. Pengene skal findes i satspuljerne, men det er ikke godt nok, lyder det fra S-ordføreren.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

- Jeg vil sige til regeringen, at det at bruge puljemidler til at finansiere en institutionsform som den her, er en dårlig idé. Vi skal ikke hoppe fra tue til tue i psykiatrien. Der skal stabile og solide rammer og flere penge til, siger Pernille Rosenkrantz-Theil. 

Regeringens fokus på tilbud i psykiatrien kommer efter en række episoder med vold på bosteder. På under fem år har fem medarbejdere på bosteder blevet dræbt at beboere.  Socialdemokraterne bakker op om regeringens udspil til etableringen af en institution, som skal lægge sig midt imellem behandlingspsykiatrien og de kommunale botilbud. Den nye institution skal drives af regionerne.    - Der er en gruppe borgere, der i dag bor på bostederne, som er for tunge til at være der. De har udadreagerende adfærd, og de bliver indlagt mange gange i løbet af et år. Både for borgerens skyld og for medarbejderens skyld skal de simpelthen have en anden type hjælp og støtte, end den de får i dag, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.   Det er foreningen Danske Patienter enig i.   Patientforening kalder ny institutionsform en tragedie   - Når man tager pengene fra satspuljen, er det dobbelt trist, fordi man finansierer med hundens egen hale. Det er jo helt håbløst. Både grundlaget for at lave en ny institutionsform er forkert, og finansieringen gør det bare endnu værre, siger Ebbe Henningsen, der er næstformand for Danske Patienter.

Han mener i det hele taget ikke, at der er behov for en ny institutionsform, men slet og ret en ordentlig behandling af psykisk syge patienter på de psykiatriske afdelinger. 

- Rent menneskeligt er det en tragedie, siger formanden for organisationen, som er en paraplyorganisation for en række patientforeninger i Danmark.   - Grundlæggende har man ikke givet patienterne det, de har brug for. Ud af den fadæse opretter man så et nyt sted for de her mennesker. Dybest set er det myndighedernes forsømmelighed, der har betydning for, at de her mennesker bliver kostet rundt.    Til gengæld er personalets fagforning positiv, fordi ministeren nu melder noget konkret ud.    FOA spændt på næste skridt  Der er gode takter i at oprette en ny type institution, som kan rumme de borgere, der ikke er plads til i psykiatrien, siger formanden for FOA, Dennis Kristensen.   - Vi støtter den nye institutionstype. Det er en ny mulighed for at håndtere dem, man ikke kan håndtere på bostederne, fordi man er under serviceloven og ikke psykiatriloven, siger FOA-formanden, som repræsenterer personalet på landets bosteder.   Ministeren vil finde pengene i satspuljen, men det afgørende er dog, at der er tale om nye penge.   - Vi skal se det endelige forslag, for det er indtil videre en meget upræcis melding. Jeg er usikker på, at det bare er en kvittering for, at regeringen har lovet et udspil, som de ikke er færdige med. Vi er selvfølgelig spændt på, om man med forslaget kan sige, at man har gjort alt, hvad man kan gøre, siger Dennis Kristensen.    Netop alt er hovedanken fra Sind, hvor formand Knud Kristensen er meget kritisk.    Forening efterlyser flere sengepladser i psykiatrien Det er afgørende, at der bliver rettet op på de mange problemer, som medarbejdere, beboere og pårørende oplever på landets bosteder, og det kræver en særlig indsats for de sygeste psykiatriske patienter, siger Knud Kristensen, som er formanden for Sind, der er en foreningen for pårørende og sindslidende. 
Han ser positivt på, at regeringen har bebudet, at den vil afsætte et "trecifret millionbeløb" over fire år til at oprette en ny type institution i psykiatrien til borgere med særligt svære problemer.   - Vi vil gerne have flere sengepladser i psykiatrien, men hvis man foretrækker at kalde det en mellemform, så er det ikke det, der skal skille os ad. Vi er mere interesseret i indhold, siger Knud Kristensen.   - En mellemform skal kunne tage sig af de allermest syge og kunne håndtere de sygdomme og det misbrug, som mange af dem desværre har samtidig, siger han.    Det trecifrede millionbeløb skal tages fra midlerne i satspuljen, og Knud Kristensen ser frem til at finde ud af, hvor stort beløbet bliver i sidste ende.   - Hvis et "trecifret millionbeløb" betyder 100 millioner er det ikke nok, men hvis det betyder 999 millioner, ser det bedre ud, siger han.   Det er knap fem måneder siden, at en 57-årig sosu-assistent blev dræbt af en psykisk syg beboer på det kommunale bosted Center Lindegården i Roskilde. Karen Ellemann ønsker ikke at gå i detaljer med, hvilket personale der skal være på den nye institutionsform. KL har tidligere i august også foreslået en ny bostedstype. Her er ønsket, at det skal rumme borgere, der er for syge og farlige til bosteder, som drives af kommunerne, men ikke kan indlægges.   I stedet skal tilbuddet være et behandlingstilbud, der derfor skal drives af regionerne. Regionerne har også tidligere foreslået, at der oprettes en ny bostedstype.  

 

Mest Læste

Annonce