Politisk forlig kørt over: Biltrafikken stiger voldsomt i forhold til togtrafikken

Infrastruktur

13/03/2015 00:08

Nick Allentoft

Hver gang DSB sidste år fragtede passagererne én ekstra kilometer, drønede danske bilister 26 kilometer ekstra på vejene. Det viser nye tal fra DSB og Vejdirektoratet, som Ingeniøren har sammenstillet.

Togtrafikken målt i antallet af kilo­meter, passagererne kørte, voksede med beskedne 0,4 procent sidste år. Også i 2013 var væksten under én procent.

Lige modsat gik det på vejene, hvor trafikken ifølge Vejdirektoratet steg 2,5 procent sidste år. Personbiler står i forvejen for godt to tredjedele af persontransporten målt i kilometer herhjemme, mens togene kun tegner sig for 9 procent. I absolutte tal voksede trafikken i personbiler godt 1 milliard kilometer, mens togtrafikken steg omkring 41 millioner kilometer.

Dermed går udviklingen ikke bare den forkerte vej i forhold til 2010 og 2011, hvor DSB fortalte om stigende markedsandele, særligt for rejser over Storebælt. Den går også stik imod et forlig om grøn transport, som samtlige partier minus Enhedslisten indgik i 2009. Forliget fastslår, at mindst halvdelen af trafikvæksten skal ske i tog og busser. Bustrafikken er siden faldet 3 procent.

DSB bliver særligt presset af de mange nye, billige biler, som danskerne køber, og af de lave oliepriser, siger salgschef Christian Linnelyst til Ingeniøren:

»Vi står i en situation, hvor konkurrencen er endnu skarpere på grund af billige biler, som kører langt på literen, og som det ikke koster meget at låne til. Det ser vi på med stor alvor,« siger han.

Netop de brændstoføkonomiske biler gør, at CO2-udslippet ikke stiger. Men det falder heller ikke, som det er tilfældet med vores strøm- og varmeforbrug. Derfor er transportens andel af det danske CO2-udslip steget fra 22 procent for 20 år siden til 34 procent i 2013. Ifølge transportforsker Harry Lahrmann, Aalborg Universitet, ser den udvikling ud til at fortsætte:

»Hvis vi ikke gør noget, når vi i hvert fald ikke CO2-målene, og samtidig vil trængslen på vejene stige.«

I et skriftligt svar til Ingeniøren påpeger transportminister Magnus Heunicke (S), at der er sat betydelige beløb af til kollektiv transport:

»Det er anerkendelse af, at ambitiøse mål i den kollektive trafik ikke nås uden en markant forbedring af infrastrukturen,« siger han.

»Målet fra 2009 er en politisk vision, der bestemt er ambitiøs. Der er tale om et langt sejt træk, og ikke noget der viser sig over en kortere årrække. I den sammenhæng er der ikke langt fra 2009 til 2015,« tilføjer ministeren.

Mest Læste

Annonce