Politiske dobbeltjob bonner ud på fraværskontoen

Politik

18/3/15 9:18

Nick Allentoft

23 af Folketingets 179 medlemmer må løbe ekstra stærkt for at passe deres arbejde, skriver Ugebrevet A4.

For ved siden af jobbet på Christiansborg varetager de såkaldte dobbeltmandater også en post i by- eller regionsråd. Og da de ikke kan være to steder på én gang, melder flere af dem jævnligt afbud til møder på hjemstavnen.
Det viser en kortlægning, Ugebrevet A4 har foretaget, af dobbeltmandaternes tilstedeværelse – og fravær – i det lokalpolitiske arbejde.

Mai Mercado (K), Martin Geertsen (V) og Per Clausen (EL) er topscorere i afbud til byråds- og udvalgsmøder. I den anden ende af fraværsskalaen ligger Rene Christensen (DF) og Karsten Nonbo (V), som sjældent melder forfald til møder på rådhuset.

Kommunalforsker og professor ved Syddansk Universitet Ulrik Kjær er ikke overrasket over, at dobbeltmandaterne scorer højt i afbud til kommunale møder.

»Det er et ret tidskrævende job at sidde i Folketinget, og det er også tæt på et halvtidsjob at sidde i en kommunalbestyrelse. Dobbeltmandaterne er sandsynligvis spændt hårdt for, og afbuddene er jo udtryk for, at nogen af dem simpelthen er tæt på at have gabt over for meget,« siger han.

Ulrik Kjær pointerer, at det efter kommunalreformen i 2007 kræver endnu mere arbejde at være byrådsmedlem, fordi kommunerne er blevet større og har fået flere opgaver.

Valgforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch understreger, at politikernes arbejdsgivere er vælgerne. Derfor er det vigtigt at få fraværet frem i lyset, så vælgerne kan tage det i betragtning, når de sætter deres kryds.

»Borgerne skal kende til de mange afbud, så de kan reagere. Enten ved at henvende sig direkte til deres politiker og udtrykke utilfredshed eller også ved at undlade at stemme på dem. Så det er vigtigt at få fraværet hos dobbeltmandaterne frem i lyset,« siger Roger Buch.

Han mener dog, at mange vælgere er parate til at se gennem fingre med fraværet, fordi de ser store fordele ved dobbeltmandaterne.

»To højtprofilerede politikere som Jens Rohde (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF) har begge været dobbeltmandater, hvor der var sager i pressen, hvor de blev beskyldt for at have stort fravær. Alligevel blev de genvalgt med mange stemmer, og det er tegn på, at vælgerne godt kan acceptere fraværet i byrådet, fordi de kan få øje på andre fordele,« vurderer Roger Buch.

Enhedslistens Per Clausen meldte alene i 2014 afbud til to byrådsmøder i Aalborg samt hvert tredje møde i både beskæftigelsesudvalget og skoleudvalget.

»Jeg er absolut ikke stolt af de mange afbud, og det er slet ikke tilfredsstillende for hverken kolleger i udvalgene eller vælgerne, at man som udvalgsmedlem melder afbud til hvert tredje møde,« siger Per Clausen til Ugebrevet A4 og fortsætter:

»For mig viser det, at folketingsarbejde og byrådsarbejde hænger dårligt sammen. Arbejdspresset er simpelthen for stort.«

Den konservative Mai Mercado er også en travl kvinde.

I Folketinget er hun blandt andet sit partis integrationsordfører og retsordfører, ligesom hun er næstformand for Folketingets Retsudvalg. Derudover er Mai Mercado medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, hvor hun sidder i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget samt bolig- og ejendomsudvalget.

Ifølge A4’s kortlægning meldte Mai Mercado sidste år meldte afbud til knap hvert fjerde af de byrådsmøder og udvalgsmøder, som hun ellers skulle deltage i som medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Og i de første måneder af 2015 har hun meldt afbud til et byrådsmøde samt fire udvalgsmøder på Frederiksberg Rådhus.

Også Venstres Martin Geertsen har et højt fravær fra møderne i Region Hovedstaden, viser A4’s opgørelse. Det har ikke været muligt for Ugebrevet A4 at få en kommentar fra hverken Mai Mercado eller Martin Geertsen til deres mange afbud.