Præstationskulturen får en ud af tre til at tie stille: Gymnasieelever ønsker opgør med karakterræset

Velfærd

26/01/2016 13:19

Nick Allentoft

Der skal være færre karakterer i gymnasiet. De ødelægger undervisningen, mener elevernes forening, DGS, efter ny undersøgelse viser, at en ud af tre elever tier stille af frygt for, at påvirke karakterer negativt. SF og EL er klar til helt at afskaffe karakterer.
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) vil fjerne nogen af karaktererne i gymnasiet for at komme karakterræset til livs.    - Vi mener, det her karakterfokus er blevet så grelt, at vi skal fjerne nogen af de karakterer, der bliver givet. Egentlig vil vi helst have, at karakterer bliver fjernet helt, siger forkvinden for DGS, Veronika Schultz, til Ritzau.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Ifølge en undersøgelse fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning fylder karakterer så meget for gymnasieelever, at knap hver tredje elev i undersøgelsen holder sig tilbage fra at deltage i undervisningen af frygt for at sige noget forkert. Det skriver Politiken tirsdag.

Ifølge Veronika Schultz er karaktererne usunde for elevernes læring.   - Undersøgelsen viser, at der er enormt stort fokus på karakterer, og eleverne oplever, karakterer påvirker dem negativt i deres læring. De stresser eleverne, siger Veronika Schultz.   Derfor anbefaler DGS, at der kommer mere fokus på mundtlig og skriftlig feedback uden karakterer.    - Vi ser gerne, at man bruger tid på at lave samtaler mellem elever og lærere, hvor man fokuserer på, at eleverne bliver dygtigere, og i sidste ende laver læreren så en udtalelse til eleverne. Så bliver feedbacken fremadrettet i stedet for bagudskuende, siger hun.

Spørgsmål: Hvordan skal uddannelser og arbejdsgivere så vide, hvem der har markeret sig positivt i gymnasiet?

- Det er klart, at det ikke kan lade sig gøre at fjerne alle karakterer med det optagelsessystem, vi har på de videregående uddannelser i dag. Men det er det, vi arbejder for, siger Veronika Schultz.   - Det handler om, at vi kan mærke blandt eleverne, at karaktererne sætter hæmninger for, hvordan man indgår i undervisningen, og hvad man tør sige i timerne. Det kommer af, at der er uddannelser med snit over 12, og det presser os, siger Veronika Schultz.   SF vil afskaffe karakterer i gymnasiet - EL er også klar Et for voldsomt fokus på karakterer spænder ben for læringen, mener Enhedslisten og SF, efter at en ny undersøgelse viser, at mange elever i gymnasiet bevidst undlader at række hånden op i timerne af frygt for fiasko.   SF melder sig parat til helt at afskaffe karakterer til gymnasieeleverne.   - Vi foreslår 14 konkrete punkter til, hvordan man kan stoppe karakterræset, siger SF's uddannelsesordfører, Jacob Mark, i en skriftlig udtalelse.   - Blandt andet ved at fjerne karakterer på gymnasierne. Der er i forvejen flere gymnasier, der har haft forsøg med karakterløse klasser, og sådanne tanker ønsker vi at udbrede, siger han.   Samtidig ønsker partiet at ændre systemerne for optagelse på universiteterne, så karaktersnittene ikke er altafgørende.   Enhedslistens gymnasieordfører, Jakob Sølvhøj, mener, at karakterræset har taget fuldstændig overhånd. Partiet melder sig derfor parat til at se på, hvorvidt karaktererne i gymnasiet skal droppes.   - Præstationskultur og konkurrence spænder tydeligvis ben for den videbegærlighed, nysgerrighed og læring, som vi alle ønsker skal fylde i gymnasiet. Vi bliver derfor nødt til at tage det her meget alvorligt, skriver han i en mail til Ritzau.   Han peger på, at flere gymnasier allerede er i gang med forsøg med at droppe de løbende karakterer og i stedet gøre brug af evalueringer.   - Erfaringerne ser ud til at være rigtig gode, og derfor tager vi i Enhedslisten også et forslag med til de kommende gymnasiereformforhandlinger om, at det skal være muligt for skolerne undlade de løbende karakterer, siger Jakob Sølvhøj.   Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer, som er sendt ud til alle gymnasieelever, hvoraf 6490 gymnasieelever har deltaget.   Knap hver tredje elev svarer, at de er bange for række hånden op af frygt for at sige noget, der kan påvirke deres karakterer negativt.   /ritzau/  

Mest Læste

Annonce