Rapport punkterer myte: Vi uddanner ikke for mange

Velfærd

01/2/18 7:00

Freja Eriksen

Både for den enkelte og for samfundet er der store gevinster ved mere uddannelse, viser ny forskning.

Åbn bare portene og luk flere ind på de videregående uddannelser.

Sådan kan – sat på spidsen – ny forskning fra Rockwool Fonden opsummeres.

Ifølge forskningschef Jan Rose Skaksen prikker resultaterne hul på en myte om, at vi i Danmark overuddanner befolkningen.

- Der er ikke noget, der tyder på, at vi har et reelt eller stigende problem med overuddannelse, siger Jan Rose Skaksen.

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

Det kan blandt andet ses ved, at dem med lange uddannelser i gennemsnit ikke går ned i løn, selv om de sidder i job, der reelt kræver en kortere uddannelse.

- Så rent produktivitetsmæssigt mister du ikke noget ved, at de bliver ansat under niveau. Hvad er så problemet, spørger Jan Rose Skaksen.

Samtidig har forskerne analyseret sig frem til, at samfundet ikke er mættet af mennesker med en uddannelse. Hvis 10.000 ufaglærte mænd og kvinder tog en uddannelse, ville det give et stort bidrag til Danmarks økonomi, viser beregningerne.

Samme løft ville samfundsøkonomien få, hvis man flyttede 10.000 studerende fra humanistiske fag som dansk eller filosofi over til de tekniske uddannelser, for eksempel ingeniør eller datalog.

- Det har stor betydning - både uddannelsesniveauet og hvad du læser, opsummerer Jan Rose Skaksen.

En af dem, der har sat kritisk fokus på omfanget af uddannelse i Danmark, er uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V). Han kalder den nye viden for ”spændende og interessant”, men ikke nok til at skifte holdning.

- Min tilgang er, at Produktivitetskommissionen har peget på, at der er større gevinst ved at uddanne bedre end flere. Før vi har rigtig styr på kvalitet i uddannelse, skal man efter min opfattelse ikke skrue op, siger Søren Pind.

Regeringen arbejder på at få flere unge til at vælge uddannelser inden for teknologi, it, naturvidenskab og matematik. På længere sigt kunne det også være nyttigt at nedbryde barrierer mellem de tekniske og humanistiske områder, mener ministeren.

Fakta: Flere i uddannelse giver større økonomi

Forskerne i Rockwool Fonden har lavet beregninger via en såkaldt hvad-nu-hvis-model. Den forsøger at svare på, hvordan samfundet påvirkes, hvis der skrues på forskellige knapper. 

* I første eksperiment regnede de på effekten af, hvis 10.000 ufaglærte tog en uddannelse. De ville blive fordelt på uddannelserne på samme måde, som befolkningen er i dag.

* I det andet eksperiment blev 10.000 med humaniora-uddannelse ”omuddannet” til i stedet at have en teknisk uddannelse, eksempelvis ingeniør.

* Begge gav en stigning i bruttonationalproduktet på omkring 100.000 kroner per person, også når de ekstra udgifter til uddannelse er regnet med.

* Eksporten ville stige med 305.000 kroner per person i det første eksperiment og 224.000 i det andet.

/ritzau/

Annonce