Regionernes ansatte får pæn lønstigning

Politik

20/02/2015 19:54

Suleman Haider

De ansatte i regionerne har udsigt til generelle lønstigninger på 5,39 procent over de næste tre år.

Den sidste større overenskomstaftale for det offentlige er på plads. 

Regionernes 136.000 ansatte, fortrinsvist på sundhedsområdet, kan se frem til generelle lønstigninger på 5,39 procent. Det svarer til cirka tre milliarder kroner.

Lønstigningerne fordeler sig med 1,55 procent i 2015, 1,50 procent i 2016 og 2,34 procent i 2017.

- Vi skal have et attraktivt regionalt arbejdsmarked og samtidig sikre, at vi ikke overhaler lønningerne på det private arbejdsmarked, siger regionernes chefforhandler Anders Kühnau i en udtalelse og fortsætter:

- Med denne aftale sikrer vi medarbejdernes købekraft, samtidig med at vi bruger borgernes skattekroner mådeholdende og fornuftigt. Det kan jeg kun være tilfreds med.

Hans modpart, Forhandlingsfællesskabets forhandlingsleder Grete Christensen, er også tilfreds:

- Økonomien er fortsat presset i regionerne, men det er denne gang lykkedes os at få et resultat, som peger fremad, og som giver plads til en vis optimisme, siger hun i en pressemeddelelse.

Ud over lønstigningerne afsættes der 11 millioner kroner til en treårig indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, mens fædres nuværende øremærkede forældreorlov udvides med en uge, så faren fremover har syv ugers orlov med løn.

- Det resultat er med til at sikre bedre ligestilling mellem mænd og kvinder, og det er også et vigtigt signal til det øvrige arbejdsmarked om at tage ansvar, siger Grete Christensen, der til daglig er formand for Dansk Sygeplejeråd.

Aftalen rummer desuden seks millioner kroner til et uddannelsesløft til ufaglærte medarbejdere, ret til mere fravær ved barns hospitalsindlæggelse, en ATP-forhøjelse samt en indsats for at få flere medarbejdere på fuld tid.

Hos FOA er forbundsformand Dennis Kristensen tilfreds. Han glæder sig blandt andet over det øgede fokus på uddannelse.

- Vi er godt tilfredse. Det nye forlig er ikke overraskende, fordi det flugter fuldstændig med forliget forleden på det kommunale område, siger Dennis Kristensen. 

- Men hvad vi er ekstra tilfredse med er, at regionerne nu også bakker op om det store projekt om uddannelse, som vi arbejder med KL om, siger han.

 

Mest Læste

Annonce