Rigsrevisionens krav til staten: Stram op på vagtplanerne

Ledelse

22/1/15 10:08

Suleman Haider

Der er alt for lidt styr på vagtplanerne. Og derfor bruger staten unødigt mange penge på lønninger til ansatte i politiet, Forsvaret, Fødevarestyrelsen, Banedanmark og i landets fængsler og arresthuse. Det konkluderer en ny kritisk beretning fra Rigsrevisionen ifølge Avisen.dk.

Det har nu fået de politisk udpegede statsrevisorer til at udtrykke kritik og forlange en forklaring fra de ansvarlige ministerier.

- Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at vagtplanlægningen i politiet, Kriminalforsorgen, Kødkontrollen, Banedanmark og Forsvaret ikke har sikret, at personaleresurserne bruges så sparsommeligt og effektivt som muligt, lyder det i en skriftlig udtalelse fra Statsrevisorerne.

De fem institutioner, som er blevet undersøgt, har en samlet lønudgift på cirka 13 milliarder kroner, og har samlet set cirka 19.000 medarbejdere med skiftende arbejdstider.
Men i beretningen, som blev offentliggjort onsdag, kommer Rigsrevisionen med en stribe eksempler på, hvordan myndighedernes sjusk med vagtplanerne koster skatteyderne dyrt, skriver Avisen.dk.

Blandt andet giver det store problemer, at Forsvaret slet ikke har en løbende registrering af medarbejdernes arbejdstid. Og det har resulteret i, at flere ansatte slet ikke arbejder så lang tid, som de får løn for.

- Konsekvensen af, at ledelsen ikke følger op på medarbejdernes reelle arbejdstid, er fx, at flere medarbejdere på Hærens Officersskole over en længere periode har akkumuleret 400 timer i undertid, som skolen ikke har fået arbejdskraft for, skriver Rigsrevisionen.

Andre steder er situationen lige modsat. Rigsrevisionens gennemgang viser, at vagtplanen lider under permanent underbemanding i Københavns Fængsler, hvor man i gennemsnit har indkaldt 10 ekstravagter pr. dag igennem 2 år. Og det koster dyrt i betaling af ekstra løntillæg.
Rigsrevisionen kritiserer også, at ledelsen i de enkelte institutioner ikke benytter sig af mulighederne for at omlægge medarbejdernes arbejdstid og justere vagtplanerne uden at betale ekstra løn for overarbejde.

 

 

 

Annonce