S og V redder embedsmænd fra gabestok

Ledelse

06/10/14 8:44

Nick Allentoft

Landets øverste embedsfolk kan ånde lettet op. Efter måneders tøven siger både Venstre og Socialdemokratiet blankt nej til at indføre en ny undersøgelsesform i Folketinget, hvor ikke bare ministre, men også ledende embedsfolk kan blive afhørt i højspændte politiske sager. Det skriver Politiken tirsdag.

Modsat de hidtidige signaler fra de to store partier melder gruppeformændene, Kristian Jensen (V) og Henrik Dam Kristensen (S), entydigt fra over for en model, der netop er lagt frem af Folketingets formand, Mogens Lykketoft (S).

»Vi er bekymrede for embedsmændenes retssikkerhed. Om de bliver presset til at deltage i afhøringer, hvor den retssikkerhed, der ligger for dem, ikke er til stede. En ting er, hvad vi politisk byder hinanden på Christiansborg. Men vi skal sikre, at de, der er ansat, har en retssikkerhed, som er bevaret«, siger Kristian Jensen til Politiken, som dermed er på linje med Dam Kristensen:

»Vi siger nej. Der er mange uklarheder i den fremlagte model. Det gælder embedsmændenes retsstilling. Jeg er også skeptisk over for, om man kan nå det, man gerne vil«, siger socialdemokraten til Politiken.

Sagen deler erfarne folketingspolitikere i usædvanlige alliancer på tværs af partiskel. Den nye undersøgelsesmodel blev i går drøftet på et møde mellem Folketingets ledelse, præsidiet, og partiernes gruppeformænd. 

Her anbefalede Lykketoft en model, hvor det vil være frivilligt for embedsmænd at stille op og udtale sig som led i de parlamentariske undersøgelser. Han nævner, at der »er blevet nikket til modellen fra Bertel Haarder, Pia Kjærsgaard (DF) og Steen Gade (SF)«, der alle sidder i Folketingets ledelse.

Lykketoft konstaterer, at det nu er op ad bakke for modellen, men han understreger, at han selv stadig er varm tilhænger af en ny undersøgelsesform.

»Jeg har argumenteret meget for, at det her skal have en ekstra tanke. Det er et alternativ til en meget mere omfattende og tidskrævende behandling. Der vil være sager, hvor det vil være en fælles interesse i – også blandt de berørte embedsmænd – at få det overstået«, siger Mogens Lykketoft til Politiken.