Sikkerhed på jobcentre: Nu er kaffeautomaten en risiko

Velfærd

05/01/2018 09:09

Nick Allentoft

Flere og flere sager med trusler og angreb på Jobcentre, øger deres fokus på sikkerheden. Ny undersøgelse fra Ugebrevet A4 tegner et ny billede af socialkrisen.

Medarbejderne på landets jobcentre bliver trænet i at håndtere konflikter med truende borgere. Der er indført beredskabsplaner, flere flugtveje, og sagsbehandlerne har fået overfaldsalarmer, som de let kan aktivere.

I de senere år er der iværksat en lang række initiativer på jobcentrene for at styrke sikkerheden for medarbejderne. Det fremgår af en ny undersøgelse udført af Ugebrevet A4 blandt cheferne for landets jobcentre.

I undersøgelsen siger 36 ud af 40 jobcenterchefer, at jobcentret har højnet sikkerheden for de ansatte i løbet af de seneste to år. Sikkerheden er kommet i fokus i kølvandet på trusler og en række overfald på sagsbehandlere de senere år.

Arbejdsmarkedschef i Kalundborg Kommune i Nordvestsjælland Jens Folman siger, at borgernes mulige trusler er blevet ”en præmis” for de opgaver, som skal løses på jobcentret.

Læs mere om socialkrisen

Vi har skrevet om sygdomsramte og klemte borgere i systemet gennem lang tid.

Læs vores tema om socialkrisen, hvor en lang række artikler er samlet. 

 

- Og det forholder vi os til. Vi har et godt samarbejde med langt de fleste borgere, men det er vildt frustrerende at blive udsat for trusler og verbale overgreb, siger Jens Folman til Ugebrevet A4.

I Egedal Kommune i Nordsjælland oplever jobcenterchef Lars Bonde, at der er sket et skred i opfattelsen af, hvad borgere mener, at de kan tillade sig over for de ansatte i jobcentret.

- Borgerne er blevet mindre autoritetstro, siger Lars Bonde til Ugebrevet A4.

11 af de jobcenterchefer, der har deltaget i undersøgelsen, svarer, at deres kommune nu bruger flere penge på de ansattes sikkerhed end for to år siden. 27 kommuner holder udgifterne på et konstant niveau, mens blot to kommuner har reduceret udgifterne til sikkerhedsforanstaltninger.

Initiativerne skal tjene to formål: Dels at sikre medarbejderne, hvis en borger optræder truende eller voldeligt. Og dels at forebygge, at det kommer så vidt.

I Egedal Kommune er kaffeautomatens fremtid på jobcentret i øjeblikket under overvejelse, fortæller jobcenterchef Lars Bonde.

- I forbindelse med at rådhusbetjente nu overtager den hidtidige vagts opgaver, er der blevet spurgt, om der fortsat skal være en kaffeautomat med adgang til varme drikke. Man er bange for, at de varme drikke vil kunne bruges som våben. Vi har ikke truffet nogen beslutning endnu, siger Lars Bonde.

I Morsø Kommune i Vestjylland blev dørene til jobcentret låst i forbindelse med, at der ikke længere skulle være en medarbejder ved indgangen og tage imod borgerne. Siden har der været hyret vagter ind i forbindelse med implementering af ny lovgivning, fortæller jobcenterchef Jan Petersen.

- Det gjorde vi, fordi der kunne komme nogle borgere, som var rimelig sure over, hvad der kunne ske med deres penge, siger Jan Petersen til Ugebrevet A4.

Det sker også, at jobcenterchefer vurderer, at samtaler med potentielt truende borgere må flyttes til mere sikre rammer. I Kalundborg Kommune i Nordvestsjælland har Jens Folman taget dette skridt:

- Vi flytter udvalgte samtaler til politigården, hvis der har været en trussel op til. Vi har et godt samarbejde med politiet, men det er ærgerligt, at det skulle komme dertil, siger Jens Folman.

Også i Egedal kommune gør jobcenterchef Lars Bonde sig nøje overvejelser om, hvor samtalerne skal foregå, og hvilke sagsbehandlere, der skal tage dem.

- Vi har haft nogle ansatte af mindre statur, der syntes, at det kunne være svært at stå over for en rockerlignende person. Det kan jeg godt forstå. Derfor har vi eksempelvis omfordelt sager mellem medarbejdere, så vi tager disse samtaler eksternt på en institution. Eller også møder de mig eller en anden leder, siger Lars Bonde. 

Hele historien hos Ugebrevet A4

Mest Læste

Annonce