Styrelse: Vi ville ikke tegne bestemt billede af Eritrea

Politik

17/12/2014

Suleman Haider

Udlændingestyrelsen afviser kritik af forudindtagede konklusioner i ny redegørelse om Eritrea-sag.

Det var ikke med en bestemt konklusion for øje, at Udlændingestyrelsen i august besluttede at sende en fact finding-mission til Eritrea.

Det fastslår styrelsen i en supplerende redegørelse til Justitsministeriet, som er offentliggjort onsdag.

- Udlændingestyrelsen har ikke ved udarbejdelsen af rapporten forsøgt at tegne et bestemt billede af Eritrea, lyder det i redegørelsen.

- Rapporten gengiver og søger at sammenfatte de oplysninger, som styrelsen har modtaget fra de kilder, der blev konsulteret i forbindelse med rapportens udarbejdelse, erklærer myndigheden, som pointerer: 

- Rapporten drager ikke asylretslige konklusioner, og den efterfølgende behandling af asylansøgningerne vil som altid bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte asylansøgning.

Styrelsen afviser også den kritik, der i denne uge er blevet rejst af FN's Flygtingehøjkommissariat, UNHCR, ligesom man afviser de anklager, som to ud af de tre udsendte medarbejdere på fact finding-missionen har rejst i pressen.

- De pågældende medarbejdere har ikke tilkendegivet faglig uenighed efter afslutning af fact finding-missionen, erklærer styrelsen.

Den henviser til en mailkorrespondance mellem de to nu sygemeldte medarbejdere, Jens Weise Olesen og Jan Olsen, og kontorchef Jakob Dam Glynstrup.

Korrespondancen er imidlertid fjernet fra den version af redegørelsen, som er offentliggjort af Justitsministeriet.

- A's (en af de to medarbejdere, red.) mail viser, at de to medarbejdere to dage efter hjemkomsten fra Eritrea utvetydigt var af den opfattelse, at der på baggrund af kildernes oplysninger foresla (ordret gengivelse, red.) en formindsket risiko for personer, der er udrejst illegalt og har unddraget sig national tjeneste, skriver styrelsen.

Styrelsen vil bruge metode bag omstridt rapport fremover

Udlændingestyrelsen vil også fremover bruge den metode, der lå bag omstridt Eritrea-rapport.

Forløbet omkring Udlændingestyrelsens Eritrea-rapport har ifølge justitsminister Mette Frederiksen (S) været "rodet".

Og nogle af hovedpointerne i rapporten er nu droppet igen.

Alligevel vil styrelsen også fremover gøre brug af den metode, der ligger bag den omstridte rapport, der er blevet undsagt offentligt at både rapportens kilder og oprindelige hovedforfattere.

Det fremgår af Udlændingestyrelsens nye redegørelse til justitsministeren.

I rapporten har Udlændingestyrelsen først lavet en klassisk rapport med henvisning til kilder samt en opsummering af deres udsagn.

Herefter har man udgivet et digert værk med bilag, hvor kildernes udsagn er gengivet i deres helhed.

Efterfølgende har kilderne så sagt fra over for gengivelsen af deres udsagn i selve rapporten. Eksempelvis har FN's Flygtningehøjkommissariat kaldt gengivelserne af deres udsagn for "selektive".

Men trods alle disse indvendinger og alt det bøvl, de har afstedkommet, så fastslår Udlændingestyrelsen nu, at metoden med at adskille kilders nøjagtige udsagn og rapportens udlægning af dem er så god og fair, at man vil bruge den fremover.

"Udlændingestyrelsen agter også fremover at anvende dette format, da det er styrelsens opfattelse, at det giver den mest objektive kildebelysning og er bedst overensstemmende med asylmyndighedernes ønsker til rapportens affattelse", skriver Udlændingestyrelsen.

Styrelsen henviser til, at det er en metode, der også bruges i Norge, Schweiz, Sverige og Finland.

Alligevel var det hidtil uset, da Udlændingestyrelsen anvendte den i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten om Eritrea, som fik to erfarne embedsfolk til at sige lodret fra over for metoden.

 

 

Mest Læste

Annonce