Trafikstyrelsen vil hurtigst muligt godkende letbane

Infrastruktur

26/9/17 9:52

Nick Allentoft

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mødes med Keolis onsdag og vil arbejde for tilladelse til Aarhus Letbane. Ledelsen fejlvurderede, hvornår letbanen kunne åbne, siger borgmester mens Bent Hansen siger at redegørelse langt fra er i orden.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er glade for en redegørelse, Aarhus Letbane er kommet med omkring forløbet for den endnu uåbnede letbane i Danmarks næststørste by. Nu skal der arbejdes for, at banen kan åbne.

Letbanen skulle være åbnet lørdag, men kunne ikke få de nødvendige sikkerhedsgodkendelser fra styrelsen. Efter nogle kaotiske dage er Aarhus Letbane kommet med en redegørelse for forløbet.

Den beskriver IT-problemer og manglende tillid til operatøren Keolis' tidligere sikkerhedschef for projektet som noget af det, der førte til den manglende godkendelse.

Læs om skandalerne

Vi samler historier om skandaler og sager på tagget "skandaler". Interesseret i at lære og mindes, så klik her.

- Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tager positivt imod den redegørelse, som Aarhus Letbane i går leverede til Aarhus’ borgmester, og som i dag er offentliggjort. 

- Den bærer præg af, at Aarhus Letbane har handlet hurtigt og har taget seriøst fat på de sikkerhedsmæssige aspekter, der udestår, skriver vicedirektør Kåre Clemmesen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Mere specifikt har styrelsen fundet, at Keolis' sikkerhedsplaner for, hvordan problemer eller uheld helt praktisk skal håndteres, ikke har haft "den fornødne kvalitet".

Nu skal styrelsen og Keolis mødes.

- Jeg kan ydermere oplyse, at vi allerede i morgen mødes med Keolis for at drøfte den videre proces, siger Kåre Clemmesen tirsdag.

- Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil også i den kommende tid arbejde meget tæt sammen med Aarhus Letbane med henblik på hurtigst muligt – og med den tilstrækkelige dokumentation – at kunne udstede de nødvendige tilladelser, skriver styrelsen videre i sin kommentar.

Aarhus Letbane forsikrede borgmester om letbaneåbning Blot få dage før aflysningen af den planlagte åbning af letbanen i Aarhus havde byens borgmester, Jacob Bundsgaard (S), fået at vide, at Aarhus Letbane "regnede fuldt og fast med at godkendelsen ville falde på plads".

Det siger borgmesteren på et pressemøde, efter at han har modtaget en redegørelse over forløbet fra Aarhus Letbane. Han mener, at det er stærkt kritisabelt, at Aarhus Letbane fejlvurderede, hvornår byens letbane kunne komme på skinnerne.

- Det ville have været klart det bedste, om man havde været sikker og ikke havde beroet på, at man forventede en godkendelse. Men det er en fejlvurdering, og det er kritisabelt, siger borgmesteren. 

Letbanens direktør, Claus Rehfeld Moshøj, skrev onsdag i sidste uge til stadsdirektør Niels Højberg. Her forsikrede han ifølge borgmesteren om, at der var styr på situationen:

- Direktøren skrev, at man gik med to livremme og to seler. Det gjorde man så ikke, siger han. 

Selv om Jacob Bundsgaard taler om en "fejlvurdering" fra letbaneselskabets side, får det dog ifølge borgmesteren ikke umiddelbart nogen personalemæssige konsekvenser:

- Jeg har tillid til, at man kan løse den her opgave. Man har også erkendt, at man har lavet en fejlvurdering, og nu har man fuldt fokus på at få letbanen ud og køre, siger borgmesteren.

Han lægger ikke skjul på, at sagen kaster et skidt lys over Aarhus.

- Det er en møgtræls situation, men jeg har en forventning om, at vi kommer ud og køre relativt snart. Så det her i det store billede bliver en parentes i letbanens historie, siger han.

Belært af erfaringen tør borgmesteren dog ikke melde en ny dato ud for åbningen.

Borgmesteren vil onsdag give byrådet i Aarhus en orientering om forløbet.

 

Regionsråd: Redegørelse af letbane er utilstrækkelig Regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen er meget utilfreds med en redegørelse, som Aarhus Letbane tirsdag udsendte som følge af aflysningen af letbanens åbning 23. september.

Han mener, at redegørelsen er utilstrækkelig.

- Aarhus Letbane skal se at komme op med noget mere konkret. Og det i en fart. Alles tålmodighed er opbrugt, og det her er ikke i orden, siger han.

Derfor forventer han, at Aarhus Letbane snarest leverer en samlet plan for, hvordan togene hurtigst muligt kommer ud at køre. 

Bent Hansen siger, at i stedet for at pege fingre ad hinanden skal firmaerne fokusere på at få løst de resterende problemer.

- Hvis man kan løse 57 problemer hen over en weekend, bør de også kunne løse de sidste to inden for de næste par dage, siger han. 

Bent Hansen udtaler sig på vegne af Region Midtjylland, der ejer 50 procent af selskabet Aarhus Letbane I/S. Aarhus Kommune ejer de resterende 50 procent.

Når det gælder anlægsdelen for letbanens etape 1, der skulle være åbnet 23. september, ejer Region Midtjylland 12,3 procent, mens Aarhus Kommune ejer 87,7 procent.

Ifølge Bent Hansen er det Aarhus Letbane, der har det overordnede ansvar for, at letbanen kommer ud at køre.

Han mener derfor, at de har været sløsede og naive, når de har troet, at sikkerhedsemner kunne løses med dialog lige op til deadline.

Aarhus Letbane skal til at leve op til de krav, der er stillet, siger han. Ellers bliver det hurtigt meget dyrt for både region og kommune.

- Hvis det næste af letbanen ikke er klar i slutningen af november, koster det over 1 million kroner hver eneste måned. Den hænger vi på i regionen, men så må vi efterfølgende finde ud af, hvem der skal betale den regning. Det er dybt utilfredsstillende, siger han.

Aarhus Letbane har kostet 3,5 milliarder kroner at lave.

 

Overblik: 57 af 59 problemer er blevet rettet

Borgmesteren i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S), har modtaget en redegørelse fra Aarhus Letbane, efter at lørdagens åbning af banen blev aflyst i sidste øjeblik. 

I redegørelsen står der, at Aarhus Letbane over weekenden har gennemgået og udredt listen af udeståender, som bremsede godkendelsen.

- Allerede i dag, den 25. september 2017, er 57 af 59 udeståender blevet rettet. Efter aftale med letbanens assessor afventer letbanen de resterende kommentarer fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, der forventes at blive modtaget inden ugens udgang, står der i redegørelsen.

De sidste to udfordringer drejer sig ifølge redegørelsen ikke om sikkerheden i selve driften, men om de administrative rammer. 

Det kom frem fredag, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke kunne godkende letbanen på grund af problemer med dokumentationen for letbanens sikkerhed.

- Direktionen i Aarhus Letbane kan her flere dage efter stadig ikke redegøre for rationalet bag styrelsen afvisning af at gå i dialog om nogle vilkår for driften, hedder de videre i redegørelsen.

Ifølge Aarhus Letbane er manglerne så små, at driften burde være sat i gang mod en aftale om, hvornår man skulle have udbedret problemerne. 

- Aarhus Letbane vurderer dog, at selv om Keolis (underleverandøren, red.) sikkerhedsledelsessystem ikke er perfekt, så er det ikke så ringe, at det giver anledning til ikke at kunne køre med letbanen, lyder det.

Af redegørelsen fremgår det også, at Keolis, som skal stå for letbanens daglige drift, havde problemer med et nyt it-system.

I redegørelsen kalder Aarhus Letbane det "uheldigt", at Keolis holder fast i it-systemet på trods af flere opfordringer fra Aarhus letbane om af flytte sikkerhedsledelsessystemet over i et papirformat.

Aarhus Letbane skriver også, at det er for tidligt at sige, hvad udskydelsen af banen vil få af økonomiske konsekvenser. 

Det er også uklart, om det kommer til at have betydning for, om Odderbanen og Grenaabanen kan åben som planlagt.

 

Annonce