Transportministre efter møde: Femern-byggeri kan begynde i 2020

Infrastruktur

19/04/2017 09:45

Nick Allentoft

Transportministeren og Slesvig-Holstens trafikminister mødtes tirsdag for at drøfte Femern-tidsplanen.

Der er lys for enden af tunnelen for Femern Bælt-forbindelsen.

Planen om en tunnel mellem Danmark og Tyskland har været forsinket, fordi den mangler at blive godkendt af de tyske myndigheder. 

Men ifølge transportminister Ole Birk Olesen vil der ikke komme flere forsinkelser, og dermed kan byggeriet gå i gang i 2020.

Det meddeler han efter et møde i København tirsdag med den slesvig-holstenske trafikminister, Reinhard Meyer.

- Det betyder, at Femern Bælt-forbindelsen fortsat er et fuldt ud levedygtigt projekt, siger Ole Birk Olesen.

I december meddelte Reinhard Meyer, at planen ville blive forsinket et halvt år. Det gjorde han som følge af, at der er kommet hele 12.600 indvendinger i forbindelse med projektet fra tysk side. 

De skal alle behandles, før projektet kan godkendes af myndighederne. Forventningen er nu, at en endelig godkendelse kommer i sommeren 2018.

Men der ligger også en potentiel retssag og venter i Tyskland, før byggeriet kan skydes i gang.

- Når Slesvig-Holsten har myndighedsgodkendt, vil der gå et par år med en retssag, må vi forvente. Men det er indregnet i den tidsplan, som nu ligger der, siger Ole Birk Olesen.

Ministeren vil ikke kalde det sikkert, at en retssag kun vil tage to år. Men det er "det mest sandsynlige", fortæller han.

I februar skrev Ole Birk Olesen til Tysklands transportminister, Alexander Dobrindt. Her udtrykte han bekymring for yderligere forsinkelser af projektet.

- Yderligere forsinkelser i plangodkendelsesprocessen vil efter min opfattelse rejse alvorlig tvivl om de slesvig-holstenske myndigheders evne til at leve op til målene i statstraktaten, skrev den danske minister.

Men efter tirsdagens møde er den danske minister mere optimistisk.

- Nu er jeg glad. Bekymringen i december var, at det kunne blive mere end et halvt års forsinkelse. Nu kan jeg konstatere, at det ikke bliver endnu mere, siger Ole Birk Olesen.

Ifølge LA-ministeren kommer forsinkelsen på et halvt år ikke til at betyde noget "meget negativt" for EU's medfinansiering af projektet.

Femern-tunnelen kommer til at tage mindst otte år at bygge.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce