Uden sidestykke: Supersygehus i gigantisk budgetskred

Infrastruktur

07/07/2016 10:06

Nick Allentoft

Der ventes en ekstraregning på over en milliard kroner i forbindelse med byggeri af nyt sygehus i Odense.
Kun to måneder efter at første spadestik til Region Syddanmarks nye såkaldte supersygehus i Odense blev taget, har en ny skandale ramt byggeriet.   Ifølge Fyens Stiftstidende forventer man en budgetoverskridelse på 1,3 milliarder kroner.

Det er ikke set mage hidtil i planlægningen og opførelsen af landets fem nye supersygehuse ifølge sundhedsøkonom og SDU-professor Kjeld Møller Pedersen. Han er tidligere medlem af ekspertudvalget for supersygehusene.

- Det sted, man har været hårdest presset, er i Skejby. Men jeg har ikke hørt om budgetoverskridelser af den karakter, selv om man er langt inde i projektet, siger han til Fyens Stiftstidende.   Budgetskreddet kom også bag på regionens projekt­organisation for Nyt OUH, som det kommende sygehus bliver kaldt. Alligevel fritager organisationen sig selv for ansvar.   - Vi har ikke ansvar for det anlægsbudget, som totalrådgiveren kommer med, siger vicedirektør Torsten Lundgreen.   Det er dog ikke første gang, at totalrådgiveren for projektet, Medic OUH, melder om store budgetoverskridelser.   I 2014 måtte der skæres kvadratmeter af supersygehuset for 200 millioner kroner, skriver Fyens Stiftstidende.   Den aktuelle budgetkrise skyldes stigende kvadrat­meterpriser og en delvis fejlslagen projektstrategi, som blev lagt i kølvandet på den første budgetoverskridelse.   Projektorganisationen for Nyt OUH blev først opmærksom på situationen for en uge siden trods løbende dialog med Medic OUH.   Bestyrelsesformand Jørgen Nielsen for Medic OUH har ingen kommentarer til historien.     Region Syddanmark har siden udsendt følgende pressemeddelelse efter et krisemøde:    Regionen drøfter budgetoverskridelse med Medic OUH Repræsentanter fra Region Syddanmark mødtes mandag 4. juli med totalrådgiveren for Nyt OUH – Medic OUH – for at få en forklaring på den voldsomme budgetoverskridelse, der fremgår af det projektforslag, Medic OUH har afleveret til regionen.   Den 21. juni 2016 afleverede Medic OUH, der er totalrådgiver i forbindelse med opførelsen af det nye universitetshospital i Odense, et projektforslag for Nyt OUH til Region Syddanmark. Forslaget rummede en uventet overskridelse af budgettet på knap 1,3 milliarder kroner i forhold til det, der er aftalt med regionen.   Region Syddanmark havde derfor indkaldt medlemmer fra Medic OUHs bestyrelse til et møde 4. juli. På mødet blev totalrådgiveren bedt om at forklare, hvordan en så voldsom budgetoverskridelse kan forekomme.   Bestyrelsesformand i Medic OUH Jørgen Nielsen deltog i mødet. Han siger:   - Vi er overraskede over det store skred i budgettet, og jeg vil gerne beklage, at vi har bragt regionen i denne situation ved, at budgetoverskridelsen er konstateret så sent. Da der er tale om et meget omfattende og komplekst byggeri, har vi været under stort tidspres i processen. På grund af det tidspres har vi ikke haft mulighed for at kvalificere økonomien tilstrækkeligt inden for tidsrammen, og derfor har vi bedt om en yderligere periode til og med august, hvor vi har mulighed for at granske økonomien i samarbejde med regionen.   Koncerndirektør i Region Syddanmark, Rikke Vestergaard, deltog også i mødet og siger:   - Vi har haft et godt og konstruktivt møde med Medic OUH, hvor vi har hørt hinandens synspunkter. Vi er blevet enige om den fremadrettede proces hen over sommeren, hvor vi i regionen vil fortsætte med at granske projektforslaget samtidig med, at Medic OUH gransker projektets økonomi med henblik på, at budgettet overholdes.   Fakta Om mødet 4. juli På mødet 4. juli var Region Syddanmark repræsenteret ved koncerndirektør Rikke Vestergaard, direktør i projektorganisationen for Nyt OUH Peter Fosgrau, vicedirektør i projektorganisationen for Nyt OUH Torsten Lundgreen, afdelingschef i bygningsafdelingen Peter Holm samt repræsentant for bygherrerådgiveren, forretningschef i Niras Anders Kirk Christoffersen. Fra Medic OUH deltog bestyrelsen med formand Jørgen Nielsen i spidsen. Derudover deltog advokater, der repræsenterer Region Syddanmark og Medic OUH.   Om projektforslaget Projektforslaget fra Medic OUH beskriver detaljeret, hvordan Nyt OUH skal indrettes og fylder 3.752 sider samt knap 10.000 tegnings- og modelfiler. Derudover indeholder forslaget en tidsplan for byggeriet og et budget for de enkelte faser, som bliver styrende for de kommende udbud og licitationer. Regionsrådet vedtog 27. april 2015 dispositionsforslaget for Nyt OUH. Siden har det været op til Medic OUH at projektere sygehuset i forhold til de krav, der fremgår af dispositionsforslaget. På linje med de andre kvalitetsfondsprojekter i Danmark er der afsat et fast beløb til at bygge det nye universitetshospital i Odense for. Nyt OUH må således koste 6,3 mia. kr. – hverken mere eller mindre – når det står færdigbygget. Region Syddanmark har ikke mulighed for at supplere med ”egne penge”.  

Mest Læste

Annonce