Udsatte unge farer vild i uddannelser: Regeringen vil luge ud og lave ny uddannelse

Velfærd

01/03/2017 11:58

Nick Allentoft

En ny samlet forberedende uddannelse skal erstatte en række tilbud. Ingen unge skal tabes, lyder ambitionen efter Herman-udvalget har afleveret sin rapport - som du iøvrigt kan hente her.
Unge kan ikke finde rundt i uddannelsessystemet, og derfor er der brug for en forenkling af unges vej fra skole til uddannelse, så færre farer vild i et uoverskueligt system, mener formand for ekspertgruppe nedsat af regeringen.   Gruppen har fremlagt en række anbefalinger til at organisere uddannelse og støtte de cirka 20 procent af en årgang, som syv år efter 9. klasse hverken har taget en ungdomsuddannelse eller er i arbejde.   Og temaet er "forenkling":

Der skal være én samlende kommunal ungeindsats, én ny forberedende uddannelse i stedet for et væld af uddannelsesmuligheder og én fast kontaktperson til at hjælpe den unge.

Kontaktpersonen skal være en "hånd i ryggen".   LÆS: ADVARER MOD anbefalingerne: Risikerer at behandle voksne som børn   - De unge kan ikke finde rundt i systemet, og vi bliver nødt til at være tydeligere omkring, hvem der har ansvaret. Det er også et komplekst felt for sagsbehandlere, lærere, mentorer, vejledere og politikere, som jo er dem, der i sidste ende har ansvaret, siger Stefan Hermann, der er formand for ekspertgruppen og rektor på Professionshøjskolen Metropol, til Politiken.   Forberedende uddannelse Ekspertgruppen foreslår en ny forberedende uddannelse. Den skal erstatte den "jungle af tilbud", der eksisterer i dag.   - Den nye forberedende uddannelse vil have tre spor: en almen, en produktionsskolelinje og en erhvervslinje, siger rektor fra professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann, der er formand for ekspertgruppen.   Den nye forberedende uddannelse henvender sig til unge under 30 år og skal give dem "et forløb uden omveje og nederlag". 

Mens almenlinjen vil bestå af teoretisk undervisning med praksis og kombinationsforløb, vil produktionslinjen have fokus på produktion i værksted. Erhvervslinjen skal indeholde praktik i en virksomhed.

Lærere positive Det er positivt, at ekspertgruppen blandt andet anbefaler en kommunal ungeindsats, og at uddannelserne bliver forankret i staten, mener Uddannelsesforbundet, der organiserer lærere og ledere på erhvervs- og produktionsskolerne   - Det er rigtig godt, at man slår fast, at det skal være et statsligt ansvar, siger formand Hanne Pontoppidan til Politiken og advarer imod, at forenklinger bliver til standardiseringer.   VUC-sektoren støtter et ønske om at forbedre indsatsen.   - Det er positivt, at man vil være bedre til indsatsen over for de svageste få. Men vi er bekymrede for, at det kommer til at ødelægge den gode eksisterende indsats for de mange. Lad os nu holde fokus på det, der fungerer, og ændre det der ikke gør, siger formanden for VUC's lederforening, Verner Rylander-Hansen, i en skriftlig kommentar til Ritzau.   Minister: Regeringsudspil på vej Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har bebudet, at regeringen vil komme med et udspil til en reform, som skal behandles senere på foråret.   Men regeringen kan allerede nu afsløre, at forslaget om den nye forberedende uddannelse bliver en del af regeringens udspil, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA). 

- Vi har bare ikke gjort det godt nok, siger Riisager og betoner, at regeringen først og fremmest vil forenkle de mange ordninger for unge, der har svært ved at komme videre efter folkeskolen.

- Det er en jungle, som mange unge farer vild i. Mest af alt er det en dårlig situation for hver af de 70.000 unge, som ikke får en uddannelse eller job efter folkeskolen, siger ministeren.   Når regeringen har fremlagt sit udspil, bliver der indkaldt til forhandlinger med Folketingets øvrige partier.   FAKTA: Udsnit af ekspertgruppens anbefalinger (Hent hele rapporten herunder) Ekspertgruppen har formuleret en række anbefalinger. Herunder er gengivet et udsnit af anbefalingerne.  
 • Der etableres en ny Forberedende Uddannelse, som henvender til sig unge under 30 år.
 • Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelsen (egu), kombineret ungdomsuddannelse (KUU), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) erstattes af Forberedende Uddannelse.
 • I dag tages de uddannelser på fortrinsvis produktionsskoler, vuc og erhvervsskoler.Den Forberedende Uddannelse skal tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, faglige niveau og potentiale, integrere nuværende tilbuds styrker og variation, sigte mod beskæftigelse, produktion og uddannelse, være fleksibel i sin opbygning, mm.
 • Der etableres en enstreget styrings- og finansieringsmodel for Forbedrende Uddannelse, herunder med et statsligt taxameter og en betydelig kommunal medfinansiering.
 • Der etableres en række selvstændige institutioner for Forberedende Uddannelse, der skal tage udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse og sikre en balance mellem fagligt bæredygtige miljøer og geografisk spredning.
 • Optagelse til Forberedende Uddannelse skal bero på kommunal anbefaling med udgangspunkt i den unges uddannelsesplan.
 • Der etableres en kort- og langsigtet plan for kapacitetsopbygning i den Forberedende Uddannelse.
 • Indsatsen i udskolingen bør styrkes med et praksisnært karrierelæringsperspektiv.
 • Der etableres en ny kommunal ungeindsats, som overtager funktionerne i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og får ansvar for den unges uddannelsesplan, tilrettelæggelse af afsøgningsforløb, koordinering af kontaktpersoner samt etablering af en erhvervsbro for virksomhedsrettede aktiviteter.
 • SSP, PPR, SPS, turboforløb, misbrugsindsats og læsevejledning samles i den kommunale ungeindsats.
 • Der tilknyttes en gennemgående kontaktperson – en fast hånd i ryggen - for unge, der har særligt behov for støtte fra flere instanser på vejen fra grundskolen til gennemført uddannelse eller beskæftigelse.
 • Der sikres et kædeansvar ved, at alle afgivende instuitioner forpligtes til at overlevere en ung, der falder fra frem til næste tilbud.Negative konsekvenser af ordblindhed skal modarbejdes systematisk.
 • Institutionerne understøttes i etableringen af et stærkt pædagogisk og administrativt lederskab samt i opbygningen af en stærk faglig kultur og kapacitet via tværgående og lokal kompetenceudvikling.
 • Der etableres en national opfølgning på effekt og kvalitet baseret på institutionernes frihed til lokal kapacitetsopbygning samt mulighed for systematisk evaluering af den lokale indsats.
 • Der iværksættes et strategisk forskningsprogram på området.95-pct. målsætningen erstattes af en 100 pct. målsætning, som rummer alle unge.
Kilde: Undervisningsministeriet.  

Mest Læste

Annonce