"En af de vigtigste forudsætningerne for at få en god skolegang er helt klart en god trivsel, og derfor er det rigtig godt, at så mange af eleverne trives ude på deres skoler," siger undervisningsminister Christine Antorini (S).

Undersøgelse: Skoleeleverne går glade i skole

Velfærd

21/04/2015 13:26

Mikkel Sarka

Det går godt på de danske folkeskoler. En ny undersøgelse viser, at langt de fleste elever er glade.

Langt de fleste folkeskoleelever er glade for deres skolegang. Det viser en ny stor måling af de danske folkeskoleelevers trivsel, som er den mest omfattende, der er lavet til dato. Knap en halv million elever har deltaget i undersøgelsen.

Kun tre procent af eleverne i indskolingsklasserne er ikke glade for deres respektive skoler. Tallet er en smule højere for de ældre elever, hvor fem procent har svaret, at de aldrig eller sjældent er glade for skolen.

Undervisningsminister Christine Antorini (S) glæder sig over undersøgelsens overordnede resultater.

- Målingen viser generelt et positivt billede af de danske folkeskoleelevers trivsel. Langt de fleste har et godt forhold til deres lærere og klassekammerater, og det glæder jeg mig jo selvfølgelig over.

- En af de vigtigste forudsætningerne for at få en god skolegang er helt klart en god trivsel, og derfor er det rigtig godt, at så mange af eleverne trives ude på deres skoler, siger hun.

Selvom de fleste elever er overvejende positive, så er billedet ikke kun rosenrødt. Resultaterne viser også, at der er områder med store problemer. Blandt andet siger en stor del af eleverne, at de ikke mener, at toiletterne på deres skole er rene og pæne.

Der er også problemer i klasseværelserne, hvor mange elever har svært ved at høre, hvad deres lærer siger, hvilket bekymrer undervisningsministeren.

- Det er tankevækkende, at så mange elever savner mere ro og orden i klasserne. Det er ikke nyt for os, at der er for meget uro i klasserne, og det er et meget vigtigt fokuspunkt for os fremadrettet. Det er vigtigt, at vi får skabt et bedre klasserum, og at vi får skabt mere ro i klasserne, siger Christine Antorini.

Det er første gang, at den nationale trivselsmåling gennemføres. Men det er planen, at den skal foretages hvert år, så man kan sammenligne resultaterne og se en udvikling i trivslen.

FAKTA: Sådan svarede eleverne

Folkeskoleeleverne har det overvejende godt med at gå i skole, men flere elever savner ro og orden i klassen.

Undervisningsministeriet har i foråret gennemført den hidtil største undersøgelse af de danske folkeskoleelevers trivsel. 469.827 folkeskoleelever har deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til 85 procent. Her kan du se et udvalg af de svar, som eleverne gav.

* 79 procent af eleverne i indskolingen svarer, at de enten er lidt eller meget glade for den klasse, som de går i. Samme procentdel af eleverne i de større klasser svarer, at de tit er glade for deres klasser.

* 19 procent af eleverne fra fjerde til niende klasse mener ikke, at deres lærere kan få skabt hurtigt ro igen i klassen, hvis der er larm. 53 procent af eleverne i indskolingen siger, at de nogle gange eller tit har svært ved at høre, hvad lærerne siger i timerne. 

* Mange elever er utilfredse med renligheden på de toiletter, som er på deres skole. 48 procent af eleverne i indskolingen, og 60 procent af de ældre elever, mener ikke, at deres toiletter er rene.

Kilder: Undervisningsministeriet

 

 

Mest Læste

Annonce