V: Send 10. klasserne på erhvervsskole

Velfærd

20/03/2018 08:30

Freja Eriksen

For at styrke håndværkeruddannelserne vil Venstre flytte landets 10. klasser ind på erhvervsskolerne.

Efter mange års elevflugt fra håndværkeruddannelserne vil Venstre flytte de kommunale 10. klasser til erhvervsskolerne. Det skal blandt andet forhindre, at det 10. skoleår bliver et spildår, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten tirsdag. 

- De private 10. klasser og efterskoler har været rigtig gode til at løfte kvaliteten. Det savner jeg på de kommunale 10. klasser, siger skoleordfører Anni Matthiesen.

Det skal stadig være muligt at vælge en anden ungdomsuddannelse, for eksempel gymnasium, efter det 10. skoleår på en erhvervsskole, og indholdet i 10. klasse skal ikke ændres grundlæggende. 

Alligevel håber Venstre, at forslaget vil få flere unge til at vælge en erhvervsskole, fordi de får en tættere tilknytning til den. 

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

For med en ansøgerandel på 18,5 procent sidste år er der langt til den politiske målsætning om, at 30 procent skal vælge en erhvervsskole efter endt grunduddannelse i 2025. Blandt andet derfor støtter S forslaget.

- Eleverne har det meget sjovt i 10. klasse, men de bliver ikke klogere på, hvad erhvervsuddannelserne er. De skal ud og møde folk, der har arbejdstøj på i kantinen, siger erhvervsskoleordfører Mattias Tesfaye (S).

Mens der på erhvervsskolerne er stor begejstring, ser formanden for landsforeningen af 10. klasseskoler, Henning Rasmussen, noget anderledes på det.

- Jeg frygter, at rigtig mange elever ikke vil kunne se sig selv på en erhvervsskole i 10. klasse, siger han.

Hvem der skal drive 10. klasserne fremover, skal der forhandles om, når et analysearbejde i løbet af foråret har kortlagt tilslutningen til erhvervsuddannelserne. 

Derfor er undervisningsminister Merete Riisager (LA) også "glad for, at Anni Matthiesen byder ind med forslag" til, hvordan flere unge vil vælge en erhvervsuddannelse, skriver hun.

Professor: Flytning kunne få unges øjne op for håndværkerfag 

Der vil både være fordele og ulemper forbundet med at flytte de kommunale 10. klasser fra folkeskolerne til erhvervsuddannelserne, vurderer Noemi Katznelson, der er professor på Aalborg Universitets Center for Ungdomsforskning. 

- Flytter man 10. klasse over på erhvervsskolerne, vil det kunne give mulighed for, at flere unge får øjnene op for, at det er noget for dem, siger hun.

- Men omvendt vil det kunne sende et signal om, at 10. klasse er en direkte vej til erhvervsuddannelserne.

- Risikoen vil være, at unge, der orienterer sig mod de gymnasiale uddannelser, derfor vælger 10. klasse fra, selv om de har brug for et ekstra år i grundskolen, siger Noemi Katznelson. 

Hun frygter, at det kan betyde, at nogle unge vil starte på en gymnasial uddannelse, før de er klar til det. 

Og det er vigtigt, at 10. klasserne fortsat forbliver et bufferår for unge.

- Det afgørende ved 10. klasserne er, at de er et slags bufferår for unge, der har brug for et år mere at ruste sig på, inden de tager en ungdomsuddannelse. Den kerneopgave vil blive flyttet over på erhvervsuddannelserne, siger hun.

- Det er vigtigt, at alle unge, der har udfordringer fagligt, socialt eller personligt, eller af en anden årsag har brug for et ekstra år i grundskolen, stadig har den mulighed.

Danske Skoleelever og Skolelederforeningen: Forslaget kan begrænse unges valg

Både elevforeningen Danske Skoleelever og Skolelederforeningen mener, Venstres forslag kan begrænse elevernes valgmuligheder.

- Vi er nervøse for, at man begynder at skubbe elever til at vælge en specifik ungdomsuddannelse frem for at bruge året på at finde ud af, hvad de vil, siger Jakob Bonde Nielsen, formand i Danske Skoleelever.

I stedet mener han, at 10. klasserne skal ligge i forbindelse med både de gymnasiale ungdomsuddannelser og på erhvervsuddannelserne. 

Det er Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, enig i.

- Grundlæggende vil vi gerne være med til at trække flere unge mod erhvervsuddannelserne. Men vi er modstandere af, at flytte alle 10. klasser til erhvervsskolerne, siger han.

Der findes allerede eksempler på, at kommunale 10. klasser er flyttet ud i nærheden af gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Det, ser Claus Hjortdal gerne, bliver udbredt. 

- Vi vil arbejde for, at man laver et campusmiljø, hvor 10. klasserne kobles med flere ungdomsuddannelser. På den måde kan man lave brobygning til alle uddannelserne og gøre de unge uddannelsesparate til netop den uddannelse, de ønsker, siger han.

- Det må ikke blive sådan, at unge i kommunale 10. klasser skal tage en erhvervsuddannelse. De skal stadig have lige så gode forudsætninger og lige så stor ret til et frit valg som alle andre, siger han. 

Ifølge Venstres skoleordfører, Anni Matthiesen, kan de kommunale 10. klasser blive et spildår, der ikke løfter kvaliteten, som efterskolerne gør. Det billede genkender Claus Hjortdal ikke.

- Det er i højere grad de elever, der i forvejen er uddannelsesparate, der vælger efterskolerne. Og de kommunale 10. klasser formår at løfte deres elevers karakterniveau fornuftigt.

Han mener derfor, at der er potentiale i, at flere efterskoleelever får øjnene op for erhvervsuddannelser, som der i dag er meget få efterskoleelever, der søger.

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce