Forældre har også ansvar for folkeskolen

Ledelse

16/09/2013 12:15

Søren Jensen

I 2014 skal der vælges 10.000 forældre til skolebestyrelserne i Danmark. Med en ny skolereform på vej er det en god anledning til, at forældrenes ansvar for og brug af fremtidens folkeskole som borgere bliver sat på dagsordenen på andre måder.

Af Søren Jensen og Benedikte Ask Skotte - der begge er optaget af, hvordan folkeskolens omdømme kan styrkes, læs mere om os på www.komsj.dk og www.askskotte.dk.

Hvis det skal lykkedes at skabe en ny dagsorden og en ny positiv spiral om skolereformen og skolens udvikling, er det nødvendigt at gøre lidt mere og anderledes, end det ”man altid har gjort". Det er der ingen, der er i tvivl om - men hvordan?

Aktørerne omkring folkeskolen har brug for at tænke kommunikation på helt andre måder. Borgerne skal forstå folkeskolen, forældrene skal være medspillere i skolens udvikling, og intentionerne bag skolebestyrelserne skal være synlige.

Vi foreslår et nyt fokus på forældrenes medansvar og rolle i folkeskolens udvikling – og det på en måde der vækker reel opsigt, nysgerrighed og interesse at deltage. Hvad med at bruge de kommende skolebestyrelsesvalg i 2014 som anledning til et nationalt startskud for et nyt fokus på forældrenes medansvar for børnenes skolegang?

Forestående ”revolution”

Nu skal en ny skolereform sættes i verden, og mange taler om en forestående ”revolution” af folkeskolen og dens dagligdag.

Forældrene er både dem, der bakker op, men måske også nogle gange dem der holder igen, for trygheden ligger i det velkendte. Forældrene bliver også påvirket af en konstant, ikke altid lige positiv præget debat om folkeskolen og bliver derfor også mere skeptiske for, om det nu også fungerer godt nok.

Alle aktørerne i og omkring folkeskolen sætter - naturligvis - stor fokus på de mange nye faglige og organisatoriske udfordringer, ligesom der er stor fokus på skoleledernes nye opgaver – fx ved det årlige uddannelsespolitiske møde i Sorø i august, hvor 11 fokusområder for skoleledelse blev drøftet.

Landsforeningen af Skole & Forældre taler om, at nu skal også skolebestyrelserne i gang under overskriften ” Skolebestyrelsens implementering af folkeskolereformen”, forældrene skal VÆRE MED.

Hvorfor er 10.000 forældre i bestyrelser vigtigt?

Selvom forældrenes og lokalsamfundets ansvar også nævnes i skolereformen så taler risikoen for, at opmærksomheden let ryger en anden vej, og at skolebestyrelsesvalget i 2014 mange steder igen bliver et snævert fokus.

Sandsynligheden taler også for, at de valgte skolebestyrelser fortsætter i en gråzone, hvor det nogle gange er lidt uklart, hvad de skal, og hvor den politisk ønskede rolle fra skolebestyrelsernes oprindelse, som en del af skolens ledelse ender et eller andet sted i grøften - det ene eller andet sted. Mange skolebestyrelser fungerer godt, men andre steder er der måske behov for at skærpe fokus på opgaver og ansvar - og ikke mindst mulighederne.

Når nu en skolereform skal implementeres, var det så ikke en god anledning til at sætte skarpt på forældrenes medansvar for folkeskolen i 2014?

Bestyrelsesvalgene kunne være en god anledning. Hvad med at kommunikere intentionen for hvorfor man faktisk er enige om vigtigheden af gode bestyrelser, bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer, indsigt og engagement til at bistå dagligdagen for skoleledelsen?

Herunder gøre klart, hvordan bestyrelserne på de forskellige skoler kan være den progressive del af skoleledelsen på en god måde - og dermed også sagt, hvad der måske ikke er konstruktivt for skolebestyrelsesmedlemmer at gøre.

Dette vil fx også spille godt sammen med nogle af intentionerne bag Økonomi- og Indenrigsministeriet projekt ”Spot på det lokale demokrati”.

Hvad har forældrene ansvar for?

Ønsker den danske folkeskole ikke de bedste og mest engagerede til at deltage i bestyrelserne?

Og kan valget ikke også være en god anledning til at få sat gang i en drøftelse i de nye skolebestyrelser på nye måder om, hvad forældrene i øvrigt har ansvar/medansvar for, hvis fremtidens skolereform skal blive en gevaldig succes.

Kunne de nye skolebestyrelser på den måde blive en væsentlig medspiller i at sætte nye dagsordener i spil for den gode skole?

Vi tror rigtig meget handler om at kommunikere bedre til og med forældrene om, hvad de kan gøre for at bidrage til, at deres børns skole fungerer og udvikler sig. 

Med blandt andet forældre som medspillere kan mange sten blive ryddet af vejen.

 

 

 

Mest Læste

Annonce