Det er som om, der er opstået en kultur, hvor det er svært at forholde sig kritisk og konstruktivt til digitaliseringens dagligdag. Det er ligesom bare noget, der skal ske, og det skal helst gå hurtigt. Man kan hurtigt fremstå som en der taler ”mod beslutninger og forandringer”, eller som en, der er ”bagud og ikke kan finde ud af det, skriver Søren Jensen.

Protesterer medarbejderne i det stille?

Velfærd

30/10/2014 07:00

Søren Jensen

En forsker på Roskilde Universitet har i to fokusgrupper undersøgt, hvordan medarbejderne opfatter digitaliseringen af de offentlige myndigheder.

Forsker Jesper B. Berger, fra Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) på Roskilde Universitet, har i to fokusgrupper med 14 kommunale medarbejdere søgt at belyse, hvordan medarbejdere i den offentlige sektor oplever den omfattende digitaliseringsbølge.

Overskriften i hans paper til en konference i New Zealand i december om informationssystemer er:

”Den stille protest fra medarbejderne kalder på viden – kritiske spørgsmål må ikke være forgæves”.

Overskriften peger i retning af, at der er behov for mere dialog og åbenhed om den digitale revolution – som jeg også skrev i min kronik i Berlingske den 18. oktober ”Hold det simpelt, dumme”

Det er som om, der er opstået en kultur, hvor det er svært at forholde sig kritisk og konstruktivt til digitaliseringens dagligdag. Det er ligesom bare noget, der skal ske, og det skal helst gå hurtigt. Man kan hurtigt fremstå som en der taler ”mod beslutninger og forandringer”, eller som en, der er ”bagud og ikke kan finde ud af det”.

På den baggrund bør den nye forskning på området, som er på vej i disse år, få stor bevågenhed.

Digitalisering - temaside

Danmark er under digitalisering. Følg med i udviklingen på vores tema-side her.

Mangler dine budskaber? Så bliv udgiver på DenOffentlige. Skriv til os.

Det er tankevækkende, hvad offentlige medarbejdere i Jesper B. Bergers to fokusgrupper pegede på.

Udgangspunktet for synspunkter om digitalisering er grundlæggende positivt

Oplægget til fokusgrupperne var at høre medarbejdernes synpunkter om digital post. Medarbejderne delte hurtigt deres egne fortællinger om deres parathed overfor den digitale udvikling, og om de fordele de oplever for borgerservice. Forskerne stødte ikke på nogle tegn på generel modstand mod teknologi og digitaliseringspolitikker.

Det burde måske ikke være nødvendigt at understrege det – men udgangspunktet for fokusgruppen var altså grundlæggende positivt overfor hele paradigmet ”Digitalisering af Danmark”.

Det, der er svært at snakke om... 

Og så til det, der er svært at snakke om – medarbejderne peger i fokusgrupperne bl.a. på:

  • Teknologierne er ofte alt for komplekse omkring basale forhold som printmuligheder, vedhæftede filer og java-opdateringer.
  • Engelske ord om digitale funktioner er svære for nogle grupper.
  • Både borgere og medarbejdere oplever, at der ikke er samme adgang til hjælp som i gamle dage, ligesom det også er sværere at dele digitale dokumenter pga. sikkerhedsspørgsmål, og for borgerne jo også sværere lige at vise brevet til naboen over hækken og få et godt råd.
  • Nogle borgere har vanskelig adgang til computere, og for nogle er touch skærme også vanskelige at bruge. Det handler ikke kun om ældre, men også om borgernes aktuelle livssituation (fx sygdomme)
  • Også unge borgere kan der være vanskeligheder med, fx bruger mange unge hovedsageligt mobile enheder og er ikke daglige og vante mail-brugere.

Grundlæggende frygter medarbejderne, at nogle af barriererne nævnt her, fører til, at der er borgere, som mister deres rettigheder, at de mister ydelser eller ikke får søgt om ydelser – og at svage grupper altså kan blive svagere.  

Jesper B. Berger peger på, at vi bliver nødt til at opfatte digitaliseringen mere nuanceret:

- ”Vi må vide mere om, hvilke effekter digitaliseringen har for bl.a. medarbejdernes arbejdsvilkår og for forskellige grupper af borgere, og om hvordan vi på denne baggrund ønsker at indrette samfundet. Det bør ikke bestemmes af tilfældige administratorer og af Finansministeriet”, siger han.

Er det rimeligt at spare penge ved at sende digitale blanketter, som borgerne så skal printe?

Som eksempler spørger han, om det er rimeligt, at den offentlige sektor sparer penge ved at sende digitale blanketter til borgerne, som de så skal printe, udfylde og scanne eller indsende. Eller om det er rimeligt at udsende såkaldt ”bebyrdende” breve digitalt til kontanthjælpsmodtagere, om hvorvidt de kan leve op til betingelserne – og hvis de ikke svarer inden en bestemt dato, mistes retten til kontanthjælp.

Jesper B. Berger bygger også sine vurderinger og spørgsmål på en række større undersøgelser i 2013 af de offentlige myndigheders håndtering af digital post i Danmark.  Undersøgelserne viste bl.a., at også de offentlige myndigheder selv finder indførslen af digital post som kompleks - og at to ud af tre myndigheder af i alt 160 myndigheder faktisk ikke formåede at svare på en fremsendt digital post.

Hans igangværende forskning underbygger, at der er behov for ny og større bevågenhed om de digitale dilemmaer.

Hvordan sikres det, at offentlige medarbejderes viden og synspunkter om de konkrete fordele og ulemper i dagligdagen kommer frem og bliver brugt i tilretning og udvikling af digitale løsninger og systemer?

Hvordan sikres det, at digitale systemer ikke kommer til at udelukke andre muligheder for kommunikation og dermed hjælp til særligt udsatte grupper – fx ældre, syge og svage?

Det skal blive meget mere naturligt at debattere

Jesper B. Bergers forskning er et godt og aktuelt eksempel på, hvor afgørende dialog og åbenhed er, når vi skal gribe den digitale revolution og skabe forretningsmuligheder, velfærd og værdier som led i det omfattende reformering, der er i gang i Danmark - og over hele verden.

Digitalisering ændrer vores samfund grundlæggende og hurtigt. Derfor skal det blive mere naturligt at debattere, hvordan vi udvikler, indretter, opbygger og supplerer de digitale systemer.

Ligesom vi på andre områder debatterer, hvad god praksis er, og hvordan vi kan gøre tingene bedre. 

Luk stilheden ud!

Læs også mine tidligere blogindlæg om emnet her på denoffentlige.dk:

 

Mest Læste

Annonce