De mange bække små - SMV’er bidrager til en bæredygtig fremtid

Velfærd

09/4/13 8:49

Nick Allentoft

De fleste af samfundets ressourcer bliver forvaltet i små og mellemstore virksomheder – SMV’er. Hvis vi skal lykkes med at skabe en bæredygtig fremtid, så må vi tydeliggøre, at de mange små og mellemstore virksomheder har et ansvar og kan gøre en mærkbar forskel. "The business of business is not only business" – og måske er dette også smart business.

Af Erhvervspsykolog Kate Holm Sørensen, www.menneskefaktor.dk, bestyrelsesformand for VirksomhedsNetværket    

I sit blogindlæg beskriver Steen Hildebrandt det gensidige afhængighedsforhold, der er mellem samfundet og den enkelte, og mellem den enkelte virksomhed og samfundet, og opfordrer os til at være optaget af spørgsmålene: Hvorledes kan jeg og vi bidrage til samfundets udvikling? Hvad kan jeg og vi gøre for samfundet? Hvad har samfundet behov for, som jeg og vi eventuelt kan bidrage med?

Med denne opfordring giver Steen Hildebrandt stafetten videre til mig:

Jeg vil bede dig - ud fra nogle gode eksempler - give nogle gode grunde til, at almindelige danske virksomheder skulle tage CSR lidt mere alvorligt og engagere sig mere forpligtende og langsigtet.

CSR-bevægelsen

På nationalt, europæisk og globalt plan er der en voksende opmærksomhed på, at vi bliver nødt til at værne om jordens knappe ressourcer. De fleste af samfundets ressourcer bliver forvaltet i virksomheder og de fleste virksomheder er små og mellemstore virksomheder – SMV’er. Hvis vi skal lykkes med at skabe en bæredygtig fremtid, hvor vi både værner om virksomheders interne ressourceforbrug og får virksomheder til at påtage sig et samfundsansvar, så må vi få flere af SMV’erne til at indse, at de er en væsentlig aktør. Vi er nødt til at udfordre det dominerende mindset: ”The business of business is only business”. Og vi er nødt til at tydeliggøre, at de mange små og mellemstore virksomheder har et ansvar og kan gøre en mærkbar forskel.

I november 2012 blev jeg som bestyrelsesformand for VirksomhedsNetværket* inviteret af CSR Europe** til at deltage i Enterprise 2020 Summit i Bruxelles. Et initiativ, som skulle understrege behovet for partnerskaber ved at engagere en bred gruppe af interessenter i at transformere samfundet til et mere konkurrencedygtigt, innovativt samfund med fokus på bæredygtigt og inklusiv vækst. Fra talerstolen blev der holdt inspirerende oplæg fra bl.a. Daimler, Intel, HP, IBM, BASF og vores danske Novo Nordisk i forhold til, hvordan store internationale selskaber arbejder med CSR.

Nogle af hoved budskaberne fra talerstolen var at

  • CSR ikke er filantropi, men at det er smart business
  • CSR kan bidrage til branding i forhold til potentielle medarbejdere, interessenter og kunder
  • CSR kan bidrage til intern stolthed og engagement
  • CSR kan bidrage til kompetenceudvikling
  • CSR er en oplagt lejlighed for, at tænke partnerskaber
  • CSR bør have en tæt sammenhæng med virksomhedens strategi og kerneydelse.

I mellem de inspirerende oplæg var der mulighed for dialog med forskellige interessenter og her blev der udtrykt et stort behov for også at få inspiration til, hvordan små og mellemstore virksomheder kan arbejde med CSR. SMV’erne kan ikke umiddelbart gå i de store internationale selskabers fodspor. De har brug for inspiration og rollemodeller fra andre SMV’er, som kan anvise konkrete trædestene.

I forbindelse med afholdelsen Enterprise 2020 Summit blev der udarbejdet en guide, hvor 36 National Partner Offices fordelt ud over hele Europa, giver deres bud på helt konkrete CSR-initiativer. VirksomhedsNetværket har også bidraget til denne guide med konkrete eksempler på CSR-initiativer. Jeg vil her fremhæve projektet Virksomheder adopterer skoleklasser.

Virksomheder adopterer skoleklasser

Initiativet blev taget, og udviklet, af VirksomhedsNetværket for snart 10 år siden. Siden har VirksomhedsNetværket formidlet mere end 20 samarbejder mellem private og offentlige virksomheder og skoleklasser. Initiativet bygger på en idé om, at langvarige relationer mellem virksomheder og skoleklasser er win-win for begge parter. Initiativet vil gerne give eleverne en større indsigt i arbejdsmarkedet, og vise dem den mangfoldighed der findes indenfor for jobmuligheder. Samtidig vil initiativet give eleverne nye rollemodeller som kan være med til at motivere dem til at tage en uddannelse, og fungere som mentorer, tilbyde fritidsjob m.v., hvis en elev skulle få særlige udfordringer. At adoptere en skoleklasse er en oplagt mulighed for SMV’er.

Se mere om adoptionsprojektet her

Trinity - Den gode rollemodel

Et andet godt eksempel på en virksomhed, som har ydet et særligt bidrag i forhold til CSR, er Hotel og Konferencecenteret Trinity. Trinity er en virksomhed og en arbejdsplads, der vægter social ansvarlighed og et godt arbejdsmiljø meget højt. I 2012 blev de som den første i branchen Nøglehulscertificeret – et resultat af 8 års arbejde med at udvikle læringsrigtig og sund mad til deres gæster under varemærket ”eat wise®”. I flere år har Trinity deltaget i konkurrencen ”Danmarks bedste arbejdspladser” og anvendt erfaringerne til at skabe et bedre arbejdsmiljø og en bedre arbejdsplads. I 2013 afholder Trinity for ottende gang Mor/Barn-Ferie, hvor Trinity i samarbejde med Frelsens Hær tilbyder omkring 30 enlige mødre og deres børn et gratis sommerferieophold på hotellet. Ledelsen, medarbejderne og frivillige  fra Frelsens Hær samarbejder alle om at give de socialt dårligt stillede enlige mødre og deres børn en unik ferieoplevelse. Trinity blev kåret til Årets Netværksvirksomhed 2013 ud fra et ønske om, at fremhæve Trinity som en positiv rollemodel.

Hovedbudskabet er: The business of business is not only business – og måske er det også smart business?

Stafetten går til Hermann Christensen

Trinitys direktør Hermann Christensen med spørgsmålet: Hvorfor og med hvilket udbytte tager Trinity et socialt ansvar? 

*VirksomhedsNetværket er et uafhængigt social-økonomisk netværk af private og offentlige virksomheder der arbejder med:

• Virksomhedernes sociale ansvar
• Velgørenhed
• Forretning

VirksomhedsNetværket har forpligtet sig til, at donere 50% af sit overskud til velgørende formål. VirksomhedsNetværket er den danske Nationale Partner Organisation (NPO) i CSR Europe. (se www.virksomhedsnetvaerket.dk). 

**CSR Europe er en central aktør i forhold til den voksende bevidsthed omkring CSR. Organisationen blev grundlagt i 1995 af højtstående europæiske virksomhedsledere som reaktion på en appel fra Europa-Kommissionens formand Jacques Delors. Det er siden vokset til at blive en inspirerende netværk og er i dag det største CSR netværk i Europa med 70 multinationale selskaber og 36 nationale partnerorganisationer som medlemmer (se www.csreurope.org).

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce