Rummelighed handler om vilje

Velfærd

01/02/2012 09:15

Nick Allentoft

Jeg er uenig med HR-direktør Finn Lund Andersen, Dansk Supermarked, når han frygter, at vi i beskæftigelsesindsatsen ikke har tilstrækkeligt fokus på især store internationale virksomheder og deres evne til at få fx nydanskere i arbejde, skriver jobcenterchefen i stafetten om det rummelige arbejdsmarked. Han kan dog godt forstå, at ”vi så i nogle situationer kan opfattes som meget offentlige”.

Af Bjarne Bo Larsen, Jobcenterchef, Brøndby Kommune

Virksomhederne er nøglen til at få ledige og sygemeldte tilbage i arbejde. Som jobcenterchef i Brøndby Kommune oplever jeg, at mange virksomheder er indstillet på at byde ind og være med til at få også nydanskere og svagere ledige i arbejde.

Jeg oplever ikke, at rummelighed i den enkelte virksomhed afhænger af virksomhedens størrelse, eller om det er en privat eller offentlig virksomhed. Selvfølgelig har private og offentlige virksomheder forskellige ramme- og styringsvilkår, men det afgørende er viljen til at byde ind og stille job og pladser til rådighed.

Jeg er således uenig med HR-direktør Finn Lund Andersen, Dansk Supermarked, når han frygter, at vi i beskæftigelsesindsatsen ikke har tilstrækkeligt fokus på især store internationale virksomheder og deres evne til at få fx nydanskere i arbejde.

Jeg vil gerne slå fast, at en række store private virksomheder, herunder de internationale, er gode samarbejdspartnere for mange jobcentre. De stiller op og er med til at få mange ledige ikke mindst med nydansk baggrund i arbejde og i aktive tilbud, som er et skridt på vejen til job. Dansk Supermarked gør et godt arbejde set med jobcenterøjne og samarbejder med jobcentre over hele landet.

Det er samtidig veldokumenteret, at et job med løntilskud i en privat virksomhed giver den ledige de bedste chancer for at komme i ordinært job, når det gælder de ledige, der er klar til at indgå på arbejdsmarkedet. Kommunale beskæftigelsesprojekter fylder meget lidt i beskæftigelsesindsatsen – og bruges kun til de svageste ledige.

Sig til, når vi bliver bureaukratiske

Vi har i beskæftigelsesindsatsen brug for at samarbejde med mange virksomheder, store som små, private som offentlige. Virksomhederne har forskellige styrker og muligheder i forhold. For os i jobcentrene gælder, at vi har brug for at samarbejde bredt og med alle virksomheder, som byder ind.

At vi så i nogle situationer kan opfattes som meget offentlige, kan jeg sagtens forstå. Der er en del bureaukrati og papirarbejde, nogle gange også for meget. Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke har forståelse for private virksomheders vilkår. Det har vi, og hvis vi en gang imellem bliver for bureaukratiske, så sig det til os.

Vi skal have en åben og ærlig dialog med respekt for de forskelligheder, der findes på landets virksomheder, således at alle kan byde ind med de kompetencer, der findes på danske arbejdspladser. Vi har behov for at samarbejde med alle typer virksomheder for at sikre muligheder til alle borgere. Det gælder både de borgere, der ”bare” mangler et job, og dem, der har brug for ekstra støtte. For de fleste gælder, at et job eller tilbud på en rigtig arbejdsplads er den sikreste vej væk fra offentlig forsørgelse.

Jobcenter Brøndby samarbejder med mange meget forskellige virksomheder. At tale om at foretrække ”det offentlige” eller ”det private” er misvisende, for der er meget store forskelle på de enkelte arbejdspladser. Vi samarbejder lige godt med Glostrup Hospital, der har over 5.000 ansatte, som med den meget mindre daginstitution Nattergalen. Vi samarbejder på samme vis godt med både det store servicevirksomhed Forenede Service og det meget mindre Toftens automobiler.

Udfordringen er at finde det rigtige match til gavn for både den enkelte virksomhed og den enkelte borger – offentlig som privat. Borgeren skal have et tilbud, der giver det løft, så han/hun kan blive selvforsørgende. Virksomheden skal have en kilde til fremtidig rekruttering, uden der nødvendigvis skal tænkes i bundlinje på kort sigt.

Helhedsorientering i det offentlige

Den generelle økonomiske situation i almindelighed og staten og kommunernes økonomi i særdeleshed medfører, at den offentlige sektor i øget omfang skal tænke helhedsorienteret. Vi er nødt til at styrke samarbejdet på tværs af organisatoriske grænser.

Målet er at få mere ud af de ressourcer, vi har, og bedre resultater af den indsats, vi leverer. Vi kan hver for sig gøre en forskel, og denne forskel vokser, når vi samarbejder.

For beskæftigelsesområdet og jobcentrene medfører det, at vi vil se et styrket samarbejde med især sundhedssektoren og uddannelsesområdet. Vi vil styrke fokus på synergieffekten ved at samtænke indsatsen. Både sundhedsvæsenet og beskæftigelsesområdet arbejder målrettet på at få sygemeldte hurtig tilbage i arbejde. Længere ventetid i sundhedssystemet koster i arbejdskraft og forringer den enkeltes mulighed for at komme tilbage i arbejde.

Jo mere uddannelse, jo bedre fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er en veldokumenteret sandhed. Derfor har uddannelsessektoren og beskæftigelsesområdet ligeledes fælles mål.

Stafetten går til Eva Hofman-Bang

Vi kan se, at mange ledige - især unge - har brug for uddannelse for at komme i varigt job. Vi kan også se, at det er svært at få dem i gang og at fastholde dem i uddannelse. Derfor vil jeg gerne sende stafetten videre til uddannelsessystemet, nærmere bestemt Eva Hofman-Bang, direktør for CPH West. 

Hvordan sikrer vi, at kortuddannede borgerne ikke bliver kastebolde mellem uddannelsessystemet og beskæftigelsessystemet?

I øjeblikket oplever vi i jobcentrene, at vi bruger ressourcer på at motivere især de unge til at uddanne sig – og får dem i gang. Men mange dropper ud og vender tilbage for at få kontanthjælp.

Hvordan kan vi gennem styrket samarbejde gøre det bedre for borgerne – og dermed mere tilfredsstillende for vore medarbejdere?

Mest Læste

Annonce