Olieeventyret skal slutte nu! Lad os komme i gang med at afvikle olie- og gasproduktionen i Nordsøen

Bæredygtighed

04/04/2019 12:30

Stine Helles

Folketinget behandler Alternativets beslutningsforslag, som skal stoppe Dansk oliejagt i Nordsøen. Hvis vi mener skåltalerne om klimaet alvorligt, må alle partier da bakke op om at brug kræfterne på at nedsætte vores CO2-udslip.

Olie hører fortiden til. Vi skulle for længst have indset, at fossile brændstoffer som olie og gas ganske vist har været billige, nemme at bruge og lette at transportere, men at de ødelægger livsbetingelserne på vores klode, når vi brænder dem af. Afbrændingen af fossile brændsler har nu bragt os i en situation, hvor konsekvenserne af klimaforandringer hvert eneste sekund sender et menneske på flugt et sted i verden. Det er lige nu, vi skal sætte ind, hvis vi skal undgå en klimakaotisk fremtid.

Derfor skal vi med det samme holde op med at give nye tilladelser til at lede efter fossile brændsler i Nordsøen. I stedet skal vi lave en afviklingsplan for olie- og gasproduktionen, så vi om ti års tid er færdig med den sorte energi.

Hvis vi overhovedet skal gøre os nogle forhåbninger om blot at nå at bremse temperaturstigningen, inden vi når de 1,5 grader, som er den absolutte smertegrænse for os mennesker her på jorden, skal langt størstedelen af de allerede kendte fossile reserver forblive i undergrunden.

Jeg ved godt, at vi ikke redder verden alene ved at udfase olieproduktionen i Nordsøen, men alle skridt i den rigtige retning er vigtige - ikke mindst fordi vi med det gode eksempel kan være med til at vise vejen for andre. I Irland, Frankrig, Costa Rica, Belize og Sverige har man enten allerede forbudt eftersøgningen af nye fossile brændsler eller har lige nu en seriøs debat om det i de respektive parlamenter. Mens et bredt flertal i Danmark (alle andre end Alternativet og Enhedslisten) år på år giver olieselskaberne lov til at hive olie op af undergrunden de næste 30-40 år.

At give tilladelse til nye olie- og gasudbudsrunder er i modstrid med målene i Parisaftalen og de globale bestræbelser på at bremse klimakrisen, inden den får fatale konsekvenser

Så hvorfor drager Danmark ikke konsekvensen af Parisaftalen og går foran og afvikler den fossile produktion? Hvorfor leder vi ikke ved eksemplets magt og bliver dem, der laver den afviklingsplan resten af verden også skal i gang med? 

Det danske olieeventyr er alligevel ved at være slut. Det tog fart i 1962, da A.P. Møller-Mærsk vandt eneretten til at udforske og udvinde olie og gas i Nordsøen. Siden er priserne på olie og gas faldet, mens omkostningerne til oliejagten er steget så meget, at A.P. Møller-Mærsk i 2017 valgte at sælge sin olie- og gasforretning for 47 mia. kroner til franske Total.

Inden salget til Total havde A.P. Møller dog truet med at lukke det nedslidte Thyra-felt og dermed produktionen ned, med mindre selskabet fik hjælp til genopbygningen. Regeringen blev nervøs og indgik med støtte fra Socialdemokratiet, SF, Radikale og DF en aftale, der sikrede virksomheden en klækkelig skatterabat, mod at A.P. Møller Mærsk selv investerede et tocifret milliardbeløb i genopbygningen af feltet. I sidste ende blev det dog franske Total, der løb med skatterabatten.

 

Står det til Alternativet skal det være slut med nye udbudsrunder i Nordsøen og skatterabatter til olieselskaberne. I stedet skal vi – med en stærk økonomi i ryggen – komme i gang med at afvikle en aktivitet, der ikke er etisk forsvarlig. Hvordan kan vi sige til lande i Mellemøsten og Central- og Sydamerika at de skal lade deres olie blive i jorden, hvis vi selv har tænkt os at tømme Nordsøen for den sidste dråbe?

 

Der er i øjeblikket produktion på 55 platforme fordelt på 19 olie- og gasfelter i Nordsøen mens de kendte danske reserver af olie og gas ifølge Det Grønne Nationalregnskab vil være udtømt fra Nordsøen i 2033, hvis der ikke gøres nye opdagelser.

 

Det betyder jo, at vi under alle omstændigheder er nødt til at gå andre veje – og det haster. Det bedste bud på en løsning er at få sat skub i den grønne omstilling og undgå at spilde dyrebar tid og penge på at understøtte jagten på olie i Nordsøen.

 

Alternativet har derfor torsdag d. 4. april 2019 stillet beslutningsforslag i Folketinget om, at Danmark afvikler olie- og gasaktiviteter i Nordsøen.  

 

Mens vi afvikler aktiviteterne i Nordsøen, skal Danmark målrettet reducere sit forbrug af olie og gas og omstille til 100 procent vedvarende energi hurtigst muligt og senest i 2035. Dermed vil Danmark også kunne afvikle importen af fossile brændstoffer fra andre lande.

 

Selvfølgelig bliver det ikke nemt eller gratis. Men det er vores ansvar som et lille rigt land med de bedste forudsætninger at komme i gang med det samme. For det er absolut muligt, hvis vi tager opgaven alvorligt og satser på en omstilling i transportsektoren fra benzin og diesel til el og biogas, omstilling i bygninger fra oliefyr og naturgasfyr til fjernvarme og varmepumper, samt omstilling i industrien fra olie og naturgas til vedvarende energikilder.

 

Tiden er knap, så det haster med handling, hvis vi vil afværge blot den allerværste del af klimakrisens konsekvenser. Så sluk for den sorte olieefterforskning i Nordsøen, og skru op for de grønne energiprojekter. Hvor svært kan det være?

 

 

 

Mest Læste

Annonce