Ledertest: Er I en gruppe af ledere eller en ledergruppe?

Ledelse

25/09/2016 10:01

Teglkamp & Co

Test om jeres ledergruppe er det dynamiske omdrejningspunkt eller om I blot er en gruppe af ledere!

En ledergruppe er ikke en ligegyldig størrelse. Ledergruppen bør være det dynamiske omdrejningspunkt - tandhjulet hvorom alting drejer i virksomheden. Ledergruppen er meget central for virksomheden og dens udvikling. 

Læs mere fra Teglkamp & Co

Susanne Teglkamp fra konsulentbureauet Teglkamp & Co blogger om ledelse og lederskab. Læs mere om Teglkamp og flere indlæg her.

Velfungerende ledergrupper kan skabe fantastiske resultater sammen med resten af virksomhedens medarbejdere. Hvorimod dårligt fungerende ledergrupper i bedste fald skaber middelmådige resultater og i værste fald kan køre virksomheden i sænk.

Virkeligheden er at mange ledergrupper fungerer på individbasis!

I stedet for at fungere som en ledergruppe, fungerer mange ledergrupper imidlertid som en gruppe af ledere. Den enkelte leder har gennem sin funktion fået automatisk medlemskab af ledergruppen. Men i realiteten, fungerer den enkelte leder på individbasis. Man mødes og udveksler informationer men løser ikke opgaver i ledergruppen, som ikke lige så godt kunne løses ude i de respektive enheder. I mange af disse ledergrupper optræder den enkelte leder oftest som den fremmeste tillidsmand og chefforhandler for eget ansvarsområde. I sådanne tilfælde giver det derfor langt mere mening at tale om en gruppe af ledere end at tale om en ledergruppe, der har et fælles formål og opgave.

En ledergruppe bør løse ledelsesopgaver, der ligger ud over de opgaver, den enkelte leder løser i egen enhed. En ledergruppe bør arbejde sammen om at nå fælles mål, hvor de enkelte medlemmer af ledergruppen deltager med deres faglige viden og kompetencer til gavn for helheden.

Det er afgørende at få skabt sammenhængskraft

Den enkelte ledergruppe bør bruge tid på at finde ud af, hvad der binder dem sammen og ikke mindst at få skabt en fælles følelse af at være en gruppe og ikke bare at antal ledere der mødes jævnligt med faste intervaller.

Udover at være fuldstændig skarp på, hvorfor man som ledergruppe er sat i verdenen er der en række elementer, der er med til at skabe sammenhængskraft, eksempelvis:

1) At man har en klar idé om, hvad man vil med ledergruppen

2) At man har tillid til hinanden i ledergruppen

3) At man ser en velfungerende ledergruppe som et fælles ansvar

Test selv om I er en gruppe af ledere eller en ledergruppe! – Testen er gratis

Teglkamp & Co. har på basis af mangeårigt arbejde med ledergrupper udviklet denne lille selvtest, som kan give jer et hint om, hvorvidt I fungerer som en gruppe af ledere eller en ledergruppe. Testen er anonym.

Du kan gå ind via dette link: https://response.questback.com/teglkampco/ledergruppetest/

God fornøjelse!

Mest Læste

Annonce