Guiden myndighederne ikke giver dig: Sådan kan du forebygge tvangsoverføresel til DNA-register

Infrastruktur

06/12/2017 11:00

Thomas Birk Kristiansen

Vil du beskytte dit DNA, så er her en guide til at forebygge myndighedernes anvendelse af dit DNA.
Hvis du selv vil bestemme over dit DNA så skal du handle nu. For der er ved at blive lavet en lov som gør, at du ikke selv får lov at bestemme.    Lovforslaget påbyder at når DNA aflæses ved behandling eller i forbindelse med forskning, så skal DNA-aflæsningen indberettes til det ny genomcenter. Med det nye Nationale Genom Center og tilhørende lov bliver komplette oplysninger om dit DNA indsamlet ved påbud fra staten. Borgerne bliver simpelthen ikke spurgt om lov
 

Hvor går grænsen for, hvad den danske stat skal vide om den enkelte dansker uden samtykke? 

Hvad stiller vi op med den konstant gennemhullede datasikkerhed?    Uanset hvor god hensigten er, vil konsekvenserne være vidtrækkende for såvel nuværende som for fremtidige generationer.   I Danmark indsamler myndigheder restmateriale fra blodprøver og gemmer materialet, som herefter kan blive brugt til forskning. Det gør at danskernes DNA kan aflæses i forbindelse med godkendt forskning helt uden at borgerne bliver spurgt. Det har Sundhedsministeriet foreløbig ikke ønsket af oplyse befolkningen om. Ministeriet og sundhedsmyndighederne har også fravalgt at oplyse danskerne om, hvodan man kan spærre for brugen af de gemte prøver i biobanker via det såkaldte vævsanvendelsesregister.   Læs mere om genomcenter og hvordan Sundhedsministeriet er gået i forsvarsposition.   Sådan gør du Hvis du vil sikre dig, at dine og din families eventuelle gemte blod- og vævsprøver ikke bliver DNA-aflæst uden jeres vidende og lander i det nye genomcenter, så kan du på Borger.dk spærre således at dit væv og gemte prøver ikke bliver DNA-aflæst uden at du selv ved det ved at tilmelde dig Vævsanvendelsesregistret.

DNA-aflæsninger foretaget i forbindelse med egen behandling eller i forbindelse med deltagelse i et klinisk forsøg vil dog fortsat automatisk, og uden mulighed for at sige fra, blive overført til det nye genomcenter uanset om du er tilmeldt Vævsanvendelsesregistret.

 

TILMELDING TIL VÆVSANVENDELSESREGISTER.

A.  Ved at printe blanketten til tilmeldelse ud på nedenstående link.

Udfyld blanketten på side 2. og sæt kryds i feltet: Mine blod-og vævsprøver må kun benyttes til behandling af mig selv. 

Send blanketten i en lukket kuvert til:  Sundhedsdatastyrelsen, Vævsanvendelsesregisteret Ørestads Boulevard 5 2300 København S.  

 https://www.dropbox.com/s/p3gt26eavyvpt7o/Informationspjece%20vaevsanven...

_____________________________________________ B.  Eller du kan tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret digitalt på Borger dk. (OBS! Når du tilmelder dig digitalt får du ikke vist selve blanketten. I stedet vises der til slut blot to sætninger, som du skal vælge imellem ved at trykke på dem)   FØLG HERFTER DENNE BRUGSANVISNING:   1. Log på borger dk med NemID og tryk på "Digital Post" 2. Tryk så på ”Skriv ny post” 3. Tryk i øverste felt på siden, hvor der står ”Vælg modtager” 4. Skriv så i øverste felt ”Sundhedsdatastyrelsen” og tryk på rød søg knap til højre 5. I tredje felt: Tryk på pil til venstre for ordet Sundhedsdatastyrelsen, og scroll ned til feltet ”Til- og Framelding til Vævsanvendelsesregistret” nederst –og tryk på det 6. I feltet EMNE skriv:  ”Tilmelding til Vævsanvendelsesregistret” 7. Tryk på feltet ”Angiv hvad din forespørgsel drejer sig om,” så falder rullepanel ned 8. Tryk på ”Nej tak, mine blod- og vævsprøver må ikke bruges” 9. Skriv i nederste store felt: ”Mine blod- og vævsprøver må kun benyttes ved behandling af mig selv. Mit genom må ikke kortlægges uden mit udtrykkelige forhåndssamtykke.” 10. Tryk på "Send" 
 

Ønsker man som forældre at melde sit barn til Vævsanvendelsesregister kan man som forældre benytte egen tilmelding via Borger.dk og skrive barns navn og CPR i tekst-felt.

Mest Læste

Annonce