Børn skal lege i institutionen

Velfærd

30/05/2018

Anne Mygind Brodersen

Legen skal være førsteprioritet i børnenes hverdag. Derfor går LEGO Fonden, to kommuner og UCL nu sammen om ambitiøst udviklingsprojekt.

Pædagoger skal videreuddannes med børns leg i centrum

LEGO Fonden melder sig nu ind i arbejdet med kompetenceudvikling til landets dagtilbud. Det sker med det formål at slå et slag for legen i børns hverdag. I samarbejde med UCL, Billund og Esbjerg Kommune har LEGO Fonden således doneret 3,7 mio. kr. til kompetenceudvikling af op mod 200 pædagoger i et helt nyt diplommodul ”Leg, kreativitet og læring”.

Projektet er vokset ud af et flerårigt samarbejde mellem Billund Kommune og LEGO Fonden, som rummer en vision om at gøre Billund til Børnenes Hovedstad, og hvor man har afdækket, hvilken form for kompetenceudvikling, der er brug for i dagtilbuddene.

Det viste sig, at der var en markant mangel på kompetencegivende videreuddannelse, hvor børns leg og eksperimenterende tilgang var omdrejningspunkt.

Leg i et livslangt perspektiv

– Leg er helt central for børns udvikling, og igennem legen lærer de en række færdigheder, som ruster dem til hele livet. Med det her projekt har vi en unik mulighed for at skabe en ny form for kompetenceudvikling, som giver pædagogerne en endnu dybere forståelse for betydningen af læring gennem leg og konkrete metoder til at give den fuld fokus i børnenes hverdag i daginstitutionerne, forklarer Kasper Ottosen Kanstrup, programchef, LEGO Fonden.

På det nye diplommodul får pædagoger mulighed for at udvikle legende læring målrettet deres egen hverdag, og de praktiske erfaringer bliver koblet sammen med viden og teori i undervisningen.

Uddannelsen vil også knytte an til den netop vedtagne læreplan, hvor legen er grundlæggende i de pædagogiske læringsmiljøer. Uddannelsen afsluttes med en eksamen på diplomniveau.

Leg frem for målstyring

Leg er helt central for børns udvikling, og igennem legen lærer de en række færdigheder, som ruster dem til hele livet.

Hos UCL, som har udviklet det nye diplommodul i samarbejde med LEGO Fonden og med inspiration fra Billund Kommune, glæder man sig også over det nye fokus og samarbejde.

– Det interessante er, at vi igen får fokus på legen, som har været underprioriteret i dagtilbuddene og inden for pædagogernes kompetenceudvikling. En aktivitetspræget tilgang til læreplaner har haft som konsekvens, at en snæver form for målstyring har været i centrum, og der har ikke været levnet tilstrækkelig plads til leg og læring gennem leg, fortæller Steffen Skovdal, UCL og fortsætter:

– Samarbejdet med LEGO Fonden betyder samtidig, at fondens forskning i leg bliver bragt i samspil med ny viden og forskning i pædagogik.

LEGO Fonden støtter bl.a. forskere på forskningscenteret Play in Education, Development And Learning ved University of Cambridge i England. Det er viden herfra, som også vil indgå i diplommodulet, som pædagogerne i første omgang i Billund og Esbjerg Kommune skal i gang med.

Kommune er klar til legen

I Billund Kommune, hvor 150 pædagoger og faglige ledere fra august skal i gang med diplommodulet ”Leg, kreativitet og Læring”, er der store forventninger til den nye diplomuddannelse.

– Vi ser frem til at få viden og udvikle nye værktøjer til rammesætning af børns leg samt inddrage børnenes perspektiv i udviklingen af inkluderende børnefællesskaber. Den lærerige leg er helt central i barnets liv. Legen understøtter barnets iboende nysgerrighed og fremmer deres kreativitet og alsidige udvikling. At det sker i et samarbejde med LEGO Fonden og UCL er ret enestående, da vi fra hvert vores perspektiv er optaget af at give børn de bedste opvækstbetingelser for trivsel, læring og udvikling, siger Lisbeth Østergaard, Dagtilbudschef, Billund Kommune.

Mest Læste

Annonce