''Den nye udbudslov sender et klart signal om behovet for et opgør med den virkelighed, vi oplever i dag: At udbud ofte er ensbetydende med unødvendige omkostninger. Lige nu ender rigtig mange små virksomheder med at bruge flere penge på at skrive et tilbud, end kontrakten kan give dem'' siger Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv
''Den nye udbudslov sender et klart signal om behovet for et opgør med den virkelighed, vi oplever i dag: At udbud ofte er ensbetydende med unødvendige omkostninger. Lige nu ender rigtig mange små virksomheder med at bruge flere penge på at skrive et tilbud, end kontrakten kan give dem'' siger Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv

Dansk Erhverv: Udbudsloven er et kæmpe skridt i moderniseringen af den offentlige sektor

Politik

12/5/15 1:31

Suleman Haider

Moderniseringen af den offentlige sektor kommer ikke af sig selv. Det er en opgave som kræver politisk handling, og den nye udbudslov er derfor et kæmpe skridt i den rigtige retning. Med den i hånden har det offentlige og virksomhederne fået mulighed for at udvide samarbejdet og udvikle løsningen af velfærdsopgaver – og det er der hårdt brug for.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass-Larsen stiller spørgsmålet: Hvordan vil virksomhederne bruge den nye udbudslov?

Virksomhederne vil bruge den nye udbudslov til tre ting:

1. Tænke offentlige opgaver ud af boksen

I dag ser vi en udbudspraksis, hvor det offentlige ofte har lagt sig fast på bestemte løsninger via en omfattende kravspecifikation. Udbudsloven kommer med en mere fri og mere fleksibel udbudsform, som giver virksomhederne mulighed for at byde ind med løsninger, der er tænkt ud af boksen. Det er ved at sætte virksomhedernes innovations- og konkurrencekraft i spil, således at fremtidens løsninger kommer på bordet.

2. Byde ind på flere opgaver

Den nye udbudslov sender et klart signal om behovet for et opgør med den virkelighed, vi oplever i dag: At udbud ofte er ensbetydende med unødvendige omkostninger. Lige nu ender rigtig mange små virksomheder med at bruge flere penge på at skrive et tilbud, end kontrakten kan give dem. En usund markedsmekanisme, der næppe bringer innovationskraften i spil.

Når den nye lov direkte henstiller til, at udbuddet skal afvikles på en måde, hvor både det offentliges og privates omkostninger holdes nede, er det et afgørende sporskifte, som virksomhederne glæder sig over.

3. Geare danske velfærdsopgaver til eksport

I Danmark har vi i forvejen en sund praksis med at bringe store velfærdskontrakter i konkurrence, men for det stigende antal danske virksomheder, der ønsker at byde ind på velfærdsopgaver i andre EU-lande, er der her tale om en kæmpe markedsåbning, når der i hele EU kommer et fælles grundlag for konkurrencen om velfærds- og sundhedsløsninger.

Som land har vi mulighederne for at gøre offentlig-privat samarbejde til en styrkeposition, og den nye udbudslov kan være et tigerspring for nye alliancer mellem offentlig og privat. Den skal geare velfærds- og sundhedsløsninger til eksport.

Det bringer mig frem til den større sammenhæng, som vi ser udbudsloven i. For hvis vi for alvor skal indfri de muligheder for eksport af danske løsninger, som bl.a. regeringens vækstteam for sundhed- og velfærdsløsninger har peget på, så kræver det, at vi får udbygget alliancerne mellem det offentlige og det private.

Til en start foreslår vi, at man sætter et nyt 2020-mål om at øge konkurrencen om offentlige opgaver for yderligere 50 mia. kr. Hvis det offentlige med hjælp fra den nye udbudslov har modet til at gribe de løsninger, der kommer ud at slippe konkurrence og innovation mere løs, er det et realistisk mål.

Stafetten går til

Jeg sender stafetten videre til adm. direktør i KL, Kristian Wendelboe, og spørger: Hvordan vil kommunerne gribe de nye muligheder?

Annonce