"Loven gør det også væsentligt nemmere for virksomhederne at byde ind, når det offentlige sender opgaver i udbud. Det er til gavn for alle virksomheder, men særligt for SMV’er," skriver Erhvervs- og vækstminister, Henrik Sass Larsen (S) i sit indlæg.

Effektive offentlige indkøb for 300 milliarder kroner

Politik

09/04/2015

Mikkel Sarka

Erhvervs- og vækstminister, Henrik Sass Larsen (S) skyder Udbuds-stafetten igang med et indlæg om Danmarks første udbudslov. Loven skaber nye rammer for private virksomheders muligheder for at byde ind på offentlige udbud og vil føre til milionbesparelser i både det offentlige og hos private virksomheder.
Den 18. marts fremsatte jeg Danmarks første udbudslov. Udbudsloven skal skabe rammerne om offentlige indkøb for 300 milliarder kroner årligt og vil bidrage til, at hverken det offentlige eller virksomhederne spilder tid, kræfter eller penge på dårlige udbud. 

Vejen hertil er først og fremmest overskuelighed. I dag er EU’s udbudsregler implementeret direkte i Danmark med en bekendtgørelse. Vedtages lovforslaget, får vi en egentlig dansk udbudslov, hvor reglerne er skrevet ind i en dansk kontekst og forklaret i lovbemærkninger. Det vil skabe større overblik for både virksomheder og det offentlige.

Men lovforslaget indeholder også en række mere konkrete og vigtige forbedringer af måden, som der gennemføres offentlige udbud på. Der vil føre til besparelser for både det offentlige og de private virksomheder i størrelsesordenen 800 millioner kroner årligt.    En af forbedringerne er, at det i fremtiden ikke længere vil være krav om, at det offentlige skal annoncere og indhente tilbud ved mindre indkøb på under ca. 1,5 mio. kroner i kommunerne og regionerne og 1 mio. kroner i staten. På den måde åbnes der op for, at en kommune eksempelvis blot kan hyre det lokale reklamebureau til deres kampagne om sund kost eller sikker færdsel i trafikken, hvis de har saglige grunde til det, og hvis de forinden har sikret sig, at der tale om en markedsmæssig pris. 

Loven gør det også væsentligt nemmere for virksomhederne at byde ind, når det offentlige sender opgaver i udbud. Det er til gavn for alle virksomheder, men særligt for SMV’er. 

Samtidig indeholder loven konkrete tiltag, der er rettet mod at gøre det nemmere for mindre virksomheder at være med i konkurrencen. Eksempelvis indebærer lovforslaget, at det offentlige er forpligtet til at overveje at opdele opgaver efter et følg- eller forklar-princip. Det skal bidrage til, at flere små og mellemstore virksomheder kan byde ind med deres kompetencer. Det ligger mig nemlig meget på sinde, at vores SMV’er også bliver en vigtig del af det offentlig-private samarbejde.   Vedtages udbudsloven vil det også betyde, at det kun er de virksomheder, der vinder et udbud, der skal indsende dokumentation for deres økonomi, deres erfaringer og referencer. Dermed minimerer vi mængden af spildt arbejde hos de virksomheder, der ikke vinder udbuddet. Det vil komme både store og små virksomheder til gavn.    Min forventning er således, at den nye udbudslov vil bidrage til et endnu bedre samarbejde mellem det offentlige og det private. Deres samarbejde er essentielt for en effektiv og velfungerende offentlig sektor.     Jeg sender stafetten videre til Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv, for at høre mere om, hvordan virksomhederne skal gribe de nye muligheder, som loven giver, og være med til at understøtte, at vi får fuld effekt af loven.   

Mest Læste

Annonce