Bosteder skal have styr på medicinhåndteringen

Når beboerne på et bosted får medicin skal en lang række krav være opfyldt og følge en helt fast procedure. Skovhus Privathospital mærker lige nu, at mange bosteder stadig er usikre på reglerne og søger rådgivning.

I mere end et år har alle bosteder, der udfører sundhedsfaglige aktiviteter, herunder dosering, udlevering af medicin og andre sundhedsfremmende midler, skulle lade sig registrere hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Det betyder, at mange bosteder i år kan forvente tilsyn fra styrelsen.

”Jeg kan godt forstå, hvis det for et bosted er en stor opgave. Det er komplicerede regler, ” siger Lisette Schmidt, der er ledende sygeplejerske på Skovhus Privathospital og fortsætter:

”Reglerne kræver, at bostederne opfylder en lang række målepunkter. Det er en professionalisering af medicinhåndteringen, der på mange måder minder meget om reglerne inden for sundhedsvæsenet, som vi som hospital har mange års erfaringer med at leve op til. Vi følger allerede den dag i dag reglerne i forbindelse med vores patienter, og derfor kan vi bruge den erfaring, når vi rådgiver bostederne,” siger Lisette Schmidt.

Læs mere fra Granhøjen

Granhøjen har en blog på DenOffentlige, hvor institutionen løbende deler viden og forholder sig til debatten om bosteder.

Forstander Grete Mikkelsen har skrevet flere indlæg.

Se indlæg fra Granhøjen her.  

Erfaring fra psykiatri og bosteder

Skovhus Privathospital tilbyder rådgivning og ydelser til at gøre bostederne klar til de nye regler. Skovhus Privathospital har blandt andre stået for Granhøjens medicinhåndtering igennem flere år, og har stået for bostedernes implementering af de nye regler.

”Vi har haft et meget tæt samarbejde med Granhøjen i forbindelse med at forberede Granhøjens bosteder til det nye tilsyn og registreringen. Vi kender jo særligt psykiatrien og ikke mindst de særlige forhold, der gælder på et bosted og organiseringen her, så på den måde har vi nu en meget målrettet erfaring,” siger Lisette Schmidt.

På flere af de bosteder, som Skovhus Privathospital har samarbejdet med om medicinhåndtering, har der allerede været tilsyn. Og resultatet var godkendelse med kun ganske få bemærkninger.

Første skridt er et screeningsmøde

Reglerne siger, at bostederne skal have en overordnet sundhedsfaglig person, som har ansvaret for, at bostedet har de korrekte retningslinjer og instrukser til personalet. Instrukserne skal blandt andet sikre, at medicinen håndteres på den samme måde og overholder krav til dokumentation og journalføring.

”Det første, vi gør, når vi skal samarbejde med et bosted om medicinhåndteringen, er, at vi holder et screeningsmøde, hvor vi gennemgår deres praksis og de særlige forhold, der gælder for stedet. Vælger bostedet at gå videre med samarbejdet, går vi tilbage og udarbejder et sæt retningslinjer og instrukser, som passer til bostedet. Sammen med bostedet gennemgår vi instrukserne og tilretter dem. Herefter er vi i gang, og bostedet er i princippet klar til både tilsyn og registrering,” siger Lisette Schmidt.

Mere om medicinhåndtering

Find flere nyheder, viden og cases om medicinhåndtering på DenOffentlige.  

Bostedet kan så vælge om de udelukkende vil købe retningslinjerne, eller om de vil have en pakke, hvor Skovhus Privathospital sørger for, at instrukserne løbende bliver tilpasset lovgivning og krav. Ydermere kan bostedet få tilknyttet den nødvendige sundhedsfaglige person. I et samarbejde med Skovhus Privathospital vil det enten være en sygeplejerske eller en overlæge med speciale i psykiatri. Den sundhedsfaglige person er med på tilsyn og vil være den faste rådgiver, som bostedet kan trække på.

En vigtig ledelsesopgave

Implementeringen af de nye retningslinjer og uddannelsen af medarbejderne står bostedet selv for. Her anbefaler Lisette Schmidt, at bostedet tager opgaven alvorligt og investerer den nødvendige tid.

”På et bosted er en del af praksis ofte udviklet af nogle særlige vaner, der ikke nødvendigvis er nedskrevne eller kan variere fra ansat til ansat. Der skal blandt andet føres journal, og personalet skal have identifikation på beboeren. Det kræver, at ledelsen følger op og sikrer, at alle ansatte forstår instrukserne,” siger Lisette Schmidt.

Efter loven blev indskærpet i 2017 opstod der stor tvivl om reglerne også gjaldt de små bosteder. Samtidig betød en systemfejl, at bostederne ikke kunne registrere sig i systemet. Men nu er alle hindringer og misforståelser ryddet af vejen. Derfor opfordrer Lisette Schmidt bostederne til at tage opgaven alvorligt.

”Alle bostederne skal være registreret nu. Styrelsen kan komme på tilsyn med fire ugers varsel. Derfor skal de, der ikke er klar, i gang nu. Bostederne arbejder i en anden verden end hospitalssektoren, så det her kræver noget af både ledelse og medarbejdere. Men med den rette tilgang og rådgivning kan det sagtens blive rutine og ligefrem et nyttigt arbejdsredskab, som medvirker til at styrke bostedets arbejde. Det er vores erfaring. Men jeg vil anbefale at man går i gang tidligt,” siger Lisette Schmidt.

 

Emneord: 270218, Granhøjen, Skovhus Privathospital, Medicinhåndtering, Styrelsen for Patientsikkerhed, Lisette Schmidt
Granhøjen på DenOffentlige.dk Granhøjen er et af landet største botilbud for psykisk og socialt udsatte vokse. Granhøjen har cirka 150 beboere fordelt på en række selvstændigt fungerende botilbud og selvstændige boliger. Gr...
Aktivitet: Artikler: 24 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også