Brud på menneskerettighederne

Var forældreansvarsloven 2012 lovlig? Foreningen Far oplever ikke at Ministeriets forklaringer holder og anbefaler Ministeriet at orientere korrekt.

Foreningen Far fastholder i lighed med eksperter at der var tale om brud på den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 6 om retten til domstolsprøvelse, da Folketinget i 2012 besluttede at barnets samvær ikke længere skulle afgøres af domstolene.

Foreningen Far har samtidig til dato ikke kunnet modtage fyldestgørende statistik over, hvor mange børn under 18 år, der har fælles forældremyndighed med barnets forældre, til trods for at forældremyndighed dannede grundlag for lovændringerne. Danmarks statistik har overfor Foreningen Far bekræftet at man ikke har tallet. Noget tyder derfor på at der var tale om lovgivning i blinde.

Forældreansvarsloven blev i 2012 ændret bl.a. på følgende områder.

 • Barnets fælles forældremyndighed med forældrene blev indskrænket
 • Barnets samvær kunne ikke længere fastsættes af domstolen
 • Barnets orientering til begge forældre blev indskærpet baseret på forældremyndighed
 • Barnets rettigheder i loven skulle evalueres efter 12 måneder

Loven trådte i kraft den 1. oktober 2012 efter loven blev hastet gennem Folketinget af landets daværende socialminister og nuværende justitsminister Karen Hækkerup. Ankestyrelsen varetog dengang evalueringen, udarbejdede lovgivningen, lavede bekendtgørelser og vejledninger til Statsforvaltningens sagsbehandlere og behandlede klagesagerne – man evaluerede simpelthen sig selv.

Loven blev vedtaget med 110 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.

Det var SFI og Børns vilkår som arbejdede tæt med Ankestyrelsen i forbindelse med lovændringerne og som blev takket. Begge har overfor Foreningen Far oplyst at de reelt ikke har kontakt til fædre i Danmark, kun mødre. Den ledende SFI forsker afgav forud for evalueringen dissens imod fælles forældremyndighed og SFI lavede 28 interviews med børn i evalueringen som blev fundet i forskernes eget netværk, af ca. 1.3 millioner børn i Danmark. Børns vilkår modtog kort efter loven var vedtaget 8 mio. kr. af den daværende Socialminister Karen Hækkerup.

Kigger man nærmere på følgegrupperne i SFI rapporterne, som Ankestyrelsen anvendte overfor vores folkevalgte politikere, finder man stort set et monopol af kvindelige deltagere med 9 af 10 eller 10 af 10 deltagende eksperter eller forskere, som er kvinde og som kendte hinanden. Dette i skærende kontrast til at Foreningen Far af beskæftigelsesministeriet, på grund af ligestillingsloven, blev bedt om at udpege en kvinde som repræsentant for fædrene, da Foreningen Far deltog i barselsudvalget.

Foreningen Far oplever at der på familieområdet i Danmark sker brud på den Europæiske menneskerettighedskonvention artikel 6, 8 og 14 omhandlede retfærdig og upartisk rettergang, respekten for familielivet samt diskrimination baseret på køn. Foreningen Far oplever at der sker brud på FN børnekonventionen artikel 2 og 3 samt ligestillingslovens kapitel 2 som bl.a. forbyder offentlige myndigheder direkte eller indirekte at forskelsbehandle mennesker, herunder barnets forældre, baseret på køn.

Foreningen Far har senest spurgt hvornår loven bliver evalueret, som det blev vedtaget den skulle efter 12 måneder i 2012. Foreningen Far har endnu ikke modtaget svar og rejser derfor alvorlig kritik.

Anbefaling til Socialministeren of Folketinget

Foreningen Far anbefaler Socialminister Manu Sareen og Folketinget, at sikre forebyggelse, modernisering og kvalitetssikring af familielovgivningen, vejledninger og praksis i Danmark. Vi kan skabe verdens bedste og mest moderne familiesystem hvis vi vil.

Det kan ske ved at give barnets forældre lige muligheder og samme rettigheder i familielovgivningen, vejledninger og praksis. Det kan ske ved at give enige forældre frit valg til indbyrdes at aftale hvad der er bedst for barnet baseret på lige muligheder. De fleste forældre i Danmark er fantastiske og ved selv hvad der er bedst for barnet.

For barnet er det vigtigste omsorg, tryghed og kærlighed med kvalitetstid hos far og mor, så lad os ikke komme dagens familier ned i forældede kasser baseret på køn – kaldet bopæl og samværsforældre - og lovgivning som hørte fortiden til. For det kan vi ikke og vi skaber forældresager og manglende samarbejde med børn i midten, når skrivebordsjuristerne prøver og ikke fornyer sig i takt med samfundsudviklingen.

Det er manglende respekt for familielivet at tale om det bedste for barnet, når der ikke er hverken fuld information, lige muligheder for alle forældre m/k, bruges gammeldags politiske rammer og ikke sikres korrekt visitering i børnesager, så de straks går det rigtige sted hen og behandles af kvalitative teams med mænd og kvinder.

Vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens velfærdssamfund og overholde basale menneskerettigheder og retssikkerhedsprincipper.

Var forældreansvarsloven 2012 lovlig?

Links

Den europæiske menneskerettighedskonvention – artikel 6, 8 og 14
http://www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/konventioner/echr/

FN Børnekonventionen artikel 2 og 3
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=60837

DR Nyhederne
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/04/14/073214.htm

Radio24syv:
http://www.radio24syv.dk/programmer/skilsmisse-danmark/

Foreningen Far på DenOffentlige.dk Foreningen Far er en frivillig organisation med ca. 40 års erfaring på familieområdet. Foreningen har landsdækkende rådgivningscentre, telefonrådgivning og deltager aktivt i den politiske debat og...
Aktivitet: Artikler: 30 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.