Borgerperspektiv

26/04/2012 13:41

Administrator

Introduktion Borger fra nærliggende kommune, der henvises til arbejdsrehabilitering efter langtidssygemelding.   Beskrivelse af aktivitet og forløb m.v.

NN er en mand i 50érne, der i august 2008 blev påkørt af en bil bagfra, mens han holdt for rødt lys. Han pådrog sig et whiplash-traume. Efterfølgende fik han tiltagende nakkesmerter og nakkestivhed, koncentrationsbesvær, snurrende fornemmelse ud i begge arme og susen for ørene, i perioder tinitus. NN har dagligt hovedpine og lider af voldsom træthed. Trods talrige undersøgelser og behandlinger har der ikke være store tegn på bedring.
NN har mange personlige ressourcer. Han har arbejdet som butikchef i mange år med en arbejdsuge på 50-60 timer og er vant til at have mange bolde i luften på en gang. Han er gift og har to teenagebørn, og henter megen støtte her.
NN har efter ulykken skiftevis været sygemeldt, tilbage på fuld arbejdstid og deltidssygemeldt, men til sidst bliver han fyret fra sin arbejdsplads pga. for meget sygefravær.


16 mdr. efter ulykken henvises NN fra kommunens jobkonsulent til udredningsforløb på nærliggende RehabiliteringCenter


Målsætning for udredningsforløbet på RehabiliteringCentret:
Overordnet mål:
NN's ønske er at komme tilbage til sit tidligere job, hvilket han har fået lovning på, hvis han er klar til det indenfor et års tid.


Delmål:
Belysning af symptomer og årsagssammenhænge, behandlingsmuligheder samt prognose.
Smertelindring


Tværfagligt udredningsforløb med læge, fysioterapeut og psykolog:
Der bliver afprøvet forskellige forskellige former for træning, bl.a træning i varmtvandsbassin, træning i motionscenter og træning på stor træningsbold. NN har afprøvet træning med høj puls på kondicykel, crosstrainer og i bassin. Træningen bliver gennemført uden forværring. NN bliver dog hurtigt overbelastet, hvis træningen overbelaster nakke/skulderregionen, eller hvis der er for mange visuelle eller lydmæssige stimuli. NN afprøver forskellige afspændingsteknikker og bliver undervist i smertehåndtering.


Konklusion på forløbet:
Det anbefales, at NN får forlænget sin sygemelding et halvt års tid, da han er så præget af sin whiplash i form af nakkesmerter, hovedpine, tinitus og koncentrationsbesvær, at han er i en kronisk stresstilstand. Det vurderes, at NN derefter vil kunne starte på arbejdsmarkedet inden
for samme branche, dog formentlig ikke med så krævende arbejdsopgaver som før uheldet.

NN bliver anbefalet at fortsætte med de forskellige træningsaktiviteter på RehabiliteringCentret i en 8-ugers periode. Derudover har han samtaler hos psykolog og får behandling hos privat fysioterapeut.

Efter 8-ugers træning går det stadig fremad, så NN nu har flere gode dage end dårlige dage. Han går til behandling hos en fysioterapeut, som han har tillid til og som hjælper ham, og han har aftale om at starte samtaleforløb hos psykolog.

Det forventes at NN kommer tilbage til sin gamle arbejdsplads.

Betydning
Denne borger har efter ulykken været sendt til mange forskellige undersøgelser og forskellige slags behandling. Han er efterhånden ret frustreret og mangler tro på, at det nogensinde kan blive bedre. Han er en ressourcefyldt person, der er vant til at klare mange ting, men han tvivler efterhånden på egen formåen. Udredningsforløbet på RehabiliteringCentret har betydet, at der kom ro på situationen, og at han har fået redskaber til håndtering af situationen, så han igen får magten over sit eget liv.

Fremmende/hæmmende faktorer

Samlet tværfaglig rehabiliteringsindsats har virket fremmende i forhold til at give en borger, der efter en whiplashskade har været langvarigt sygemeldt og fyret fra sit arbejde, tro på fremtiden, så han igen har magten over sit eget liv.

Temaer

Arbejdsrehabilitering efter langtidsygemelding

Praksishistorie nr. 15

Institution/Organisation: PTU´s RehabiliteringsCenter
Kontaktperson: Britta Quistgaard/ Ellen Madsen

Kilde: Praksishistorie 15 i "Rehabilitering i Danmark 2010
- beskrevet gennem praksishistorier",Rehabiliteringsforum Danmark
November 2010

Mest Læste

Annonce