Da SKAT udskød Mobil TastSelv

02/05/2012 10:36

Administrator

SKAT slap for at bruge udviklingstimer på at udarbejde en selvbetjeningsløsning, som borgerne reelt ikke var klar til.

"Jeg har svært ved at se det for mig. Altså når man sender noget ind til SKAT, vil det jo altid være forbundet med en masse papirarbejde. Jeg tror ikke, jeg ville have lyst til at sidde i et S-tog eller et andet offentligt sted med mine private papirer"

Borger om Mobil TastSelv

SKATs medarbejdere overvejede at udvikle en SMS-version af TastSelv, så borgerne kunne udfylde selvangivelsen på farten. Men MindLabs involvering af borgerne i test af SMS-løsningen viste, at visionen ikke umiddelbart blev delt af borgerne. Med denne indsigt udskød SKAT tankerne om en mobil løsning af TastSelv og slap for at bruge dyrebare udviklingstimer på at lave en løsning, som borgerne reelt ikke var klar til.

MindLab talte med
• Ni borgere deltog i en workshop i MindLab.

De vigtigste resultater
• Idéen om mobil TastSelv blev taget af bordet og ressourcer til yderligere udvikling sparet.
• MindLab udviklede samtidig et idékatalog til udviklingen af fremtidens TastSelv, der både er kvalitetssikret af frontmedarbejderne og borgerne. Kataloget bruges bl.a. som opslagsværk af SKAT.
• Prioritering af idéer til fremtidens TastSelv med udgangspunkt i borgernes behov.

Sådan gjorde MindLab
Med udgangspunkt i borgernes behov og udfordringer samt SKATs forretningsstrategi, fik SKAT i første omgang identificeret fem forskellige udviklingsspor for de digitale borgerservices: ”Skræddersyet TastSelv”, ”Spil SKAT”, ”Hjælpen er nær”, ”Samlet overblik” og ”Mobil TastSelv”. Koncepterne blev omsat til scenarier bestående af tekst og tegninger, der illustrerede, hvordan borgerne konkret kunne håndtere deres skattesager, hvis de fem scenarier blev til virkelighed. Scenarierne blev præsenteret for ni borgere på en workshop, hvor borgerne blev bedt om, at vurdere dem. Her skulle borgerne ikke blot komme med deres umiddelbare opfattelse af, om det fx ville være spændende at ordne sine skattesager på mobilen – de skulle derimod forholde sig meget konkret til anvendeligheden af de enkelte koncepter og idéer.
MindLabs bidrag til projektet bestod af tilrettelæggelse, afholdelse og afrapportering af to workshops. Formålet med den første workshop var at inddrage frontmedarbejdere i SKAT i identifikationen af borgernes behov og udfordringer samt potentielle nye tiltag. I den anden workshop fik en række nuværende og potentielle brugere af SKATs digitale borgerservices mulighed for, at drøfte og vurdere scenarier for fremtidens digitale løsninger med SKATs medarbejdere.

"Siden projektet har vi ofte siddet til arbejdsmøder og spurgt hinanden om, hvad borgerne fra borgerworkshoppen ville have sagt til den idé, vi har siddet og arbejdet med"

Henrik Kähler, Projektleder, SKAT

Mest Læste

Annonce