Det essentielle samarbejde mellem optiker og synskonsulent i rehabiliteringen af borgere med alvorlige synsnedsættelser, eksemplificeret i sagsforløb for borger med øjensygdommen Retinitis Pigmentosa (RP - kikkertsyn)

26/04/2012 12:23

Administrator

Introduktion Borgeren er henvist med henblik på forbedring af læse-muligheder i hjemmet. Afprøvning og tilpasning af optiske og optikunderstøttende hjælpemidler, kropsbårne og informationsteknologiske. Beskrivelse af aktivitet og forløb m.v.
  • - Koordination mellem synskonsulent og optiker, sekventielt forløb
  • Tilpasning af optiske hjælpemidler hos svagsynsoptiker (så mange kropsbårne hjælpemidler som muligt.
  • Afprøvning af optikunderstøttende hjælpemidler ved synskonsulent
  • Afprøvning af andre synshjælpemidler, herunder andre læse-hjælpemidler ved synskonsulent
  • Afprøvning og tilpasning af særlige informationsteknologiske hjælpemidler i kombination med næsebåren optik ved synskonsulent og optiker
  • Indretning og tilpasning af arbejdspladser hjemme og på arbejde ved synskonsulent


Betydning
Trods en måske stadig god central visus vil en borger med RP ofte være invalideret af blændingsgener af lys og have orienteringsbesvær på grund af kikkertsyn og natteblindhed. Nedsat visus i centralsynet giver problemer med læsning og behov for forstørrelse af teksten. Det er en fin balance at finde den rette forstørrelse til læsning og andre næropgaver, da for meget forstørrelse vil indskrænke synsfeltet yderligere og forringe orienteringen.

Fremmende/hæmmende faktorer
Fremmende:
Samarbejdet mellem synskonsulent og svagsynsoptiker har en praksisbaseret dokumenteret effekt for borgere med synsnedsættelser, især i forhold til anvendeligheden af hjælpemidlerne.
Samarbejdet er understøttet af den medicinske ekspertise.
Synskonsulent og svagsynsoptiker er ansat i samme organisation.


Hæmmende:
Manglende viden hos borgere, almindelige optikere og almen praksis
Manglende viden hos bevilgende myndighed, i dette tilfælde kommunen, kortsigtede strategier af hensyn til økonomien

Temaer
Der er behov for evidensbaseret forskning, der dokumenterer rehabiliteringsindsatsens betydning for den enkeltes livsforløb og behov for foranstaltninger fra det offentlige med henblik på at bevare den praksisbaserede ekspert-viden, som haves p.t.

Praksishistorie nr. 11

Institution / Organisation: Kommunikationscentret, Region Hovedstaden
Kontaktperson: Synskonsulent

Kilde: Praksishistorie 11 i "Rehabilitering i Danmark 2010
- beskrevet gennem praksishistorier",Rehabiliteringsforum Danmark
November 2010

Mest Læste

Annonce