Koordination mellem kommunal sagsbehandler, ministeriel styrelse og kommunikationscenter - ung med synsnedsættelse under uddannelse har behov for en flerstrenget indsats i forhold til start og gennemførelse af uddannelse

26/04/2012 11:12

Administrator

Introduktion Ung med synsnedsættelse har behov for særligt tilrettelagt undervisningsmateriale, undervisningshjælpemidler, transport, mobility-undervisning på uddannelsessted, samt introduktion til undervisere.


Beskrivelse af aktivitet og forløb m.v.
Den unge retter henvendelse til Kommunikationscentret i forbindelse med start på uddannelse, da vedkommende indtil nu har modtaget synskonsulentbistand herfra.
Den unge henvises til uddannelses-stedets studievejleder med særlig viden om specialpædagogisk støtte (SPS-vejleder/SU-styrelsen).
Den unge vender tilbage til Kommunikationscentret, har fået kontakt til studievejleder. Vil ikke kunne få transport og mobility-undervisning via SPS, er blevet henvist til sin kommune og har derfor kontaktet den kommunale sagsbehandler. Den kommunale sagsbehandler giver
udtryk for usikkerhed omkring lovgivningen og kommunens forpligtelse - sektoransvar, hvorfor skal de dække mobility-undervisning m.m.
Kommunikationscentret rådgiver den unge og bistår i forhold til at ansøge kommunen om den nødvendige specialundervisning i mobility m.m.

Betydning

 • - SU-styrelsen ser den støtte, som ydes på de videregående uddannelse som en økonomisk støtte til uddannelsesinstitutionerne, hvorfor de fokuserer snævert på det studierelaterede.
 • SPS-vejlederne på uddannelsesstederne er først og fremmest studevejledere og har derfor ingen forudsætninger (videns- og tidsmæssigt) for at indgå i koordination af et samlet rehabiliteringsforløb for den unge.
 • De kommunale sagsbehandlere kan være uforstående over for, at de fortsat skal bevilge kompenserende foranstaltninger, som er direkte relateret til studieforløbet (sektoransvarligheden).
 • Det er ikke altid, at den unge selv kan magte (tid, viden, overblik) at koordinere sit eget forløb.
 • Kommunikationscentret er som takstfinansieret institution nødt til at afvise at koordinere med mindre kommunen finansierer indsatsen som specialrådgivning.
  Fremmende/hæmmende faktorer
  - Ansvaret for koordination i uddannelsesforløb er utydelig, aktørernes "selvopfattelse".
 • Temaer
 • - Sektoransvarlighed ikke gennemført.
 • - Der er fortsat tale om, at unge med funktionsnedsættelser skal have støtte både fra statslige og kommunale forvaltninger for at tage en uddannelse.

  Praksishistorie nr. 8

 • Institution / Organisation: Kommunikationscentret, Region Hovedstaden
  Kontaktperson: IKT-synskonsulent

  Kilde: Praksishistorie 8 i "Rehabilitering i Danmark 2010
  - beskrevet gennem praksishistorier",Rehabiliteringsforum Danmark
  November 2010

Mest Læste

Annonce