Oplevet retssikkerhed i mødet med SKAT

02/11/2011 09:37

Administrator

MindLab brugte kunstværker til at få borgerne til at sætte ord på deres oplevelse af retssikkerhed. Det gav ny viden hos SKAT.

Borgernes oplevelse af retssikkerhed er højt prioriteret i Skatteministeriets arbejde. SKAT har derfor løbende spurgt borgerne om deres oplevelse af retssikkerhed igennem spørgeskemaundersøgelser. Når SKAT sammenligner borgernes svar på tværs af de forskellige spørgsmål, er der imidlertid en hel del inkonsistens, og der er mange borgere, der svarer ”ved ikke”. Det har fået SKAT til at overveje, om målingerne kan siges at være udtryk for borgernes reelle oplevelse af retssikkerhed. MindLab fik derfor til opgave at anvende nye metoder til at kvalificere Skatteministeriets forståelse af, hvad borgernes oplevelse af retssikkerhed er. En af vejene blev tre kunstværker, som blev udgangspunktet for en gruppe udvalgte borgeres diskussioner og tanker om deres oplevelse af mødet med SKAT.

"Vi er i trygge hænder. Vi får en top behandling. Og samtidig er der noget uhyggeligt."

Borger kommenterer på mødet med SKAT

MindLab talte med
• En kunstkurator, som er ekspert i at bruge kunst i udviklingsarbejde.
• Tre kunstnere.
• 12 borgere.

De vigtigste resultater
• Ny viden. Kunstværkerne gav borgerne mulighed for at sætte ord på et begreb, som ellers virker abstrakt og svært at forbinde med borgernes eget liv.
• Research, udvikling og branding i én proces. Metoden gjorde SKAT klogere på borgernes oplevelser, samtidig med at borgerne har fået rykket ved deres oplevelse af SKAT som institution.
• Intern debat blandt SKAT’s ansatte omkring oplevet restsikkerhed, som skabte større forståelse for borgernes situation. Kunstværkerne bliver blandt andet brugt til undervisning i borgerservice/kontakt og andet strategisk arbejde.

Sådan gjorde MindLab
MindLab etablerede et samarbejde med tre unge kunstnere, der hver kom med deres bud på begrebet oplevet retssikkerhed. Da de tre værker var producerede, inviterede vi borgere, som var udvalgt så de bredt repræsenterede forskellige fag, alder og køn til at deltage ved en workshop. Her blev borgerne spurgt til deres egne oplevelser af retssikkerhed ud fra mødet med kunstværkerne. Borgerne skulle altså ikke anmelde værkerne, men komme med deres egne observationer og fortælle om de erfaringer, fordomme og tanker, som kunstværkerne satte i gang. Borgernes inputs blev samlet i en rapport og præsenteret for Skatteministeriets direktion, som på baggrund af undersøgelsen fik et bedre grundlag for at tilrettelægge og anvende målinger af borgernes oplevelse af retssikkerhed.

"De tre værker kan ses som et prisme, hvorigennem vi pludselig ser eller får formuleret noget, vi måske har følt eller tænkt, men ikke har kunnet formulere."

Mette Sandbye, kunstkritiker fra kataloget Erfaringer med kunst som metode.

“Rundet af et Randområde”, video 10 min / Jette Ellgaard START 6:51-10:00:

http://mind-lab.dk/cases/oplevet-retssikkerhed-i-moedet-med-skat

Jette Ellgaard valgte at undersøge, hvad oplevet retssikkerhed betyder for en befolkningsgruppe, der lever langt væk fra hovedstaden, og som ofte føler sig glemt og overset af ”systemet”. Se videoværket om en vestjysk landmand og hans oplevelse af retssikkerhed i forbindelse med en personlig skattesag.
C.I.N.A.M – foto, tekst og blog / Søren Thilo Funder og Stine Marie Jacobsen
Ved at indsamle viden om hjerneskanning og de nye videnskabelige muligheder for aflæsning af subjektive tanker og følelser har kunstnerne Søren Thilo Funder og Stine Marie Jacobsen skabt et fotoværk, som stiller spørgsmålene: Er det overhovedet muligt at måle en oplevelse, og i så fald hvordan vil det foregå? Hvad slags spørgsmål skulle, man stille borgerne, og hvilke maskiner skulle sættes i brug?

Fejl i SKAT – Fejl i SKAT – foldere, telefonlinje og performance/ Ulla Hvejsel
1000 gange skulle kunstneren prøve at skrive ordet skat – uden at lave fejl og med forskellige forhindringer som at skrive meget hurtigt, have bind for øjnene eller holde vejret. De fejl, der uværligt opstår i sådan en øvelse sammenstilles med de fejl, der kan forekomme i SKAT’s egne procedurer, og som er med til at påvirke oplevelsen af retssikkerhed blandt borgerne.

"Værket rammer fantastisk ind i den følelse af magtesløshed, man kan stå overfor. Selv små fejl kan få uoverskuelige konsekvenser"

Borger om værket

Mest Læste

Annonce