Tankevækkende materiale skaber debat om ligestilling

02/05/2012 10:49

Administrator

MindLab udviklede nyt debatskabende materiale, da Beskæftigelsesministeriet ønskede at sætte fokus på ligestilling på det danske arbejdsmarked.

"I gamle dage havde mændene blåt tøj på og kvinderne havde hvidt tøj på. Tøjet signalerer både afdeling og køn. Nu har vi rotation, således at alle kan have såvel blåt som hvidt tøj på og arbejde alle steder i virksomheden. Det har været svært, men det har også været nødvendigt."

Vaskerichef, Midtvask

Der er stor forskel mellem lønnen til kvinder og mænd i Danmark. Nye tal viser, at mænd i gennemsnit tjener mellem 17 og 21 procent mere end kvinder. Og forskellen har stort set ikke ændret sig i løbet af de sidste 10 år. Derfor ønskede beskæftigelsesministeriet, at sætte kønsopdelingen på dagsordenen og ville blandt andet opdatere sine informationsmaterialer til oplysning om ligestilling på arbejdsmarkedet. I samarbejde med MindLab blev en række virksomheder inddraget, og det viste sig, at den eksisterende kommunikation næsten ikke blev brugt. MindLab udviklede derfor et nyt koncept for formidling og debat om ligestilling på arbejdspladsen. Fælles for den nye kommunikation er at den bygger på en debatskabende tilgang til området. Klare emner, der kommunikeres visuelt og debatskabende via plakater er udgangspunktet for det nye materiale, som eksempelvis er samlet under overskriften ”Mænd skal da ikke på barsel!” eller ”Hvilket køn har en tømrer og en sekretær?”.

"Kvinder er bedre til at gøre sig forestillinger om, hvordan fremtidige designs kan matche kundernes behov. Mænd designer i langt højere grad kun til mænd;altså skaber blandede designgrupper bedre produkter."

Designchef B&O

MindLab talte med
• 12 virksomheder, der har arbejdet aktivt om ligestilling.
• Eksperter og praktikere på ligestillingsområdet.

De vigtigste resultater
• Anbefalinger til alternativ formidling med fokus på visuel formidling.
• Fokus på nyt og mere klart sprog i formidlingsmaterialet.
• Hjælp til at sikre, at materialet reelt kommer ud på arbejdspladserne.

Sådan gjorde MindLab
Projektet har fra start til slut været præget af en brugerinddragende tilgang, således at både ledere og medarbejdere fra 12 forskellige virksomheder har været inddraget gennem hele projektet. Konkret er der blevet udført observationer og interview med 12 virksomheder, som arbejder aktivt med ligestilling med udgangspunkt i det materiale, som Beskæftigelsesministeriet allerede havde udviklet til oplysning om ligestilling på arbejdsmarkedet.

"Vi har i samarbejde med MindLab fået et forfriskende fokus på visuel formidling. Blandt andet er sproget i vores kommunikationsmateriale blevet mere ligetil og mere indbydende"

Agnete Andersen, Chefkonsulent, Beskæftigelsesministeriet

Mest Læste

Annonce